Raporty bieżące

Raport EBI 15/2024 z dnia 2024-07-08

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariusza

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) Spółki na dzień 6 sierpnia 2024 r. na godz. 14.00, w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Prostej 51. NWZ zostało zwołane przez akcjonariusza Emitenta - KCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Akcjonariusz”), na podstawie uprawnienia osobistego wynikającego z § 15a Statutu Spółki w zw. z treścią art. 399 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
Jednocześnie Akcjonariusz, działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych wraz z innym akcjonariuszem Spółki - Gremi International S.a.r.l., złożyli wniosek o wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, który został uwzględniony w porządku obrad NWZ.
Emitent w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad otrzymane od Akcjonariusza. Zarząd Emitenta przekazuje również w załączeniu wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na NWZ przez pełnomocnika (osoby fizyczne/osoby prawne), a także informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów przygotowane przez Spółkę.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2) pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport ESPI 11/2024 z dnia 2024-07-08

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariusza

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) Spółki na dzień 6 sierpnia 2024 r. na godz. 14.00, w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Prostej 51. NWZ zostało zwołane przez akcjonariusza Emitenta - KCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Akcjonariusz”), na podstawie uprawnienia osobistego wynikającego z § 15a Statutu Spółki w zw. z treścią art. 399 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Raport EBI 14/2024 z dnia 2024-06-28

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. na nową kadencję

Zarząd spółki Gremi Media S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28.06.2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało na nową kadencję do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: Zoltan Varga, Harlan Mandel, Joanna Różycka- Iwan, Grzegorz Kossakowski, Marc Vagneel, Paweł Rymarz, Wojciech Kostrzewa, Łukasz Gasiński oraz Jakub Młynarski. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa do 31 grudnia 2027 roku.

Zoltán Varga

Zoltan Varga jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Pecs na Węgrzech. Podczas studiów pracował dla Dresdner Bank i Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie. W 1990 roku dołączył do zarządu Giełdy w Budapeszcie, a w 1991 roku do zarządu Credit Suisse First Boston (CSFB), gdzie pracował najpierw w Londynie, a później w Nowym Jorku. W Budapeszcie do 2001 roku jako zastępca dyrektora zarządzał działami sprzedaży i handlu.
Po 10 latach działalności w międzynarodowej i dużej przedsiębiorczości uruchomił własne inwestycje. W 2004 roku dołączył do historii sukcesu Wizz Air jako jeden z pierwszych i największy prywatny udziałowiec.
Następnie rozpoczął działalność inwestycyjną i założył grupę Central, która działa od 2004 roku na rynku węgierskim. Powstała jako firma faktoringowa, grupa rozszerzyła swoją działalność i obecnie zajmuje się także zarządzaniem wierzytelnościami i nieruchomościami oraz doradztwem finansowym.
W 2014 roku Grupa Central powiększyła się o Central Médiacsoport Zrt. (Central Media Group dawniej Sanoma Budapest), jedną z największych niezależnych spółek medialnych na Węgrzech.
Dzięki ponad 25 drukowanym tygodnikom i magazynom oraz 15 portalom internetowym portfolio mediów Central Media Group dociera do 2/3 węgierskiej populacji. Co więcej, będące pod jego kontrolą wydawnictwo należące do grupy Central Media Group znajduje się w pierwszej piątce największych wydawców na węgierskim rynku książki, zarządzając tytułami takimi jak książki o Harrym Potterze i skandynawskie kryminały.
W ciągu ostatnich trzech lat Zoltan Varga był członkiem Zarządu w co najmniej 22 spółkach, członkiem Rady Nadzorczej w 3 spółkach oraz wspólnikiem lub akcjonariuszem w 74 spółkach. Szczegółowy wykaz ww. spółek stanowi załącznik do niniejszego raportu.
W Polsce Zoltan Varga pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. (od 2019 r. – 2024r.) oraz wcześnie był członkiem Rady Nadzorczej Premium Mobile Sp. z o.o. ( 2018 - 2021 r.) oraz Tutore Poland Sp. z o.o. (2022 - 2023).
Zoltana Varga nie dotyczy żadna z okoliczności, o których mowa w §10 ust. 20 lit. (e) – (h) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


Harlan Mandel
Harlan Mandel jest doświadczonym menedżerem, który większość swojej kariery zawodowej poświęcił wspieraniu rozwoju spółek z branży niezależnych mediów na całym świecie.
Od 2011 r. Harlan Mandel jest dyrektorem generalnym (Chief Executive Officer) Media Development Investment Fund (MDIF), a wcześniej, w latach 1998-2011, pełnił funkcję zastępcy dyrektora zarządzającego w MDIF. W MDIF zarządzał inwestycjami dłużnymi i kapitałowymi w ponad 50 serwisów informacyjnych.
Przed dołączeniem do MDIF, Harlan Mandel pracował w latach 1996-1998 jako zastępca głównego radcy prawnego w Open Society Institute/Soros Foundations Network. Wcześniej praktykował prawo w biurach Morrison & Foerster w Nowym Jorku i Los Angeles.
Jest członkiem Rady Nadzorczej Pluralis B.V. (Amsterdam, Holandia), członkiem Rady Dyrektorów Mkini Group SDN BHD (Kuala Lumpur, Malezja), Scroll Media, Inc. (Nowy Jork, USA) oraz Mail & Guardian Media Limited (Johannesburg, RPA), a od czerwca 2020 r. do grudnia 2023 r. był członkiem Rady Dyrektorów Colab Tecnologia e Servicos de Internet SA (Sao Paulo, Brazylia).
Harlan Mandel uzyskał tytuł doktora prawa na Columbia University School of Law w 1989 r. oraz tytuł licencjata w dziedzinie stosunków międzynarodowych i studiów azjatyckich na University of Pennsylvania.
W stosunku do Harlana Mandela nie zachodzą okoliczności wymienione w §10 pkt 20) lit. e) – h) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Joanna Różycka-Iwan
Joanna Różycka-lwan pełni funkcję dyrektora inwestycyjnego (Chief Investment Officer) w Media Development Investment Fund (MDIF), zarządzając globalnym portfelem funduszu. Posiada wieloletnie doświadczenie w inwestowaniu, doradztwie i zarządzaniu finansami. Od dołączenia do MDIF w 2012 roku zarządzała portfelem zaangażowanych społecznie inwestycji kapitałowych i dłużnych (impact investments) w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz w Azji, realizując w ostatnich latach kilka istotnych transakcji medialnych na rynku europejskim. Specjalizuje się w kształtowaniu priorytetów strategicznych, monitorowaniu wyników i zarządzaniu finansami. W okresie od lutego 2019 r. do czerwca 2024 r. zasiadała w radzie nadzorczej Eurozet sp. z o.o. Jest członkinią rady nadzorczej w Wirtualna Polska Holding S.A.
Przed dołączeniem do MDIF związana z Deloitte oraz Crido Taxand, gdzie doradzała klientom, pozyskując ponad 150 milionów euro finansowania na projekty w różnych sektorach.
Jest członkinią ACCA od 2014 roku i FCCA od 2019 roku oraz absolwentką Leadership Academy for Poland 2021. Posiada dyplomy ukończenia studiów magisterskich z zakresu finansów korporacyjnych (Szkoła Główna Handlowa) oraz stosunków międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski).
Poza zasiadaniem w radzie nadzorczej Wirtualna Polska Holding S.A., nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Gremi Media S.A. W stosunku do Joanny Różyckiej-Iwan nie zachodzą okoliczności wymienione w §10 pkt 20) lit. e) — f) i h) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Grzegorz Kossakowski
Grzegorz Kossakowski posiada wieloletnie doświadczenie w działalności inwestycyjnej i zarządzaniu mediami. Pełnione przez niego funkcje w różnych przedsięwzięciach pozwoliły mu na zdobycie doświadczenia w zakresie fuzji i przejęć, finansów korporacyjnych, a także w zakresie zarządzania organizacjami medialnymi. Jego doświadczenia zawodowe obejmują również doradztwo biznesowe.
Grzegorz Kossakowski od lipca 2023 r. jest członkiem rady nadzorczej chorwackiej spółki Telegram Media Grupa d.o.o. Wcześniej Grzegorz Kossakowski związany był z grupą Eurozet, gdzie w okresie od lutego 2019 r. do października 2021 r. pełnił funkcję członka rady nadzorczej w spółce Eurozet sp. z o.o., a w okresie od marca 2022 r. do lutego 2023 r. był prezesem zarządu tej spółki, zaś w okresie od marca 2022 r. do lutego 2023 r. pełnił funkcję członka zarządu w spółce Eurozet Radio sp. z o.o. Ponadto Grzegorz Kossakowski w okresie od marca 2018 r. do października 2021 r. pełnił funkcję członka rady nadzorczej Nais sp. z o.o. Dyrektor ds. inwestycji na Europę w Media Development Investment Fund, Inc.
W stosunku do Grzegorza Kossakowskiego nie zachodzą okoliczności wymienione w §10 pkt 20) lit. e) – h) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Marc Vangeel
Marc Vangeel jest doświadczonym menedżerem, który pracuje w branży mediów od 30 lat. Zajmował szereg stanowisk kierowniczych w podmiotach medialnych w różnych państwach. W szczególności w 1994 r. dołączył do belgijskiej grupy medialnej Concentra, gdzie pracował na wyższych stanowiskach kierowniczych, w tym jako Chief Executive Officer (CEO). W 2014 r. Concentra, wraz z inną belgijską grupą medialną, Corelio, utworzyła podmiot joint venture Mediahuis, europejski dom mediowy z aktywami w Belgii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu i Niemczech. Marc Vangeel zajmował następnie szereg stanowisk kierowniczych w Grupie Mediahuis, w szczególności był CEO Mediahuis Nederland, a następnie CEO Mediahuis Ireland. Obecnie jest odpowiedzialny za rozwój Grupy Mediahuis.
Marc Vangeel ukończył Uniwersytet w Gandawie jako inżynier budownictwa, a następnie ukończył studia MBA oraz program Harvard Business School „Strategie dla firm medialnych”.
W stosunku do Marca Vangeela nie zachodzą okoliczności wymienione w §10 pkt 20) lit. e) – h) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Paweł Rymarz
Paweł Rymarz jest radcą prawnym i partnerem kancelarii Rymarz, Zdort, Maruta, Wachta, Gasiński, Her i Wspólnicy sp.k.
Paweł Rymarz jest renomowanym doradcą prawnym w dziedzinie prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć oraz transakcji na rynkach kapitałowych. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo przy największych fuzjach i przejęciach, przekształceniach i reorganizacjach korporacyjnych spółek kapitałowych, a także przy transakcjach typu private equity oraz przy publicznych ofertach papierów wartościowych, w tym realizowanych w ramach procesów prywatyzacyjnych. Uczestniczy również w kluczowych międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych z udziałem polskich podmiotów. Regularnie uzyskuje najwyższe rekomendacje i wyróżnienia w międzynarodowych i krajowych rankingach rynku prawniczego (w tym Chambers & Partners, The Legal 500, IFLR1000).
Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 25 lat zarządza jedną z najbardziej renomowanych kancelarii w Polsce, obecnie pod firmą Rymarz, Zdort, Maruta, Wachta, Gasiński, Her i Wspólnicy sp.k., a wcześniej Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k.
Jest komplementariuszem w spółkach Rymarz, Zdort, Maruta, Wachta, Gasiński, Her i Wspólnicy sp.k. oraz Shelby Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Side Car Tylko sp. k., a także wspólnikiem i członkiem Zarządu w spółkach „Interaktywny Wehikuł Administracyjny" sp. z o.o. i East Studio sp. z o.o. W latach 2019–2021 był likwidatorem spółki „Polskie Zdroje" sp. z o.o. w likwidacji.
W stosunku do Pawła Rymarza nie zachodzą okoliczności wymienione w §10 pkt 20) lit. e) i g)–h) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


