Informacje dodatkowe

Autoryzowany Doradca:

Navigator Capital S.A.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
telefon: +48 22 630 83 33
adres poczty elektronicznej: [email protected]
strona internetowa: www.navigatorcapital.pl

Animator Rynku:

Millennium Dom Maklerski S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2a, 02-593 Warszawa
telefon: +48 22 598 26 00
adres poczty elektronicznej: [email protected]
strona internetowa: www.millenniumdm.pl