Dokumenty spółki

Aktualny odpis KRS

Tekst jednolity statutu Gremi Media Spółka Akcyjna

Regulamin Zarządu

Dokument informacyjny