Wojciech Kostrzewa
Wojciech Kostrzewa jest menadżerem i przedsiębiorcą o unikatowym doświadczeniu na polskim rynku. Obecnie stoi na czele Polskiej Rady Biznesu, organizacji zrzeszającej prezesów i właścicieli największych firm w kraju. Jest również współwłaścicielem Grupy Billon, a także dominującym wspólnikiem w Wydawnictwie Pascal sp. z o.o.
Jego wieloletnia kariera zawodowa stanowi połączenie pracy w sektorze finansowym, medialnym, technologicznym oraz aktywności społecznej. W obszarze finansów zasiadał m.in. w zarządzie regionalnym Commerzbank AG na Europę Środkowo-Wschodnią (2002–2004), był prezesem (1998–2004) oraz wiceprezesem (1995–1998) zarządu BRE Banku S.A. (obecnie mBank S.A.), a także prezesem zarządu Polskiego Banku Rozwoju S.A. (1990–1995). W latach 1989–1991 pełnił funkcję doradcy ministra finansów Leszka Balcerowicza.
W sektorze medialnym z kolei był m.in. prezesem ITI Group SA (2005–2018), a także zasiadał w radzie nadzorczej TVN S.A. (2005–2017), w tym jako jej przewodniczący i wiceprzewodniczący. W latach 2020–2022 był członkiem rady nadzorczej Canal+ Polska S.A., a w latach 2007–2013 przewodniczącym rady nadzorczej Tygodnika Powszechnego sp. z o.o. Zasiadał również w radzie nadzorczej Onet.pl S.A.
Od lat zaangażowany w szereg inicjatyw środowisk przedsiębiorców, m.in. jako prezes Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (2004–2007), wiceprezydent (2007–2020) oraz członek Rady Głównej (od 2020 r.) Konfederacji Lewiatan, a także wiceprezes (2015–2019) i prezes (od 2019 r.) Polskiej Rady Biznesu.
Obecnie sprawuje funkcję przewodniczącego rady dyrektorów Billon Group Ltd. (Londyn, Wielka Brytania), do marca 2024 r. był zaś jej dyrektorem generalnym (Chief Executive Officer). Ponadto jest przewodniczącym rad nadzorczych Wydawnictwa Pascal sp. z o.o. oraz Poland Investments sp. z o.o., wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A., a także członkiem rady nadzorczej Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Na Życie ERGO Hestia S.A. Zasiada w radzie dyrektorów w Stadler Rail AG (Bussnang, Szwajcaria). Jest też prezesem zarządu WK Consult sp. z o.o., członkiem zarządu w Evox sp. z o.o. oraz komplementariuszem w Kostrzewa, Marciniak-Małecka, Evox sp. k. Ponadto pełni funkcję dyrektora w Art Polonia SL (Marbella, Hiszpania) i Cricklade Investment Ltd. (Gibraltar, Wielka Brytania). Do 2023 r. zasiadał w radzie nadzorczej Billon Solutions sp. z o.o.
Ukończył ekonomię na Uniwersytecie Chrystiana Albrechta w Kilonii. Studiował także prawo na Uniwersytecie Warszawskim.
W stosunku do Wojciecha Kostrzewy nie zachodzą okoliczności wymienione w §10 pkt 20) lit. e) – h) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Łukasz Gasiński jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, radcą prawnym, amerykańskim dyplomowanym prawnikiem oraz partnerem kancelarii Rymarz, Zdort, Maruta, Wachta, Gasiński, Her i Wspólnicy sp.k., z którą jest związany od 2002 r. (wcześniej m.in. pod firmą Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k.).
Specjalizuje się w prawie spółek i prawie papierów wartościowych. Uczestniczył w znaczących projektach prywatyzacyjnych, restrukturyzacjach przedsiębiorstw oraz publicznych transakcjach fuzji i przejęć. Doradzał również wielu wiodącym instytucjom finansowym w sprawach regulacyjnych i postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. Regularnie uzyskuje rekomendacje i wyróżnienia w międzynarodowych rankingach rynku prawniczego (w tym Chambers & Partners, The Legal 500, IFLR1000).
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1997). Ponadto uzyskał tytuł LLM na Uniwersytecie Columbia (2001), a także stopień doktora (2003) i doktora habilitowanego (2016) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1998-2018 wykładowca akademicki na Uniwersytecie Warszawskim. Autor ponad 40 publikacji naukowych.
Jest komplementariuszem w spółkach Rymarz, Zdort, Maruta, Wachta, Gasiński, Her i Wspólnicy sp.k., komandytariuszem w spółce Expeditions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI sp. k., a także członkiem rad nadzorczych w Rymarz Zdort Maruta Kubiczek Restructuring S.A. oraz Packmann-Trading sp. o.o.
W stosunku do Łukasza Gasińskiego nie zachodzą okoliczności wymienione w §10 pkt 20) lit. e) – h) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Jakub Młynarski
Jakub Młynarski jest analitykiem związanym z Media Development Investment Fund (MDIF). Przed dołączeniem do MDIF, doświadczenie zawodowe zdobywał w PwC Polska oraz EY Luksemburg, pracując przy sporządzaniu wycen spółek, instrumentów finansowych i aktywów, a także przy projektach obejmujących finansowe aspekty cen transferowych.
Ukończył finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest na końcowym etapie uzyskiwania stopnia CFA (Chartered Financial Analyst).
W stosunku do Jakuba Młynarskiego nie zachodzą okoliczności wymienione w §10 pkt 20) lit. e) – h) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Raport ESPI 10/2024 z dnia 2024-06-28

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A., które odbyło się w dniu 28.06.2024 r. po przerwie ogłoszonej w dniu 20.06.2024r.: 1. Pluralis B.V. - liczba głosów 864 137 w tym 345 676 głosów z 172.838 akcji imiennych serii A uprawniających do dwóch głosów z akcji, co stanowi 44,19 % liczby głosów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz 36,62 % w ogólnej liczbie głosów, 2. KCI S.A. - liczba głosów 500.175 w tym 312.492 głosów z 156.246 akcji imiennych serii A uprawniających do dwóch głosów z akcji, co stanowi 25,58 % liczby głosów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz 21,19% w ogólnej liczbie głosów, 3. Central International KFT - liczba głosów 480 832 z 240 416 akcji imiennych serii A uprawniających do dwóch głosów z akcji, co stanowi 24,59 % liczby głosów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz 20,37 % w ogólnej liczbie głosów, 4. Gremi International Sarl - liczba głosów 110 086, co stanowi 5,63 % liczby głosów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz 4,66 % w ogólnej liczbie głosów. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wykonywane było prawo łącznie z 1 955 230 głosów, stanowiących 82,86% ogólnej liczby głosów w Spółce. Łączna liczba akcji wyemitowanych przez Gremi Media S.A. to 1.790.092. Ogólna liczba głosów wynikająca z tych akcji to 2.359.592.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Raport EBI 13/2024 z dnia 2024-06-28

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A. w dniu 28 czerwca 2024r.

Zarząd Gremi Media S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. w dniu 28 czerwca 2024r.

Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się. Nie podjęto jednej uchwały w pkt 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, której treść (uchwała nr 8) została zgłoszona podczas obrad Walnego Zgromadzenia przez jednego z akcjonariuszy.

Zarząd informuje ponadto, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego punktu porządku obrad a także, że do uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w pkt 18 zgłoszono sprzeciwy.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 5) oraz 7) - 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport ESPI 9/2024 z dnia 2024-06-21

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów, do momentu ogłoszenia przerwy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A., które odbyło się w dniu 20.06.2024 r.: Pluralis B.V. - liczba głosów 864 137 w tym 345 676 głosów z 172.838 akcji imiennych serii A uprawniających do dwóch głosów z akcji, co stanowi 44,19 % liczby głosów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz 36,62 % w ogólnej liczbie głosów, KCI S.A. - liczba głosów 500.175 w tym 312.492 głosów z 156.246 akcji imiennych serii A uprawniających do dwóch głosów z akcji, co stanowi 25,58 % liczby głosów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz 21,19% w ogólnej liczbie głosów, Central International KFT - liczba głosów 480 832 z 240 416 akcji imiennych serii A uprawniających do dwóch głosów z akcji, co stanowi 24,59 % liczby głosów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz 20,37 % w ogólnej liczbie głosów, Gremi International Sarl - liczba głosów 110 086, co stanowi 5,63 % liczby głosów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz 4,66 % w ogólnej liczbie głosów, Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wykonywane było prawo łącznie z 1 955 230 głosów, stanowiących 82,86% ogólnej liczby głosów w Spółce. Łączna liczba akcji wyemitowanych przez Gremi Media S.A. to 1.790.092. Ogólna liczba głosów wynikająca z tych akcji to 2.359.592.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Raport ESPI 8/2024 z dnia 2024-06-20

Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią uchwał podjętych do przerwy

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 20 czerwca 2024 r. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 28 czerwca 2024 r. do godz. 14.00. Zgodnie z powziętą uchwałą wznowienie obrad nastąpi w siedzibie Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 czerwca 2024 roku do momentu ogłoszenia przerwy wraz z uchwałą o zarządzeniu przerwy. Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się. Zarząd informuje ponadto, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad, natomiast do uchwały o przerwie zgłoszono dwa sprzeciwy.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport EBI 12/2024 z dnia 2024-06-20

Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią uchwał podjętych do przerwy

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 20 czerwca 2024 r. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 28 czerwca 2024 r. do godz. 14.00. Zgodnie z powziętą uchwałą wznowienie obrad nastąpi w siedzibie Spółki.
Jednocześnie Zarząd Spółki w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 czerwca 2024 roku do momentu ogłoszenia przerwy wraz z uchwałą o zarządzeniu przerwy.
Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się.
Zarząd informuje ponadto, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad, natomiast do uchwały o przerwie zgłoszono dwa sprzeciwy.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6 oraz 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".

Raport EBI 11/2024 z dnia 2024-05-21

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. "Spółka", działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20.06.2024 r. w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Prostej 51, początek godzina 15:00. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (osoby fizyczne/osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów, Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 'Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 10/2024 z dnia 2024-05-15

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 15.05.2024r. do Emitenta wpłynęła rezygnacja Pana Marcusa Brauchli z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 9/2024 z dnia 2024-05-15

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2024 roku

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2024 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 8/2024 z dnia 2024-04-15

Zakres przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w ramach "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024"

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") przekazuje oświadczenie Spółki w przedmiocie zakresu przestrzeganych przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, zawartych w załączniku do uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”.

Podstawa prawna: § 4 ust. 4a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport ESPI 7/2024 z dnia 2024-04-13

Zawiadomienie o udziale w głosach

Zarząd GREMI MEDIA S.A. dalej "Emitent" informuje o otrzymaniu od spółki Gremi International S.a.r.l. oraz Pana Grezegorza Hajdarowicza zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1, 2 i 4 w związku z art. 69a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o nabyciu akcji Emitenta. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 6/2024 z dnia 2024-04-12

Transakcja na akcjach dokonana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd GREMI MEDIA S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2024 r. Emitent otrzymał zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, od spółki Gremi International S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, który jest jednocześnie Członkiem Zarządu w Gremi International S.à r.l. oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w KCI S.A. - spółce będącej akcjonariuszem Emitenta oraz Piotrem Łyskiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, który jest jednocześnie osobą upoważnioną do reprezentowania Gremi International S.à r.l. Oddział w Polsce oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu KCI S.A. spółki będącej akcjonariuszem Emitenta. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 5/2024 z dnia 2024-04-12

Transakcja na akcjach dokonana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd GREMI MEDIA S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2024 r. Emitent otrzymał zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od spółki NBM Poland LLC- osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Marcus Brauchli pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta będący jednocześnie osobą pełniącą obowiązki zarządcze wobec NBM Poland LLC. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport EBI 7/2024 z dnia 2024-03-20

Raport roczny skonsolidowany za rok 2023.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje skonsolidowany raport roczny za rok 2023 wraz załącznikami.

Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 6/2024 z dnia 2024-03-20

Raport roczny jednostkowy za rok 2023.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje jednostkowy raport roczny za rok 2023 wraz załącznikami.

Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport ESPI 4/2024 z dnia 2024-02-19

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A., które odbyło się w dniu 19.02.2024 r.: Pluralis B.V. - liczba głosów 864 137 w tym 345 676 głosów z 172.838 akcji imiennych serii A uprawniających do dwóch głosów z akcji, co stanowi 41,69 % liczby głosów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz 36,62 % w ogólnej liczbie głosów, KCI S.A. - liczba głosów 500.175 w tym 312.492 głosów z 156.246 akcji imiennych serii A uprawniających do dwóch głosów z akcji, co stanowi 24,13 % liczby głosów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz 21,19% w ogólnej liczbie głosów, Central International KFT - liczba głosów 480 832 z 240 416 akcji imiennych serii A uprawniających do dwóch głosów z akcji, co stanowi 23,19 % liczby głosów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz 20,37 % w ogólnej liczbie głosów, Youngtimers AG - liczba głosów 117 486, co stanowi 5,66 % liczby głosów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz 4,97 % w ogólnej liczbie głosów, Łączna liczba akcji wyemitowanych przez Gremi Media S.A. to 1.790.092. Ogólna liczba głosów wynikająca z tych akcji to 2.359.592.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Raport EBI 5/2024 z dnia 2024-02-19

Zmiany w Radzie Nadzorczej Gremi Media S.A.

Zarząd spółki Gremi Media S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 19.02.2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało Pana Aleksandr Rubin ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej oraz powołało Pana Pawła Rymarza na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Pana Marc Vangeel na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Paweł Rymarz jest radcą prawnym i partnerem kancelarii Rymarz, Zdort, Maruta, Wachta, Gasiński, Her i Wspólnicy sp.k.
Paweł Rymarz jest renomowanym doradcą prawnym w dziedzinie prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć oraz transakcji na rynkach kapitałowych. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo przy największych fuzjach i przejęciach, przekształceniach i reorganizacjach korporacyjnych spółek kapitałowych, a także przy transakcjach typu private equity oraz przy publicznych ofertach papierów wartościowych, w tym realizowanych w ramach procesów prywatyzacyjnych. Uczestniczy również w kluczowych międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych z udziałem polskich podmiotów. Regularnie uzyskuje najwyższe rekomendacje i wyróżnienia w międzynarodowych i krajowych rankingach rynku prawniczego (w tym Chambers & Partners, The Legal 500, IFLR1000).
Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 25 lat zarządza jedną z najbardziej renomowanych kancelarii w Polsce, obecnie pod firmą Rymarz, Zdort, Maruta, Wachta, Gasiński, Her i Wspólnicy sp.k., a wcześniej Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k.
Jest komplementariuszem w spółkach Rymarz, Zdort, Maruta, Wachta, Gasiński, Her i Wspólnicy sp.k. oraz Shelby Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Side Car Tylko sp. k., a także wspólnikiem i członkiem Zarządu w spółkach „Interaktywny Wehikuł Administracyjny" sp. z o.o. i East Studio sp. z o.o. W latach 2019–2021 był likwidatorem spółki „Polskie Zdroje" sp. z o.o. w likwidacji.
W stosunku do Pana Pawła Rymarza nie zachodzą okoliczności wymienione w §10 pkt 20) lit. e) i g)–h) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Marc Vangeel jest doświadczonym menedżerem, który pracuje w branży mediów od 30 lat. Zajmował szereg stanowisk kierowniczych w podmiotach medialnych w różnych państwach. W szczególności w 1994 r. dołączył do belgijskiej grupy medialnej Concentra, gdzie pracował na wyższych stanowiskach kierowniczych, w tym jako Chief Executive Officer (CEO). W 2014 r. Concentra, wraz z inną belgijską grupą medialną, Corelio, utworzyła podmiot joint venture Mediahuis, europejski dom mediowy z aktywami w Belgii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu i Niemczech. Marc Vangeel zajmował następnie szereg stanowisk kierowniczych w Grupie Mediahuis, w szczególności był CEO Mediahuis Nederland, a następnie CEO Mediahuis Ireland. Obecnie jest odpowiedzialny za rozwój Grupy Mediahuis.
Marc Vangeel ukończył Uniwersytet w Gandawie jako inżynier budownictwa, a następnie ukończył studia MBA oraz program Harvard Business School „Strategie dla firm medialnych”.
W stosunku do Pana Marca Vangeela nie zachodzą okoliczności wymienione w §10 pkt 20) lit. e) – h) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Raport EBI 4/2024 z dnia 2024-02-19

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. w dniu 19 lutego 2024r.
Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się.
Zarząd informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego punktu porządku obrad a także, że do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport ESPI 3/2024 z dnia 2024-02-19

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. w dniu 19 lutego 2024r. Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się. Zarząd informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego punktu porządku obrad a także, że do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport EBI 3/2024 z dnia 2024-02-15

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 15.02.2024r. do Emitenta wpłynęła rezygnacja Pana Dominic Stas z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 18.02.2024r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport ESPI 2/2024 z dnia 2024-01-31

Transakcja na akcjach dokonana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd GREMI MEDIA S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 31 stycznia 2024 r. Emitent otrzymał zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR oraz korektę przedmiotowego zawiadomienia od spółki Gremi International S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, który jest jednocześnie Członkiem Zarządu w Gremi International S.à r.l. oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w KCI S.A. - spółce będącej akcjonariuszem Emitenta oraz Piotrem Łyskiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, który jest jednocześnie osobą upoważnioną do reprezentowania Gremi International S.à r.l. Oddział w Polsce oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu KCI S.A. spółki będącej akcjonariuszem Emitenta. Zawiadomienie oraz korekta zawiadomienia w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport EBI 2/2024 z dnia 2024-01-22

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. "Spółka", w związku z otrzymaniem w dniu 18 stycznia 2024 roku żądania akcjonariusza Pluralis B.V. dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 lutego 2024 roku, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ), które odbędzie się w dniu 19 lutego 2024 roku o godz. 14.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Prostej 51, z następującym porządkiem obrad:
1)Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2)Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4)Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5)Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
6)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
7)Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
8)Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 'Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport ESPI 1/2024 z dnia 2024-01-22

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. "Spółka", w związku z otrzymaniem w dniu 18 stycznia 2024 roku żądania akcjonariusza Pluralis B.V. dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 lutego 2024 roku, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ), które odbędzie się w dniu 19 lutego 2024 roku o godz. 14.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Prostej 51, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej; 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; 7) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport EBI 1/2024 z dnia 2024-01-09

Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przedstawia harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku.
Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
- Raport roczny za 2023 rok - w dniu 20 marca 2024 roku;
- Raport kwartalny za I kwartał 2024 - w dniu 15 maja 2024 roku;
- Raport kwartalny za II kwartał 2024 - w dniu 14 sierpnia 2024 roku;
- Raport kwartalny za III kwartał 2024 - w dniu 14 listopada 2024 roku.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z treścią § 6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" nie będzie przekazywał raportu okresowego za IV kwartał 2023 roku.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do publicznej wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport ESPI 28/2023 z dnia 2023-12-08

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A., które odbyło się w dniu 07.12.2023 r.: Pluralis B.V. - liczba głosów 864 137 w tym 345 676 głosów z 172.838 akcji imiennych serii A uprawniających do dwóch głosów z akcji, co stanowi 40,21 % liczby głosów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz 36,62 % w ogólnej liczbie głosów, KCI S.A. - liczba głosów 500.175 w tym 312.492 głosów z 156.246 akcji imiennych serii A uprawniających do dwóch głosów z akcji, co stanowi 23,27 % liczby głosów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz 21,19% w ogólnej liczbie głosów, Central International KFT - liczba głosów 480 832 z 240 416 akcji imiennych serii A uprawniających do dwóch głosów z akcji, co stanowi 22,02 % liczby głosów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz 22,37 % w ogólnej liczbie głosów, Youngtimers AG - liczba głosów 117 486, co stanowi 5,56 % liczby głosów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz 4,97 % w ogólnej liczbie głosów. Łączna liczba akcji wyemitowanych przez Gremi Media S.A. to 1.790.092. Ogólna liczba głosów wynikająca z tych akcji to 2.359.592.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Raport EBI 19/2023 z dnia 2023-12-07

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A. w dniu 7 grudnia 2023r.

Zarząd Gremi Media S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. w dniu 7 grudnia 2023r.

Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się.
Zarząd informuje ponadto, że do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport ESPI 27/2023 z dnia 2023-12-07

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A. w dniu 7 grudnia 2023r.

Zarząd Gremi Media S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. w dniu 7 grudnia 2023r. Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się. Zarząd informuje ponadto, że do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport ESPI 27/2023 z dnia 2023-12-07

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A. w dniu 7 grudnia 2023r.

Zarząd Gremi Media S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. w dniu 7 grudnia 2023r. Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się. Zarząd informuje ponadto, że do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport EBI 18/2023 z dnia 2023-11-14

Raport okresowy za III kwartał 2023 roku Gremi Media Spółka Akcyjna

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 17/2023 z dnia 2023-11-09

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. "Spółka", w związku z otrzymaniem w dniu 8 listopada 2023 roku żądania akcjonariusza Pluralis B.V. dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 07 grudnia 2023 roku, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ), które odbędzie się w dniu 07 grudnia 2023 roku o godz. 14.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Prostej 51, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;
6) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;
7) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosówj.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 'Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport ESPI 26/2023 z dnia 2023-11-09

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. "Spółka", w związku z otrzymaniem w dniu 8 listopada 2023 roku żądania akcjonariusza Pluralis B.V. dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 07 grudnia 2023 roku, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ), które odbędzie się w dniu 07 grudnia 2023 roku o godz. 14.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Prostej 51, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki; 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki; 7) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport ESPI 25/2023 z dnia 2023-09-07

Transakcje dokonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko związane.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 7.09.2023r. Emitent otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść powiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 24/2023 z dnia 2023-09-07

Zawiadomienie o udziale w głosach

Zarząd GREMI MEDIA S.A. dalej "Emitent" informuje o otrzymaniu w dniu 7.09.2023r. zawiadomienia akcjonariusza Central International Kft. o nabyciu akcji Emitenta w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 23/2023 z dnia 2023-09-04

Transakcje dokonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko związane.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 4.09.2023r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. Pluralis B.V. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Panem Harlan Mandel pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta - powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o zbyciu akcji Emitenta. W załączeniu treść powiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 22/2023 z dnia 2023-09-04

Zawiadomienie o udziale w głosach

Zarząd GREMI MEDIA S.A. dalej "Emitent" informuje o otrzymaniu w dniu 4.09.2023r. zawiadomienia akcjonariusza Pluralis B.V. o zbyciu akcji Emitenta w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport EBI 16/2023 z dnia 2023-09-01

Zmiany w Radzie Nadzorczej Gremi Media S.A.

Zarząd spółki Gremi Media S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 01.09.2023 roku do Spółki wpłynęły oświadczenia od Pluralis B.V. z siedzibą w Amsterdamie, uprawnionego na mocy § 17 ust. 4 Statutu Spółki do odwoływania i powoływania 5 Członków Rady Nadzorczej. Na mocy tych oświadczeń Pluralis B.V., na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Spółki, powołał Pana Grzegorza Kossakowskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki począwszy od dnia 4.09.2023 roku oraz powołał Pana Zoltán Varga na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki począwszy od dnia 4.09.2023 roku.

Pan Grzegorz Kossakowski
Grzegorz Kossakowski posiada wieloletnie doświadczenie w działalności inwestycyjnej i zarządzaniu mediami. Pełnione przez niego funkcje w różnych przedsięwzięciach pozwoliły mu na zdobycie doświadczenia w zakresie fuzji i przejęć, finansów korporacyjnych, a także w zakresie zarządzania organizacjami medialnymi. Jego doświadczenia zawodowe obejmują również doradztwo biznesowe.
Pan Grzegorz Kossakowski od lipca 2023 roku jest członkiem rady nadzorczej chorwackiej spółki Telegram Media Grupa d.o.o. Wcześniej Pan Grzegorz Kossakowski związany był z grupą Eurozet, gdzie w okresie od lutego 2019 r. do października 2021 r. pełnił funkcję członka rady nadzorczej w spółce Eurozet sp. z o.o., a w okresie od marca 2022 r. do lutego 2023 r. był prezesem zarządu tej spółki, zaś w okresie od marca 2022 r. do lutego 2023 r. pełnił funkcję członka zarządu w spółce Eurozet Radio sp. z o.o. Ponadto Pan Grzegorz Kossakowski w okresie od marca 2018 r. do października 2021 r. pełnił funkcję członka rady nadzorczej Nais sp. z o.o.
W stosunku do Pana Grzegorza Kossakowskiego nie zachodzą okoliczności wymienione w §10 pkt 20) lit. e) – h) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Pan Zoltán Varga
Zoltan Varga jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Pecs na Węgrzech. Podczas studiów pracował dla Dresdner Bank i Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie. W 1990 roku dołączył do zarządu Giełdy w Budapeszcie, a w 1991 roku do zarządu Credit Suisse First Boston (CSFB), gdzie pracował najpierw w Londynie, a później w Nowym Jorku. W Budapeszcie do 2001 roku jako zastępca dyrektora zarządzał działami sprzedaży i handlu.
Po 10 latach działalności w międzynarodowej i dużej przedsiębiorczości uruchomił własne inwestycje. W 2004 roku dołączył do historii sukcesu Wizz Air jako jeden z pierwszych i największy prywatny udziałowiec.
Następnie rozpoczął działalność inwestycyjną i założył grupę Central, która działa od 2004 roku na rynku węgierskim. Powstała jako firma faktoringowa, grupa rozszerzyła swoją działalność i obecnie zajmuje się także zarządzaniem wierzytelnościami i nieruchomościami oraz doradztwem finansowym.
W 2014 roku Grupa Central powiększyła się o Central Médiacsoport Zrt. (Central Media Group dawniej Sanoma Budapest), jedną z największych niezależnych spółek medialnych na Węgrzech.
Dzięki ponad 25 drukowanym tygodnikom i magazynom oraz 15 portalom internetowym portfolio mediów Central Media Group dociera do 2/3 węgierskiej populacji. Co więcej, będące pod jego kontrolą wydawnictwo należące do grupy Central Media Group znajduje się w pierwszej piątce największych wydawców na węgierskim rynku książki, zarządzając tytułami takimi jak książki o Harrym Potterze i skandynawskie kryminały. Central jest też m.in. właścicielem jednego z największych wydawnictw edukacyjnych w Polsce – Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. z siedzibą w Warszawie.
W ciągu ostatnich trzech lat Zoltan Varga był członkiem Zarządu w co najmniej 22 spółkach, członkiem Rady Nadzorczej w 3 spółkach oraz wspólnikiem lub akcjonariuszem w 74 spółkach. Szczegółowy wykaz ww. spółek stanowi załącznik do niniejszego raportu.
W Polsce Zoltan Varga pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. (od 2019 r.) oraz wcześnie był członkiem Rady Nadzorczej Premium Mobile Sp. z o.o. ( 2018 - 2021 r.) oraz Tutore Poland Sp. z o.o. (2022 - 2023).
Zoltana Varga nie dotyczy żadna z okoliczności, o których mowa w §10 ust. 20 lit. (e) – (h) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Raport ESPI 21/2023 z dnia 2023-09-01

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A., które odbyło się w dniu 01.09.2023 r.: KCI S.A. - liczba głosów 500.175 w tym 312.492 głosów z 156.246 akcji imiennych serii A uprawniających do dwóch głosów z akcji, co stanowi 26,20% liczby głosów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz 21,19% w ogólnej liczbie głosów, Pluralis B.V. - liczba głosów 1.344.969 w tym 826.508 głosów z 413.254 akcji imiennych serii A uprawniających do dwóch głosów z akcji, co stanowi 70,47% liczby głosów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz 57,00% w ogólnej liczbie głosów, przy czym – jak wskazano w zawiadomieniu przekazanym przez Pluralis B.V. w dniu 25 sierpnia 2023 r. opublikowanym przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 15/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r. – 480.832 głosy z 240.416 akcji imiennych serii A uprawniających do dwóch głosów z akcji, były wykonywane przez Pluralis B.V. na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez KCI S.A., jako że akcje te zostały nabyte przez Pluralis B.V. po dniu rejestracji uprawnionych do uczestnictwa na Zgromadzeniu (16 sierpnia 2023 r.). Łączna liczba akcji wyemitowanych przez Gremi Media S.A. to 1.790.092. Ogólna liczba głosów wynikająca z tych akcji to 2.359.592.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Raport EBI 15/2023 z dnia 2023-09-01

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A. w dniu 1 września 2023r.

Zarząd Gremi Media S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. w dniu 1 września 2023r.
Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie pojęło uchwał ramach pkt 5 porządku obrad (nie dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej) oraz odstąpiło od rozpatrzenia punktu 6 porządku obrad.
Zarząd informuje ponadto, że do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport ESPI 20/2023 z dnia 2023-09-01

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A. w dniu 1 września 2023r.

Zarząd Gremi Media S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. w dniu 1 września 2023r. Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie pojęło uchwał ramach pkt 5 porządku obrad (nie dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej) oraz odstąpiło od rozpatrzenia punktu 6 porządku obrad. Zarząd informuje ponadto, że do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport EBI 14/2023 z dnia 2023-09-01

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 1.09.2023r. do Emitenta wpłynęła rezygnacja Pana James Donald Samples JR z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 13/2023 z dnia 2023-08-31

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 31.08.2023r. do Emitenta wpłynęła rezygnacja Pana Marka Dworaka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 31.08.2023r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport ESPI 19/2023 z dnia 2023-08-25

Transakcje dokonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko związane.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 25.08.2023r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Piotrem Łyskiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej a Piotr Łysek pełni funkcję Prezesa Zarządu) - powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o zbyciu akcji Emitenta. W załączeniu treść powiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 18/2023 z dnia 2023-08-25

Zawiadomienie o udziale w głosach

Zarząd GREMI MEDIA S.A. dalej "Emitent" informuje o otrzymaniu w dniu 25.08.2023r. zawiadomienia od Pana Grezegorza Hajdarowicza oraz spółki Gremi International S.a.r.l. o zbyciu akcji Emitenta w trybie art. 69 ust. 1, 2 i 4 w związku z art. 69a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 17/2023 z dnia 2023-08-25

Zawiadomienie o udziale w głosach

Zarząd GREMI MEDIA S.A. dalej "Emitent" informuje o otrzymaniu w dniu 25.08.2023r.zawiadomienia akcjonariusza KCI S.A. o zbyciu akcji Emitenta w trybie art. 69 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 16/2023 z dnia 2023-08-25

Transakcje dokonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko związane.

Zarząd GREMI MEDIA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 25.08.2023r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. Pluralis BV - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Panem Harlan Mandel pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta - powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o nabyciu akcji Emitenta. W załączeniu treść powiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 15/2023 z dnia 2023-08-25

Zawiadomienie o udziale w głosach

Zarząd GREMI MEDIA S.A. dalej "Emitent" informuje o otrzymaniu w dniu 25.08.2023 r. zawiadomienia od Akcjonariusza Pluralis B.V. z siedzibą w Amsterdamie o nabyciu akcji Emitenta w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport EBI 12/2023 z dnia 2023-08-14

Raport okresowy za II kwartał 2023 roku

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 11/2023 z dnia 2023-08-04

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. "Spółka", w związku z otrzymaniem w dniu 4 sierpnia 2023 roku żądania akcjonariusza KCI S.A. dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 01 września 2023 roku, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ), które odbędzie się w dniu 1 września 2023 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Prostej 51, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz
jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 'Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport ESPI 14/2023 z dnia 2023-08-04

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. "Spółka", w związku z otrzymaniem w dniu 4 sierpnia 2023 roku żądania akcjonariusza KCI S.A. dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 01 września 2023 roku, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ), które odbędzie się w dniu 1 września 2023 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Prostej 51, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej; 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; 7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport ESPI 13/2023 z dnia 2023-07-10

Transakcje dokonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko związane.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, otrzymaniu od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Piotrem Łyskiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej a Piotr Łysek pełni funkcję Prezesa Zarządu) - powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o zastawie akcji Emitenta. W załączeniu treść powiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 12/2023 z dnia 2023-07-10

Zawiadomienie o udziale w głosach

Zarząd GREMI MEDIA S.A. dalej "Emitent" informuje o otrzymaniu zawiadomienia od Pana Grezegorza Hajdarowicza, spółki Gremi International S.a.r.l. oraz KCI S.A. o zastawie akcji Emitenta w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 w związku z art. 69a ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 11/2023 z dnia 2023-06-15

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A., które odbyło się w dniu 15.06.2023r.: KCI S.A. - liczba głosów 981 007 w tym 793 324 głosów z 396 662 akcji imiennych serii A uprawniających do dwóch głosów z akcji, co stanowi 53,05% liczby głosów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz 41,58% w ogólnej liczbie głosów. Pluralis B.V. - liczba głosów 864 137 w tym 345 676 głosów z 172 838 akcji imiennych serii A uprawniających do dwóch głosów z akcji, co stanowi 46,73% liczby głosów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz 36,63% w ogólnej liczbie głosów. Łączna liczba akcji wyemitowanych przez Gremi Media S.A. to 1.790.092. Ogólna liczba głosów wynikająca z tych akcji to 2.359.592.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Raport EBI 10/2023 z dnia 2023-06-15

Wypłata dywidendy

Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 czerwca 2023 r. uchwałą nr 9 postanowiło o wypłacie dywidendy w kwocie 2 990 737,68 zł co stanowi 1,68 zł na akcję. Ustalono dzień dywidendy na 20.06.2023 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 26.06.2023r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport EBI 9/2023 z dnia 2023-06-15

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A. w dniu 15 czerwca 2023r.

Zarząd Gremi Media S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. w dniu 15 czerwca 2023r.

Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się.

Zarząd informuje ponadto, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego punktu porządku obrad a także, że do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport ESPI 10/2023 z dnia 2023-06-15

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A. w dniu 15 czerwca 2023r.

Zarząd Gremi Media S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. w dniu 15 czerwca 2023r. Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się. Zarząd informuje ponadto, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego punktu porządku obrad a także, że do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport EBI 8/2023 z dnia 2023-06-12

Zmiany w Zarządzie Spółki.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 12.06.2023 r. Pan Jarosław Machocki, Wiceprezes Zarządu Spółki, zrezygnował z uczestnictwa i zasiadania w Zarządzie Spółki z dniem 31.08.2023 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 7/2023 z dnia 2023-05-19

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. "Spółka", działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15.06.2023 r. w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Prostej 51, początek godzina 15:00. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (osoby fizyczne/osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów, Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 'Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport ESPI 9/2023 z dnia 2023-05-19

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. "Spółka", działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15.06.2023 r. w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Prostej 51, początek godzina 15:00. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (osoby fizyczne/osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów, Sprawozdanie Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport ESPI 8/2023 z dnia 2023-05-16

Zawarcie aneksu do umowy najmu.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent", "Najemca") w nawiązaniu do raportu ESPI 19/2018 z dnia 14.08.2018r. dotyczącego zawarcia umowy najmu z Prosta Investments sp. z o.o. („Umowa”), niniejszym informuje, iż Spółka otrzymała od AMASI Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG jako wynajmującego ("Wynajmujący") podpisany egzemplarz aneksu do Umowy („Aneks”). Na mocy Aneksu okres obowiązywania Umowy został przedłużony do dnia 1 kwietnia 2031r. Zarząd Emitenta szacuje, że w związku z przedłużeniem obowiązywania Umowy czynsz najmu za okres przedłużenia wyniesie ok. 15 mln PLN. Zgodnie z Aneksem do Umowy zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wynajmującego stanowią w szczególności: - nieodwołalna, bezwarunkowa i podlegająca przeniesieniu gwarancja bankowa. - oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Pozostałe warunki Aneksu do Umowy w ocenie Zarządu Emitenta nie odbiegają istotnie od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport EBI 6/2023 z dnia 2023-05-15

Raport okresowy za I kwartał 2023 roku

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport ESPI 7/2023 z dnia 2023-05-15

Zawiadomienie Akcjonariusza o udziale w głosach.

Zarząd GREMI MEDIA S.A. (dalej „Emitent”) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o zawiadomieniu w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) od Digital Investment Platform S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu, o zmniejszeniu udziału w głosach w walnym zgromadzeniu Emitenta. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 6/2023 z dnia 2023-05-04

Zawiadomienie Akcjonariusza o udziale w głosach.

Zarząd GREMI MEDIA S.A. (dalej „Emitent”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) od Youngtimers AG z siedzibą w Szwajcarii, o zmniejszeniu udziału w głosach w walnym zgromadzeniu Emitenta. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport EBI 5/2023 z dnia 2023-03-28

Rejestracja zmiany Statutu Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 28 marca 2023r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie §7 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie §7 Statutu:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.120.804,- zł (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset cztery złote) i dzieli się na 1.780.201 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście jeden) akcji o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, w tym:
a) 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczone numerami od 1 (jeden) do 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset), przy czym akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, tj. każda akcja serii A uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz,
b) 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset),
c) 20.202 (dwadzieścia tysięcy dwieście dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 20.202 (dwadzieścia tysięcy dwieście dwa),
d) 51.999 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C(1) o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 51.999 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć).”

Nowe brzmienie §7 Statutu:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.160.368,- zł (siedem milionów sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na 1.790.092 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, w tym:
a) 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczone numerami od 1 (jeden) do 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset), przy czym akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, tj. każda akcja serii A uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz,
b) 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset),
c) 20.202 (dwadzieścia tysięcy dwieście dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 20.202 (dwadzieścia tysięcy dwieście dwa),
d) 51.999 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C(1) o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 51.999 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć),
e) 9.891 (słownie: dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C(2) o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 9.891 (słownie: dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden).

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki podaje jednolity tekst Statutu uwzględniający wyżej wymienioną zmianę.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 4/2023 z dnia 2023-03-21

Raport roczny skonsolidowany za rok 2022.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje skonsolidowany raport roczny za rok 2022 wraz załącznikami.

Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 3/2023 z dnia 2023-03-21

Raport roczny jednostkowy za rok 2022.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje jednostkowy raport roczny za rok 2022 wraz załącznikami.

Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 2/2023 z dnia 2023-02-10

Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C(2) Gremi Media Spółka Akcyjna

Zarząd spółki Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C(2), wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Spółki z dnia 19 stycznia 2023 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Raport ESPI 4/2023 z dnia 2023-02-09

Transakcja na akcjach dokonana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd GREMI MEDIA S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 9 lutego 2023 r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki NBM Poland LLC - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Marcusem Brauchli pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (Sposób powiązania: NBM Poland LLC - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa Delaware, jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, w której Marcus Brauchli pełni obowiązki zarządcze) zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Załączony plik o nazwie „Notyfikacja NBM Poland – zawiadomienie właściwe” stanowi korektę korekty zawiadomienia pierwotnego i zawiera właściwe dane dotyczące daty transakcji oraz podmiotów jej dokonujących. Jednocześnie do niniejszego raportu Emitent załącza poprzednie wersje otrzymanych zawiadomień tj. zawiadomienie pierwotne – plik o nazwie „Notyfikacja NBM Poland - zawiadomienie pierwotne” oraz korektę zawiadomienia pierwotnego – plik o nazwie „Notyfikacja NBM Poland - korekta zawiadomienia pierwotnego”.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 5/2023 z dnia 2023-02-09

Zawiadomienie Akcjonariusza o udziale w głosach.

Zarząd GREMI MEDIA S.A. (dalej „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 9 lutego 2023 r. zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) od NBM Poland LLC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, o zbyciu akcji zdematerializowanych na okaziciela Emitenta. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 3/2023 z dnia 2023-02-03

Transakcja wykonywana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że do Spółki w dniu 3.02.2023r. wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez Pana Jarosława Machockiego – osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce. W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane przez Spółkę zawiadomienie.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 2/2023 z dnia 2023-02-02

Zawarcie umowy objęcia akcji serii C(2)

Zarząd spółki Gremi Media S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu 2.02.2023 r. Spółka zawarła z Panem Jarosławem Machockim Wiceprezesem Zarządu Spółki w ramach Programu współpracy w Spółce umowę dotyczącą objęcia 3.035 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C(2) po cenie emisyjnej 4,00 PLN za jedną akcję za łączną kwotę 12.140,- PLN. Zawarcie umowy nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Gremi Media S.A. z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu ( o czym mowa w raporcie ESPI nr 1/2023).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport ESPI 1/2023 z dnia 2023-01-19

Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (zmiana Statutu Spółki)

Zarząd Gremi Media S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 91 Statutu Spółki oraz w oparciu o Uchwałę nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy opartego o akcje Spółki („Program Współpracy”), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 19 stycznia 2023 r., Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii C(2) z wyłączeniem prawa pierwszeństwa objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (prawo poboru) oraz w przedmiocie zmiany Statutu Spółki („Uchwała”). Przedmiotowa uchwała zakłada: 1. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 39.564,- zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote), tj. z kwoty 7.120.804,- zł (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset cztery złote) do kwoty 7.160.368,- zł (siedem milionów sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych), poprzez emisję 9.891 (słownie: dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden ) akcji na okaziciela, nieuprzywilejowanych serii C(2), o numerach od 1 do 9.891 o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja (dalej: Akcje Serii C(2)), 2. iż Akcje Serii C(2) mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne, 3. iż cena emisyjna jednej Akcji Serii C(2) wynosi 4,00 zł (słownie: cztery złote), 4. iż Akcje Serii C(2) będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od roku obrotowego zaczynającego się od dnia 1 stycznia 2022 roku, na równi z pozostałymi akcjami Spółki, 5. iż Akcje Serii C(2) zostaną w całości zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, na rzecz osób, którym Rada Nadzorcza Spółki przyznała prawo objęcia Akcji Serii C(2) w tym członkowi zarządu Gremi Media S.A. zgodnie z wprowadzonym w dniu 19 czerwca 2020 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 27 programem współpracy opartym o akcje Spółki, 6. iż umowy objęcia Akcji Serii C(2) w ramach subskrypcji prywatnej zostaną zawarte w terminie 30 dni od podjęcia Uchwały, 7. iż Akcjom Serii C(2) nie będą przyznane szczególne uprawnienia, 8. wyłączenie, w interesie Spółki i za zgodą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 2 września 2020 roku, w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Akcji Serii C(2). Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego, zmianie ulegnie również Statut Spółki w taki sposób, że dotychczasowa treść §7 Statutu o następującym brzmieniu: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.120.804,- zł (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset cztery złote) i dzieli się na 1.780.201 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście jeden) akcji o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, w tym: a) 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczone numerami od 1 (jeden) do 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset), przy czym akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, tj. każda akcja serii A uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz, b) 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset), c) 20.202 (dwadzieścia tysięcy dwieście dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 20.202 (dwadzieścia tysięcy dwieście dwa), d) 51.999 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C(1) o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 51.999 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć).” zostanie zastąpiona postanowieniem w następującym brzmieniu: “Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.160.368,- zł (siedem milionów sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na 1.790.092 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, w tym: a) 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczone numerami od 1 (jeden) do 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset), przy czym akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, tj. każda akcja serii A uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz, b) 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset), c) 20.202 (dwadzieścia tysięcy dwieście dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 20.202 (dwadzieścia tysięcy dwieście dwa), d) 51.999 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C(1) o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 51.999 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć), e) 9.891 (słownie: dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C(2) o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 9.891 (słownie: dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden).” W związku ze zmianami Statutu ustalono jego tekst jednolity.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport EBI 1/2023 z dnia 2023-01-18

Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.

Zarząd Gremi Media S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2023 roku.
Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
- Raport okresowy roczny za 2022 rok - w dniu 21 marca 2023 roku;
- Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2023 - w dniu 15 maja 2023 roku;
- Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2023 - w dniu 14 sierpnia 2023 roku;
- Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2023 - w dniu 14 listopada 2023 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 22/2022 z dnia 2022-12-30

Powołanie Członka Zarządu

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 30.12.2022r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Radosława Kucko na funkcję Członka Zarządu Spółki, począwszy od dnia 1.01.2023r

Życiorys zawodowy Pana Radosława Kucko zawierający informacje wymagane zgodnie z §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu został zamieszczony poniżej.

Pan Radosław Kucko przez ostatnie 13 lat (2009 - 2021) pełnił funkcje Członka Zarządu Grupy Interia.pl, gdzie podlegały mu zespoły Badań i Analiz, produkty komunikacyjne z pocztą portalu oraz grupa serwisów tematycznych. Był również odpowiedzialny za wykorzystanie treści redakcyjnych Grupy Bauer w portalu Interia.pl oraz sprzedaż produktów pozareklamowych.
Od 2001 roku związany jest z rozwojem portali internetowych w Polsce. W tym roku po kilku latach (1997-2000) pracy jako szef pracowni CATI w Pracowni Badań Społecznych w Sopocie, został dyrektorem Badań i Analiz w Onet.pl. W ciągu kolejnych 9 lat pracy dla Onet.pl, odpowiadał również za działy Rozwoju Produktu Reklamowego, dział Hostingu i działy wsparcia użytkowników portalu.
W latach 2001-2004 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki Polskie Badania Internetu, w której tworzył standard pomiaru internetu w Polsce. Przez kolejne 15 lat (2005-2021) z ramienia Onetu a potem Interii należał do Rady Badania Megapanel, oraz Stałego Zespołu Metodologicznego spółki.
Ukończył wydział Ekonomii na Uniwersytecie Szczecińskim o profilu statystyka i ekonometria oraz Badania Rynku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

W stosunku do Pana Radosława Kucko nie zachodzą okoliczności wymienione w §10 pkt 20) lit. e) – h) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 21/2022 z dnia 2022-11-30

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem.

Zarząd Gremi Media S.A. („Spółka”) informuje, że na podstawie wyboru biegłego rewidenta przez Radę Nadzorczą w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki, jak również sprawozdania finansowego skonsolidowanego za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku oraz za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, została zawarta umowa z Moore Polska Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 4326.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Raport ESPI 25/2022 z dnia 2022-11-21

Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej.

Zarząd spółki Gremi Media S.A. "Emitent", informuje, że Emitent zawarł aneks do Umowy Wieloproduktowej z dnia 05.07.2016 r. zawartej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach "Bank". Najistotniejszymi elementami ww. aneksu jest wydłużenie terminu spłaty kredytów objętych Umową Wieloproduktową - ostateczny termin spłaty całości zadłużenia wynikającego z Umowy Wieloproduktowej został ustalony dla kredytu obrotowego na dzień 6 lipca 2024 r. oraz dla gwarancji bankowych na dzień 4 lipca 2025 r., ustalenie limitu kredytowego na kwotę 8.300.000,- zł, rezygnacja Banku z niektórych zabezpieczeń wierzytelności Banku wynikających z Umowy Wieloproduktowej w szczególności w postaci zastawów rejestrowych na zbiorach aktywów obejmujących prawa i wierzytelności związane ze znakami towarowymi należącymi do Emitenta, oraz odnowienie dotychczasowych zabezpieczeń. Aneks obejmuje zmianę na korzystniejsze, z punktu widzenia Emitenta, warunki finansowe Umowy Wieloproduktowej.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport EBI 20/2022 z dnia 2022-11-14

Raport okresowy za III kwartał 2022 roku

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport ESPI 24/2022 z dnia 2022-10-21

Zawiadomienie o udziale w głosach

Zarząd GREMI MEDIA S.A. (dalej „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 21 października 2022 r. zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) od Youngtimers Asset Company AG z siedzibą w Szwajcarii, o zbyciu zdematerializowanych akcji na okaziciela Emitenta. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 23/2022 z dnia 2022-10-21

Zawiadomienie o udziale w głosach

Zarząd GREMI MEDIA S.A. (dalej „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 21 października 2022 r. zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) od Youngtimers AG z siedzibą w Szwajcarii, o nabyciu zdematerializowanych akcji na okaziciela Emitenta. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport EBI 19/2022 z dnia 2022-08-23

Zmiany w Zarządzie Spółki

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki powołała, z dniem 24.09.2022 roku, Pana Jarosława Machockiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.
Życiorys zawodowy Pana Jarosława Machockiego zawierający informacje wymagane zgodnie z §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu został zamieszczony poniżej.
Pan Jarosław Machocki jest absolwentem Politechniki Koszalińskiej (Wydział Ekonomii i Zarządzania) oraz Uniwersytetu Szczecińskiego (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania). W latach 1998-2008 związany z Ruch S.A. (na stanowiskach specjalisty w dziale kolportażu i marketingu, kierowniczym w dziale handlu). W 2008-2014 związany z Wydawnictwem Bauer, od 2009 na stanowiskach managerskich. W 2011-2012 zastępca dyrektora biura reklamy Wydawnictwa Bauer. W 2012-2014 dyrektor segmentu pism kobiecych w biurze reklamy Wydawnictwa Bauer. W Gremi Media S.A. od 2015, od września 2016 jako dyrektor ds. komercyjnych. Członek Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. Od 2018 Członek Zarządu Gremi Media S.A.
W stosunku do Pana Jarosława Machockiego nie zachodzą okoliczności wymienione w §10 pkt 20) lit. e) – h) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Raport EBI 18/2022 z dnia 2022-08-16

Raport okresowy za II kwartał 2022 roku

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport ESPI 20/2022 z dnia 2022-07-25

Zawiadomienie o udziale w głosach

Zarząd GREMI MEDIA S.A. (dalej „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 25 lipca 2022 r. zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) od Garage Italia Finance S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, o zbyciu akcji zdematerializowanych na okaziciela Emitenta. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 21/2022 z dnia 2022-07-25

Zawiadomienie Akcjonariusza o udziale w głosach

Zarząd GREMI MEDIA S.A. (dalej „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 25 lipca 2022 r. zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) od Youngtimers Asset Company AG z siedzibą w Szwajcarii o nabyciu zdematerializowanych akcji na okaziciela Emitenta. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 22/2022 z dnia 2022-07-25

Zawiadomienie o udziale w głosach

Zarząd GREMI MEDIA S.A. dalej "Emitent" informuje o otrzymaniu w dniu 25.07.2022 r. zawiadomienia w trybie art. 69 a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych "Ustawa o Ofercie" od Youngtimers AG z siedzibą w Szwajcarii o nabyciu pośrednim akcji Emitenta. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport EBI 17/2022 z dnia 2022-06-28

Wypłata dywidendy

Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2022 r. uchwałą nr 7 postanowiło o wypłacie dywidendy w kwocie 6.640.149,73 zł co stanowi 3,73 zł na akcję. Ustalono dzień dywidendy na 5.07.2022 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 12.07.2022r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport EBI 16/2022 z dnia 2022-06-28

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A. w dniu 28 czerwca 2022r.

Zarząd Gremi Media S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. w dniu 28 czerwca 2022r.

Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się.

Zarząd informuje ponadto, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od rozpatrzenia punktu 19 porządku obrad a także, że do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport ESPI 18/2022 z dnia 2022-06-28

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A. w dniu 28 czerwca 2022r.

Zarząd Gremi Media S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. w dniu 28 czerwca 2022r. Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się. Zarząd informuje ponadto, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od rozpatrzenia punktu 19 porządku obrad a także, że do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport ESPI 19/2022 z dnia 2022-06-28

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A., które odbyło się w dniu 28.06.2022r.: KCI S.A. - liczba głosów 981 007 w tym 793 324 głosów z 396 662 akcji imiennych serii A uprawniających do dwóch głosów z akcji, co stanowi 51,88% liczby głosów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz 41,75% w ogólnej liczbie głosów. Pluralis B.V. - liczba głosów 864 137 w tym 345 676 głosów z 172 838 akcji imiennych serii A uprawniających do dwóch głosów z akcji, co stanowi 45,70% liczby głosów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz 36,78% w ogólnej liczbie głosów. Łączna liczba akcji wyemitowanych przez Gremi Media S.A. to 1.780.201. Ogólna liczba głosów wynikająca z tych akcji to 2.349.701.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Raport EBI 15/2022 z dnia 2022-06-23

Zmiany w Zarządzie Spółki

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 23 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki odwołała, z chwilą podjęcia uchwały odwołującej, Pana Tomasza Jażdżyńskiego z funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz ze składu Zarządu Spółki.
Jednocześnie w dniu 23 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała, z chwilą podjęcia uchwały powołującej, Pana Macieja Maciejowskiego na funkcję Prezesa Zarządu Spółki bieżącej wspólnej kadencji.
Życiorys zawodowy Pana Macieja Maciejowskiego zawierający informacje wymagane zgodnie z §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu został zamieszczony poniżej.
Pan Maciej Maciejowski do września 2020 r. pełnił funkcje Członka Zarządu TVN S.A. oraz TVN Media sp. z.o.o. oraz Prezesa Zarządu TVN Digital S.A. Z Grupą TVN S.A. związany był w latach 2004–2020, zajmując w niej, obok funkcji wskazanych wyżej, stanowiska marketing menedżera odpowiedzialnego za kanały TVN24, TVN Turbo, TVN Style, TVN Meteo (2004–2006), kierownika kanału TVN Turbo (2006–2008), projekt menedżera w portalu TVN24.pl (2007–2008), menadżera kanału TVN Warszawa i portalu tvnwarszawa.pl (2008–2011) oraz zastępcy dyrektora programowego w TVN S.A. (2011–2012).
Wcześniej Pan Maciej Maciejowski był związany z Grupą Onet.pl S.A. jako menedżer kluczowych projektów (2000–2004) oraz ze Studiem Filmów Animowanych w Krakowie (1996–2000).
Pan Maciej Maciejowski jest absolwentem kierunku zarządzanie mediami w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu (licencjat) oraz kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Jagiellońskim (magisterium). Posiada też dyplom Executive Master of Business Administration (EMBA) wydany przez University of Illinois oraz Uniwersytet Warszawski.
W stosunku do Pana Macieja Maciejowskiego nie zachodzą okoliczności wymienione w §10 pkt 20) lit. e) – h) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Ponadto w dniu 23 czerwca 2022 r. Pan Jarosław Machocki, członek Zarządu Spółki, zrezygnował z zasiadania w Zarządzie Spółki z dniem 23 września 2022 r.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport ESPI 17/2022 z dnia 2022-06-22

Zawiadomienie Akcjonariusza o udziale w głosach

Zarząd GREMI MEDIA S.A. (dalej „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 21 czerwca 2022 r. zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) od Garage Italia Finance S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, o nabyciu akcji zdematerializowanych na okaziciela Emitenta. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 18/2022 z dnia 2022-06-22

Zawiadomienie u udziale w głosach

Zarząd GREMI MEDIA S.A. dalej "Emitent" informuje o otrzymaniu w dniu 21.06.2022 r. zawiadomienia w trybie art. 69 a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych "Ustawa o Ofercie" od Youngtimers Asset Company AG z siedzibą w Szwajcarii o nabyciu pośrednim akcji Emitenta. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 16/2022 z dnia 2022-06-15

Transakcje wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie "Spółka" informuje, że w dniu 15.06.2022r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku „Rozporządzenie MAR” o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez Pana Tomasza Jażdżyńskiego - osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce. W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane przez Spółkę zawiadomienie.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport EBI 14/2022 z dnia 2022-06-02

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 13/2022

W uzupełnieniu raportu bieżącego EBI nr 13/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. ws. zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. niniejszym w załączeniu Emitent przekazuje pełną treść Regulaminu Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 'Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Raport EBI 13/2022 z dnia 2022-06-02

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. "Spółka", działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28.06.2022 r. w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Prostej 51, początek godzina 12:00. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (osoby fizyczne/osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów, Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz Regulamin Rady Nadzorczej, Regulamin Audytu i Regulamin Wynagrodzeń.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 'Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport ESPI 14/2022 z dnia 2022-06-02

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. "Spółka", działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28.06.2022 r. w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Prostej 51, początek godzina 12:00. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (osoby fizyczne/osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów, Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz Regulamin Rady Nadzorczej, Regulamin Audytu i Regulamin Wynagrodzeń.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport ESPI 15/2022 z dnia 2022-06-02

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2022

W uzupełnieniu raportu bieżącego ESPI nr 14/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. ws. zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. niniejszym w załączeniu Emitent przekazuje pełną treść Regulaminu Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Raport EBI 12/2022 z dnia 2022-05-16

Raport okresowy za I kwartał 2022 roku

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 11/2022 z dnia 2022-04-05

Rejestracja zmiany Statutu Gremi Media S.A. Gremi Media Spółka Akcyjna

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 5 kwietnia 2022r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie §7 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie §7 Statutu:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.912.808,00 zł (sześć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset osiem złotych) i dzieli się na 1.728.202 (jeden milion siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dwa) akcji o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, w tym:
a) 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczone numerami od 1 (jeden) do 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset), przy czym akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, tj. każda akcja serii A uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz,
b) 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset),
c) 20.202 (dwadzieścia tysięcy dwieście dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 20.202 (dwadzieścia tysięcy dwieście dwa).

Nowe brzmienie §7 Statutu: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.120.804,- zł (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset cztery złote) i dzieli się na 1.780.201 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście jeden) akcji o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, w tym: a)569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczone numerami od 1 (jeden) do 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset), przy czym akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, tj. każda akcja serii A uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz, b)1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset), c)20.202 (dwadzieścia tysięcy dwieście dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 20.202 (dwadzieścia tysięcy dwieście dwa), d)51.999 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C(1) o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 51.999 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć).
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki podaje jednolity tekst Statutu uwzględniający wyżej wymienioną zmianę.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 10/2022 z dnia 2022-04-05

Rejestracja zmian Statutu Gremi Media S.A. Gremi Media Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, którego obrady odbyły się w dniu 8 lutego 2022 roku.
Zmiany zarejestrowane zostały przez Sąd w dniu 4.04.2022 roku.
Zarząd Spółki niniejszym przedstawia zmiany Statutu, które zostały uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i zarejestrowane przez Sąd:

1. Po § 15. dodano nowy § 15a.

„15a. Tak długo jak akcjonariuszami Spółki pozostają KCI S.A. oraz Pluralis B.V. (każdy z
osobna), każdemu z nich przysługuje osobiste uprawnienie do zwołania Walnego
Zgromadzenia.

2. Zmieniono § 16. ust. 1 lit. d)

Dotychczasowe brzmienie:

„d) powołania lub odwołania członków Rady Nadzorczej,”

Nowe brzmienie:

„d) powołania lub odwołania członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem postanowień § 17.
poniżej,”

3. Zmieniono § 16. ust. 2

Dotychczasowe brzmienie:

„2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

Nowe brzmienie:

„2. Podjęcie uchwał w następujących sprawach wymaga większości 63% liczby głosów z
zastrzeżeniem przypadków, dla których przepisy prawa wprowadzają wyższe wymogi co do
większości głosów:
a) zmiana statutu Spółki;
b) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, w tym wysokości
warunkowego lub docelowego kapitału zakładowego wskazanego w statucie Spółki lub
innej zmiany lub modyfikacji postanowień statutu dotyczących kapitału zakładowego
docelowego lub warunkowego;
c) emisja obligacji zamiennych;
d) zmiana przedmiotu działalności Spółki;
e) sprzedaż przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
f) połączenie lub podział Spółki (jeżeli zgodnie z przepisami prawa transakcja taka
wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia);
g) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
h) umorzenie lub nabycie akcji własnych (z zastrzeżeniem lit. i) poniżej);
i) nabycie przez Spółkę akcji własnych na jakichkolwiek warunkach, z wyjątkiem ich
nieodpłatnego nabycia;
j) wypłata jakiejkolwiek dywidendy lub podział zysku pomiędzy akcjonariuszy lub Radę
Nadzorczą Spółki;
k) zwiększenie lub zmniejszenie liczebności Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki wskazanych
w statucie Spółki;
l) likwidacja, rozwiązanie lub zakończenie działalności Spółki, z wyjątkiem postępowania
upadłościowego lub naprawczego wymaganego na podstawie przepisów prawa”.

4. Zmieniono § 17.

Dotychczasowe brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza liczy od 4 do 17 członków a z momentem uzyskania statusu spółki publicznej od 5 do 17 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. O liczbie członków Rady Nadzorczej decyduje Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
3. Rezygnacja członka Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza, ze składu Rady Nadzorczej nie pozbawia Rady Nadzorczej możliwości działania jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzą co najmniej cztery osoby a z momentem uzyskania statusu spółki publicznej wchodzi co najmniej pięć osób.”

Nowe brzmienie:

1. „Rada Nadzorcza liczy 9 członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, tak długo jak akcjonariuszem Spółki pozostaje KCI S.A.
przysługuje jej osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania trzech członków
Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego. Tak długo jak akcjonariuszem Spółki
pozostaje Pluralis B.V. przysługuje jej osobiste uprawnienie do powoływania i
odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej powołany
przez danego akcjonariusza może być odwołany tylko przez niego. Pozostali członkowie
Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.
4. Z chwilą uzyskania przez Pluralis B.V. co najmniej 57% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu i tak długo jak Pluralis B.V. posiada taką liczbę głosów, akcjonariuszowi
temu przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 5 członków
Rady Nadzorczej, a uprawnienia osobiste wskazane w powyższym ust. 3 wygasają.
Pozostali członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne
Zgromadzenie.
5. W przypadku braku realizacji uprawnienia osobistego wskazanego w ust. 3 lub 4
powyżej przez któregokolwiek uprawnionego akcjonariusza w terminie 10 dni od dnia
zdarzenia stanowiącego podstawę do jego wykonania, wakującego członka Rady
Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. W takim przypadku członek Rady
Nadzorczej powołany przez Walne Zgromadzenie zgodnie ze zdaniem poprzednim
może zostać odwołany przez akcjonariusza, który nie wykonał swojego uprawnienia”.

5. Zmieniono § 19. ust. 2

Dotychczasowe brzmienie:
„1. Oprócz spraw zastrzeżonych w Kodeksie spółek handlowych i na mocy postanowień niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1)zatwierdzanie planu finansowego Spółki,
2)wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
3)wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości jeżeli wartość świadczenia Spółki przewyższa wartość 1.000.000 (jeden milion) EUR, przeliczoną według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego nabycie lub zbycie,
4)wyrażanie zgody na nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w innych jednostkach, jeżeli wartość świadczenia Spółki przewyższa wartość 1.000.000 (jeden milion) EUR, przeliczoną według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego nabycie lub objęcie akcji lub udziałów,
5)zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
6)opiniowanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
7)powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu,
8)ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
9)wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej,
10)rozpatrywanie i opiniowanie wniosków skierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia, jak też innych spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
11) rozpatrywanie i opiniowanie (akceptowanie) wniosków skierowanych przez Zarząd do Rady Nadzorczej.”

Nowe brzmienie:

„2. Oprócz spraw zastrzeżonych w Kodeksie spółek handlowych i na mocy postanowień
niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) zatwierdzanie planu finansowego Spółki, jej rocznych planów operacyjnych oraz
odstępstw od biznesplanów i rocznych budżetów Spółki, innych niż odstępstwa poniżej
200.000 EUR; jeżeli z jakiegokolwiek powodu biznesplan nie zostanie zatwierdzony w
danym roku, poprzedni zatwierdzony biznesplan pozostaje w mocy,
2) powoływanie, odwoływanie członków Zarządu, ustalanie wynagrodzenia członków
Zarządu oraz zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu,
3) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę znaczącego zobowiązania finansowego
(w tym emisja papierów wartościowych inna niż w toku zwykłej działalności),
4) wyrażenie zgody na znaczące nabycie lub przejęcie innego podmiotu,
5) wyrażenie zgody na tworzenie lub rozwiązywanie spółek zależnych,
6) wyrażenie zgody na znaczące przejęcie działalności lub aktywów innego podmiotu
(niezależnie od formy takiego przejęcia, w tym m.in. w drodze fuzji, konsolidacji, zakupu
papierów wartościowych lub aktywów, licencji wyłącznej lub leasingu),
7) wyrażenie zgody na rozpoczęcie jakiejkolwiek nowej działalności, istotną zmianę
działalności oraz zamknięcie jakiejkolwiek działalności lub pionu działalności,
8) wyrażenie zgody na zawarcie jakiejkolwiek umowy lub transakcji na kwotę
przekraczającą 5% wartości aktywów netto ("kapitału własnego") Spółki na podstawie
ostatniego dostępnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki z
jakimkolwiek członkiem Rady Nadzorczej, zarządu, akcjonariuszem Spółki
posiadającym akcje stanowiące co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
małżonkiem, rodzeństwem, wstępnymi, zstępnymi lub podmiotami zależnymi od
któregokolwiek z nich ("Podmiot Powiązany"),
9) wyrażenie zgody na zbycie zasadniczo wszystkich aktywów Spółki lub jej działalności,
10) powoływanie i odwoływanie audytorów zewnętrznych (w tym biegłego rewidenta
przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki) oraz wyrażanie zgody
na zmiany zasad rachunkowości mających istotny wpływ na sytuację finansową Spółki
(poza zmianami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa),
11) wyrażenie zgody na dystrybucję zysków lub prowizji do członków kadry kierowniczej,
członków komitetów, pracowników lub członków organów Spółki, z wyjątkiem sytuacji,
w których ma to miejsce w toku zwykłej działalności lub jest przewidziane w
zatwierdzonych zasadach wynagradzania i programach motywacyjnych,
12) wyrażenie zgody na zawieranie jakichkolwiek umów joint venture, partnerstw
strategicznych (z wyłączeniem bezpośrednich transakcji w toku zwykłej działalności),
porozumień dotyczących podziału zysków (z wyłączeniem bezpośrednich transakcji w
toku zwykłej działalności) lub jakichkolwiek transakcji przyznających wyłączne prawa o
dowolnym charakterze jakiejkolwiek osobie, obejmujących wynagrodzenie pieniężne w
wysokości 200.000 EUR lub więcej, z wyjątkiem transakcji zawieranych w toku zwykłej
działalności,
13) wyrażenie zgody na nabycie aktywów, sprzedaż aktywów, udzielenie gwarancji na
kwotę wyższą niż 200.000 EUR, poza transakcjami dokonywanymi w toku zwykłej
działalności,
14) wyrażenie zgody na wszelkie wydatki kapitałowe (w tym zgody na pozabilansowe
transakcje) na kwotę wyższą niż 200.000 EUR,
15) wyrażenie zgody na wszelkie hipoteki, zastawy, zabezpieczenia lub inne obciążenia na
lub w odniesieniu do jakichkolwiek nieruchomości, praw lub innych aktywów Spółki,
zarówno obecnie posiadanych, jak i nabytych w przyszłości, na kwotę wyższą niż
200.000 EUR, poza transakcjami dokonywanymi w toku zwykłej działalności,
16) wyrażenie zgody na cesję lub inne przeniesienie jakiegokolwiek prawa do
otrzymywania dochodu, na kwotę wyższą niż 200.000 EUR, poza transakcjami
dokonywanymi w toku zwykłej działalności,
17) wyrażenie zgody na cesję lub przeniesienie na rzecz wierzycieli (a) całości lub
zasadniczo wszystkich aktywów Spółki, w tym wartości niematerialnych i prawnych; (b)
jakichkolwiek istotnych praw własności Spółki na kwotę wyższą niż 200.000 EUR,
18) wyrażenie zgody na zawarcie, zmianę warunków lub przedłużenie transakcji z
jakąkolwiek spółką zależną na kwotę wyższą niż 200.000 EUR, poza transakcjami
dokonywanymi w toku zwykłej działalności,
19) wyrażenie zgody na zbycie, przeniesienie, obciążenie lub jakiekolwiek czynności
związane z własnością intelektualną Spółki dokonywane poza tokiem zwykłej
działalności,
20) wyrażenie zgody na zawarcie lub rozwiązanie umowy licencji lub sublicencji na
własność intelektualną lub technologię należącą lub posiadaną przez Spółkę, w tym na
znaki towarowe poza tokiem zwykłej działalności gospodarczej,
21) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
22) opiniowanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
23) wybór Wiceprzewodniczącego, i Sekretarza Rady Nadzorczej,
24) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków skierowanych przez Zarząd do Walnego
Zgromadzenia, jak też innych spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego
Zgromadzenia;
25) rozpatrywanie i opiniowane (akceptowanie) wniosków skierowanych przez Zarząd do
Rady Nadzorczej,
– przy czym:
(i) przez znaczące zobowiązanie lub transakcję rozumie się zobowiązanie lub transakcję na
kwotę wyższą niż 1.000.000 PLN;
(ii) w odniesieniu do zobowiązań lub transakcji wyrażonych w PLN, podlegają one przeliczeniu
na EUR wg średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu
roboczym miesiąca poprzedzającego dane zobowiązanie lub transakcję i odwrotnie”.

6. Zmieniono § 19. ust. 7

Dotychczasowe brzmienie:

„7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów swoich członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

Nowe brzmienie:

„7. Uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 3)-20) powyżej, wymagają dla ich
podjęcia głosowania „za” przez co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej powołanego
przez Pluralis B.V. (o ile Pluralis B.V. wykonał swoje uprawnienie do powołania co najmniej
jednego członka Rady Nadzorczej). W pozostałych przypadkach Rada Nadzorcza podejmuje
uchwały bezwzględną większością głosów swoich członków. W przypadku równości głosów
rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

7. W § 19. dodano ust. 8

"8.W przypadku uchwał, o których mowa w ust. 2 pkt 1) oraz 2) powyżej, członek Rady
Nadzorczej powołany przez Pluralis B.V. (o ile Pluralis B.V. wykonał swoje uprawnienie do
powołania co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej) ma prawo do udzielenia
niewiążącej rekomendacji w tym zakresie.”

W załączeniu Zarząd Spółki publikuje tekst jednolity Statutu.

Raport EBI 9/2022 z dnia 2022-03-29

Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C(1) Gremi Media Spółka Akcyjna

Zarząd spółki Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C(1), wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Spółki z dnia 22 marca 2022 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Raport ESPI 13/2022 z dnia 2022-03-25

Transakcja wykonywana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że do Spółki w dniu 25.03.2022r. wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez Pana Jarosława Machockiego – osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce. W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane przez Spółkę zawiadomienie.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 12/2022 z dnia 2022-03-25

Transakcja wykonywana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd spółki Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 25.03.2022r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez Pana Tomasza Jażdżyńskiego – osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce. W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane przez Spółkę zawiadomienie.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 11/2022 z dnia 2022-03-24

Zawarcie umowy objęcia akcji serii C(1)

Zarząd spółki Gremi Media S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu 23 marca 2022 r. Spółka zawarła z Panem Jarosławem Machockim Członkiem Zarządu Spółki w ramach Programu współpracy w Spółce umowę dotyczącą objęcia 3.135 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C(1) po cenie emisyjnej 4,00 PLN za jedną akcję za łączną kwotę 12.540,- PLN. Zawarcie umowy nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Gremi Media S.A. z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu ( o czym mowa w raporcie ESPI nr 9/2022).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport ESPI 10/2022 z dnia 2022-03-24

Zawarcie umowy objęcia akcji serii C(1)

Zarząd spółki Gremi Media S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu 23 marca 2022 r. Spółka zawarła z Panem Tomaszem Jażdżyńskim Prezesem Zarządu Spółki w ramach Programu współpracy w Spółce umowę dotyczącą objęcia 41.810 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C(1) po cenie emisyjnej 4,00 PLN za jedną akcję za łączną kwotę 167.240,- PLN. Zawarcie umowy nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Gremi Media S.A. z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu ( o czym mowa w raporcie ESPI nr 9/2022).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport ESPI 9/2022 z dnia 2022-03-22

Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (zmiana Statutu Spółki)

Zarząd Gremi Media S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 91 Statutu Spółki oraz w oparciu o Uchwałę nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy opartego o akcje Spółki („Program Współpracy”), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 22 marca 2022 r., Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii C(1) z wyłączeniem prawa pierwszeństwa objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (prawo poboru) oraz w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu („Uchwała”). Przedmiotowa uchwała zakłada: 1. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 207.996,- zł (słownie: dwieście siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych), tj. z kwoty 6.912.808,- zł (sześć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset osiem złotych) do kwoty 7.120.804,- zł (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset cztery złote), poprzez emisję 51.999 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, nieuprzywilejowanych serii C(1) o numerach od 1 do 51.999 o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja (dalej: Akcje Serii C(1)), 2. iż Akcje Serii C(1) mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne, 3. iż cena emisyjna jednej Akcji Serii C(1) wynosi 4,00 zł (słownie: cztery złote), 4. iż Akcje Serii C(1) będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od roku obrotowego zaczynającego się od dnia 1 stycznia 2022 roku, na równi z pozostałymi akcjami Spółki, 5. iż Akcje Serii C(1) zostaną w całości zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, na rzecz osób, którym Rada Nadzorcza Spółki przyznała prawo objęcia Akcji Serii C(1) w tym członkom zarządu Gremi Media S.A. zgodnie z wprowadzonym w dniu 19 czerwca 2020 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 27 programem współpracy opartym o akcje Spółki, 6. iż umowy objęcia Akcji Serii C(1) w ramach subskrypcji prywatnej zostaną zawarte w terminie 30 dni od podjęcia Uchwały, 7. iż Akcjom Serii C(1) nie będą przyznane szczególne uprawnienia, 8. wyłączenie, w interesie Spółki i za zgodą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 2 września 2020 roku, w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Akcji Serii C(1). Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego, zmianie ulegnie również Statut Spółki w taki sposób, że dotychczasowa treść §7 Statutu o następującym brzmieniu: “Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.912.808,- zł (sześć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset osiem złotych) i dzieli się na 1.728.202 (jeden milion siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dwa) akcji o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, w tym: a) 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczone numerami od 1 (jeden) do 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset), przy czym akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, tj. każda akcja serii A uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz, b) 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset), c) 20.202 (dwadzieścia tysięcy dwieście dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 20.202 (dwadzieścia tysięcy dwieście dwa).” zostanie zastąpiona postanowieniem w następującym brzmieniu: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.120.804,- zł (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset cztery złote) i dzieli się na 1.780.201 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście jeden) akcji o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, w tym: a) 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczone numerami od 1 (jeden) do 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset), przy czym akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, tj. każda akcja serii A uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz, b) 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset), c) 20.202 (dwadzieścia tysięcy dwieście dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 20.202 (dwadzieścia tysięcy dwieście dwa), d) 51.999 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C(1) o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 51.999 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć).”. W związku ze zmianami Statutu ustalono jego tekst jednolity.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport EBI 8/2022 z dnia 2022-03-21

Raport roczny skonsolidowany za rok 2021.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje skonsolidowany raport roczny za rok 2021 wraz załącznikami.

Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 7/2022 z dnia 2022-03-21

Raport roczny jednostkowy za rok 2021.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje jednostkowy raport roczny za rok 2021 wraz załącznikami.

Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 6/2022 z dnia 2022-02-09

Życiorysy nowych członków Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”), w nawiązaniu do raportu nr 5/2022 z dnia 8.02.2022 r., w załączeniu przekazuje życiorysy nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pan Harlan Mandel – Członek Rady Nadzorczej

Pracował w latach 1996-1998 r. jako zastępca głównego radcy prawnego Open Society Institute. Przed objęciem tego stanowiska praktykował prawo w kancelarii Morrison & Foerster w Nowym Jorku i Los Angeles, specjalizując się w międzynarodowych sporach sądowych, sprawach z zakresu własności intelektualnej i prawa nowych mediów.
W latach 1998 – 2011 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Zarządzającego Media Development Investment Fund, a w 2011 roku objął funkcję Dyrektora Generalnego Media Development Investment Fund.
Pan Harlan Mandel nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie był skazany za przestępstwa oszustwa i nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Brak przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w podmiotach w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.

Pani Joanna Różycka-Iwan – Członek Rady Nadzorczej

Posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania inwestycjami, finansami, pozyskiwania pomocy publicznej oraz doradztwie w branży medialnej. Obecnie Dyrektor Inwestycyjny w Media Development Investment Fund, w funduszu od 2012 r. Ex-Deloitte i Crido Taxand. Członek Rady Nadzorczej Eurozet sp. z o.o.
Członek ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) od 2014 r., FCCA od 2019 r. Alumna Leadership Academy for Poland 2021.
Pani Joanna Różycka-Iwan nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej. Uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej (Eurozet sp. z o.o.) jako członek jej organu nadzoru. Nie była skazana za przestępstwa oszustwa i nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Brak przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w podmiotach w których pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.

Pan Dominic Stas – Członek Rady Nadzorczej

Karierę zawodową rozpoczął w 1997 r. jako dyrektor zarządzający w Kinepolis Film Distribution i Studio 100 Benelux, a w 2012 r. objął stanowisko dyrektora zarządzającego Concentra Publishing Company.
Od 2014 r. stał na czele regionalnych marek Mediahuis (De Limburger, Het Belang van Limburg i Gazet van Antwerpen), a także był prezesem spółki De Buren, która skupia regionalne działania telewizyjne Mediahuis.
Od sierpnia 2019 r. zajmuje stanowisko Dyrektora Generalnego NRC Media, pełniąc jednocześnie funkcję członka zarządu grupy Mediahuis.
Pan Dominic Stas nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie był skazany za przestępstwa oszustwa i nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Brak przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w podmiotach w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.

Raport EBI 5/2022 z dnia 2022-02-08

Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej

Zarząd Gremi Media S.A. („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 lutego 2022r. powołało do składu Rady Nadzorczej nowych Członków Rady Nadzorczej tj. Panią Joannę Różycką-Iwan, Pana Harlan Mandel oraz Pana Dominic Stas.

Życiorys zawodowy Pani Joanny Różyckiej-Iwan, Pana Harlan Mandel oraz Pana Dominic Stas zgodny z §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostanie przekazany odrębnym raportem EBI niezwłocznie po otrzymaniu przez Emitenta kompletnych danych.

Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport EBI 4/2022 z dnia 2022-02-08

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A. w dniu 8 lutego 2022r.

Zarząd Gremi Media S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. w dniu 8 lutego 2022r. Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się. Zarząd informuje ponadto, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki poza zaniechaniem rozpatrywania sprawy umieszczonej w pkt 6 ogłoszonego porządku obrad nie odstąpiło od innego z punktów porządku obrad a także, że do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Raport EBI 3/2022 z dnia 2022-02-08

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że do Emitenta wpłynęła rezygnacja Pani Doroty Hajdarowicz z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 7.02.2022r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport ESPI 8/2022 z dnia 2022-02-08

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A., które odbyło się w dniu 8.02.2022r.: 1. KCI S.A. - liczba głosów 981007 w tym 793 324 głosów z 396 662 akcji imiennych serii A uprawniających do dwóch głosów z akcji, co stanowi 52,47% liczby głosów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz 42,70% w ogólnej liczbie głosów. 2. Pluralis B.V. - liczba głosów 864 137 w tym 345 676 głosów z 172 838 akcji imiennych serii A uprawniających do dwóch głosów z akcji, co stanowi 46,23% liczby głosów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz 37,61% w ogólnej liczbie głosów. Łączna liczba akcji wyemitowanych przez Gremi Media S.A. to 1.728.202. Ogólna liczba głosów wynikająca z tych akcji to 2.297.702.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Raport ESPI 7/2022 z dnia 2022-02-08

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A. w dniu 8 lutego 2022r.

Zarząd Gremi Media S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. w dniu 8 lutego 2022r. Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się. Zarząd informuje ponadto, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki poza zaniechaniem rozpatrywania sprawy umieszczonej w pkt 6 ogłoszonego porządku obrad nie odstąpiło od innego z punktów porządku obrad a także, że do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport EBI 2/2022 z dnia 2022-01-31

Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.

Zarząd Gremi Media S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 roku.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
- Raport okresowy roczny za 2021 rok - w dniu 21 marca 2022 roku;
- Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2022 - w dniu 16 maja 2022 roku;
- Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2022 - w dniu 16 sierpnia 2022 roku;
- Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2022 - w dniu 14 listopada 2022 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Raport EBI 1/2022 z dnia 2022-01-12

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. "Spółka", działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 08.02.2022 r. w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Prostej 51, początek godzina 16:00. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następuje w związku z żądaniem akcjonariusza KCI S.A.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 'Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport ESPI 4/2022 z dnia 2022-01-12

Zawiadomienie o udziale w głosach

Zarząd GREMI MEDIA S.A. dalej "Emitent" informuje o otrzymaniu w dniu 12.01.2022 r. zawiadomienia od Akcjonariusza Pluralis B.V. z siedzibą w Amsterdamie o nabyciu akcji Emitenta w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 5/2022 z dnia 2022-01-12

Zawarcie umowy warunkowej zbycia praw do znaków towarowych oraz umowy warunkowej w przedmiocie licencjonowania praw na znaki towarowe.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym ze spółką KCI S.A. z siedzibą w Krakowie (razem jako: „Strony”) Umowy warunkowej zbycia praw do znaków towarowych („Umowa Warunkowa Zbycia”). Warunkiem wejścia w życie przedmiotowej Umowy Warunkowej Zbycia jest udzielenie przez Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. zezwolenia na sprzedaż znaków towarowych „GREMI”, „GREMI GRUPA” oraz „GREMI MEDIA”. Strony ustaliły, iż przeniesienie praw do w/w znaków nastąpi po spełnieniu warunku, o którym mowa powyżej i dokonaniu zapłaty kwoty 10.366.700 zł plus należny podatek VAT. Ponadto Emitent informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym ze spółką KCI S.A. z siedzibą w Krakowie Umowy warunkowej licencji praw do znaków towarowych („Umowa Warunkowa Licencyjna”), które to znaki są przedmiotem Umowy Warunkowej Zbycia. Warunkiem wejścia w życie Umowy Warunkowej Licencyjnej jest skuteczne nabycie przez spółkę KCI S.A. z siedzibą w Krakowie praw do znaków towarowych. Okres obowiązywania licencji uzależniony jest od decyzji Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. w tym zakresie. W przypadku zezwolenia na uzyskanie licencji uzyskanego od Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. będzie ona obowiązywała przez okres 10 lat od dnia zawarcia umowy. W przypadku braku takiego zezwolenia licencja będzie obowiązywała do dnia 30 czerwca 2022r. Miesięczne wynagrodzenie z tego tytułu Strony ustaliły na kwotę 47 300,00 zł netto plus należny podatek VAT waloryzowane o wskaźnik inflacji począwszy od stycznia 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport ESPI 6/2022 z dnia 2022-01-12

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. "Spółka", działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 08.02.2022 r. w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Prostej 51, początek godzina 16:00. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następuje w związku z żądaniem akcjonariusza KCI S.A. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport ESPI 3/2022 z dnia 2022-01-11

Zawiadomienie o udziale w głosach

Zarząd GREMI MEDIA S.A. dalej "Emitent" informuje o otrzymaniu zawiadomienia od Pana Grezegorza Hajdarowicza oraz spółki Gremi International S.a.r.l. o zbyciu akcji Emitenta w trybie art. 69 ust. 1, 2 i 4 w związku z art. 69a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 2/2022 z dnia 2022-01-11

Zawiadomienie o udziale w głosach

Zarząd GREMI MEDIA S.A. dalej "Emitent" informuje o otrzymaniu zawiadomienia akcjonariusza KCI S.A. o zbyciu akcji Emitenta w trybie art. 69 ust. 1, 2 i ust. 4 w zw. z art. 69a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 1/2022 z dnia 2022-01-07

Transakcje dokonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko związane.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 7.01.2022r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Piotrem Łyskiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej a Piotr Łysek pełni funkcję Prezesa Zarządu) - powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o zbyciu akcji Emitenta. W załączeniu treść powiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 21/2021 z dnia 2021-12-27

Korekta zawiadomienia o udziale w głosach.

Zarząd GREMI MEDIA S.A. dalej "Emitent" informuje o otrzymaniu w dniu 27.12.2021 r. korekty zawiadomienia od Pana Grezegorza Hajdarowicza oraz spółki Gremi International S.a.r.l. o zbyciu akcji Emitenta w trybie art. 69 ust. 1, 2 i 4 w związku z art. 69 a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Korekta zawiadomienia z dnia 20 grudnia 2021 r. otrzymanego przez Emitenta w dniu 21 grudnia 2021 r. w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 20/2021 z dnia 2021-12-27

Korekta zawiadomienia o udziale w głosach.

Zarząd GREMI MEDIA S.A. dalej "Emitent" informuje o otrzymaniu w dniu 27.12.2021 r. korekty zawiadomienia akcjonariusza KCI S.A. o zbyciu akcji Emitenta w trybie art. 69 ust. 1, 2 i ust. 4 w zw. z art. 69a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Korekta zawiadomienia z dnia 20 grudnia 2021 r. otrzymanego przez Emitenta w dniu 21 grudnia 2021 r. w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 21/2021 z dnia 2021-12-27

Korekta zawiadomienia o udziale w głosach.

Zarząd GREMI MEDIA S.A. dalej "Emitent" informuje o otrzymaniu w dniu 27.12.2021 r. korekty zawiadomienia od Pana Grezegorza Hajdarowicza oraz spółki Gremi International S.a.r.l. o zbyciu akcji Emitenta w trybie art. 69 ust. 1, 2 i 4 w związku z art. 69 a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Korekta zawiadomienia z dnia 20 grudnia 2021 r. otrzymanego przez Emitenta w dniu 21 grudnia 2021 r. w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 19/2021 z dnia 2021-12-22

Zawiadomienie o udziale w głosach

Zarząd GREMI MEDIA S.A. dalej "Emitent" informuje o otrzymaniu w dniu 22.12.2021 r. zawiadomienia od Pluralis B.V. z siedzibą w Amsterdamie o nabyciu akcji Emitenta w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 18/2021 z dnia 2021-12-21

Zawiadomienie o udziale w głosach

Zarząd GREMI MEDIA S.A. dalej "Emitent" informuje o otrzymaniu w dniu 21.12.2021 r. zawiadomienia od Pana Grezegorza Hajdarowicza oraz spółki Gremi International S.a.r.l. o zbyciu akcji Emitenta w trybie art. 69 ust. 1, 2 i 4 w związku z art. 69 a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 17/2021 z dnia 2021-12-21

Zawiadomienie o głosach.

Zarząd GREMI MEDIA S.A. dalej "Emitent" informuje o otrzymaniu w dniu 21.12.2021 r. zawiadomienia akcjonariusza KCI S.A. o zbyciu akcji Emitenta w trybie art. 69 ust. 1, 2 i ust. 4 w zw. z art. 69a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 16/2021 z dnia 2021-12-21

Transakcje dokonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko związane.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 21.12.2021r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Piotrem Łyskiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej a Piotr Łysek pełni funkcję Prezesa Zarządu) - powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o zbyciu akcji Emitenta. W załączeniu treść powiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 18/2021 z dnia 2021-12-21

Zawiadomienie o udziale w głosach

Zarząd GREMI MEDIA S.A. dalej "Emitent" informuje o otrzymaniu w dniu 21.12.2021 r. zawiadomienia od Pana Grezegorza Hajdarowicza oraz spółki Gremi International S.a.r.l. o zbyciu akcji Emitenta w trybie art. 69 ust. 1, 2 i 4 w związku z art. 69 a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 14/2021 z dnia 2021-12-20

Zawiadomienie o głosach

Zarząd GREMI MEDIA S.A. dalej "Emitent" informuje o otrzymaniu w dniu 17.12.2021 r. zawiadomienia akcjonariusza KCI S.A. o zastawie akcji Emitenta w trybie art. 69a ust. 3 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 1a) i ust 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 15/2021 z dnia 2021-12-20

Transakcje dokonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko związane.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Piotrem Łyskiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej a Piotr Łysek pełni funkcję Prezesa Zarządu) - powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o zastawie akcji Emitenta. W załączeniu treść powiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport EBI 12/2021 z dnia 2021-11-15

Raport okresowy za III kwartał 2021 roku

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 11/2021 z dnia 2021-08-16

Raport okresowy za II kwartał 2021 roku

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport ESPI 13/2021 z dnia 2021-07-06

Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej.

Zarząd spółki Gremi Media S.A. „Emitent”, informuje, że w dniu 6.07.2021 r. został zawarty aneks do Umowy Wieloproduktowej z dnia 05.07.2016 r. zawartej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach „Bank”. Najistotniejszymi elementami ww. aneksu jest wydłużenie terminu spłaty kredytów objętych Umową Wieloproduktową - ostateczny termin spłaty całości zadłużenia wynikającego z Umowy Wieloproduktowej został ustalony dla kredytu obrotowego na dzień 6 lipca 2023 r. oraz dla gwarancji bankowych na dzień 2 lipca 2024 r., ustalenie limitu kredytowego na kwotę 11.300.000,- zł, rezygnacja Banku z niektórych zabezpieczeń wierzytelności Banku wynikających z Umowy Wieloproduktowej w szczególności w postaci zastawów rejestrowych na zbiorach aktywów obejmujących w szczególności prawa i wierzytelności związane ze znakami towarowymi należącymi do Emitenta, akcjami e-Kiosk S.A. należącymi do Emitenta, poręczenia cywilnego e-Kiosk S.A. oraz odnowienie dotychczasowych zabezpieczeń. Aneks obejmuje zmianę na korzystniejsze, z punktu widzenia Emitenta, warunki finansowe Umowy Wieloproduktowej.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport ESPI 12/2021 z dnia 2021-05-28

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A., które odbyło się w dniu 27.05.2021r.: KCI S.A. - liczba głosów 1 845 144 w tym 1 139 000 głosów z 569.500 akcji imiennych serii A uprawniających do dwóch głosów z akcji, co stanowi 99,9999% liczby głosów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz 80,30% w ogólnej liczbie głosów. Łączna liczba akcji wyemitowanych przez Gremi Media S.A. to 1.728.202. Ogólna liczba głosów wynikająca z tych akcji to 2.297.702.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Raport EBI 10/2021 z dnia 2021-05-27

Wypłata dywidendy

Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 maja 2021 r. uchwałą nr 7 postanowiło o wypłacie dywidendy w kwocie 9.684.360,- zł (dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych) co stanowi 5,67 zł (pięć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) na akcję. Ustalono dzień dywidendy na 1.06.2021 roku oraz dzień wypłaty dywidendy w następujący sposób:
1) kwota 4.842.180,- zł (cztery miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt złotych) zostanie wypłacona w dniu 21.06.2021 roku.
2) kwota 4.842.180,- zł (cztery miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt złotych) zostanie wypłacona w dniu 21.07.2021 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport EBI 9/2021 z dnia 2021-05-27

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A. w dniu 27 maja 2021r.

Zarząd Gremi Media S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. w dniu 27 maja 2021r.

Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się.

Zarząd informuje ponadto, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad, a także że do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport ESPI 11/2021 z dnia 2021-05-27

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A. w dniu 27 maja 2021r.

Zarząd Gremi Media S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. w dniu 27 maja 2021r. Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się. Zarząd informuje ponadto, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad, a także że do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Raport EBI 8/2021 z dnia 2021-05-19

Zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy zmiany w Statucie Spółki Gremi Media Spółka Akcyjna

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 19.05.2021 r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie §7 Statutu Spółki.
Dotychczasowe brzmienie §7 Statutu:
“ Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.832.000,00 zł (sześć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych) i dzieli się na 1.708.000 (jeden milion siedemset osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, w tym:
a) 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczone numerami od 1 (jeden) do 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset), przy czym akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, tj. każda akcja serii A uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz,
b) 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset).”
Nowe brzmienie §7 Statutu:
“Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.912.808,00 zł (sześć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset osiem złotych) i dzieli się na 1.728.202 (jeden milion siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dwa) akcji o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, w tym:
a) 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczone numerami od 1 (jeden) do 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset), przy czym akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, tj. każda akcja serii A uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz,
b) 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset),
c) 20.202 (dwadzieścia tysięcy dwieście dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 20.202 (dwadzieścia tysięcy dwieście dwa).”
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki podaje jednolity tekst Statutu uwzględniający wyżej wymienione zmiany.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 7/2021 z dnia 2021-05-17

Raport okresowy za I kwartał 2021 roku

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 6/2021 z dnia 2021-04-30

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. "Spółka", działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27.05.2021 r. w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Prostej 51, początek godzina 9:00. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 'Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport ESPI 10/2021 z dnia 2021-04-30

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. "Spółka", działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27.05.2021 r. w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Prostej 51, początek godzina 9:00. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport EBI 5/2021 z dnia 2021-04-28

Powołanie Członków Zarządu Gremi Media S.A. na nową kadencję.

Zarząd Gremi Media S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 28 kwietnia 2021 r. powołała, z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2020, na nową kadencję dotychczasowych Członków Zarządu tj. Pana Tomasza Jażdżyńskiego na Prezesa Zarządu i Pana Jarosława Machockiego na Członka Zarządu.
Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Pan Tomasz Jażdżyński

Absolwent Wydziału Informatyki oraz Wydziału Marketingu i Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Był jednym z założycieli Abakus’a – producenta oprogramowania wspierającego techniczną analizę rynku papierów wartościowych. Od 1995 r. pracował dla domów maklerskich w Krakowie (KDM, obecnie IDM) i Penetratora, m.in. jako kierownik działu IT i analityk rynku papierów wartościowych. We wrześniu 1999 r. dołączył do portalu horyzontalnego Interia.pl, gdzie w kwietniu 2000 r. awansował na stanowisko prezesa zarządu. W lutym 2001 r. wprowadził do obrotu giełdowego akcje Interia.pl S.A. jako najmłodszy CEO w historii warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. W październiku 2004 r. odszedł z Interia.pl i rozpoczął współpracę z portalem horyzontalnym Wirtualna Polska. Jako CFO był odpowiedzialny za finansową i operacyjną restrukturyzację spółki. Od listopada 2005 r. został prezesem zarządu portalu finansowego Bankier.pl, który w czerwcu 2007 r. stał się spółką publiczną, tym samym stał się pierwszym CEO, który wprowadził do obrotu giełdowego w Polsce dwie różne spółki. Po przejęciu Interia.pl przez grupę Bauer Media, w maju 2008 r. ponownie został CEO tego portalu. W latach 2011 – 2016 był prezesem zarządu GG Network S.A., natomiast w latach 2013 – 2016 pełnił funkcję dyrektora zarządzającego segmentu Media i Komunikacja Grupy Allegro. W 2005 r. został uznany przez redakcję Internet Standard za Człowieka Roku 2004 polskiego Internetu. W 2009 r. otrzymał od IAB Poland prestiżową nagrodę Mixx-awards za całokształt osiągnięć. Dołączył do Grupy Gremi w 2017 r. Od 2018r. Członek Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. oraz e-Kiosk S.A. Jest członkiem rady nadzorczej Interactive Advertising Bureau Polska i członkiem zarządu Izby Wydawców Prasy.
Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.

Pan Jarosław Machocki

Absolwent Politechniki Koszalińskiej (Wydział Ekonomii i Zarządzania) oraz Uniwersytetu Szczecińskiego (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania). W latach 1998-2008 związany z Ruch S.A. (na stanowiskach specjalisty w dziale kolportażu i marketingu, kierowniczym w dziale handlu). W 2008-2014 związany z Wydawnictwem Bauer, od 2009 na stanowiskach managerskich. W 2011-2012 zastępca dyrektora biura reklamy Wydawnictwa Bauer. W 2012-2014 dyrektor segmentu pism kobiecych w biurze reklamy Wydawnictwa Bauer. W Gremi Media S.A. od 2015, od września 2016 jako dyrektor ds. komercyjnych. Od 2020 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A.
Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.

Raport EBI 4/2021 z dnia 2021-04-23

Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C

Zarząd spółki Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Spółki z dnia 14 kwietnia 2021 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Raport ESPI 9/2021 z dnia 2021-04-21

Transakcja wykonywana przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez Pana Tomasza Jażdżyńskiego – osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce. W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane przez Spółkę zawiadomienie.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 8/2021 z dnia 2021-04-20

Zawarcie umowy objęcia akcji serii C

Zarząd spółki Gremi Media S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu 19 kwietnia 2021 r. Spółka zawarła z Panem Tomaszem Jażdżyńskim w ramach Programu współpracy w Spółce umowę dotyczącą objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C dotyczącą 20.202 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C po cenie emisyjnej 4,00 PLN za jedną akcję. Łączna wartość emisji wynosi 80.808,00 zł. Zawarcie umowy nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Gremi Media S.A. z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu ( o czym mowa w raporcie ESPI nr 6/2021).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport ESPI 7/2021 z dnia 2021-04-14

Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd GREMI MEDIA S.A. ("Emitent") informuje, iż Emitent otrzymał od spółki Gremi International S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, który jest jednocześnie Członkiem Zarządu w Gremi International S.à r.l. oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w KCI S.A. - spółce będącej większościowym akcjonariuszem Emitenta, powiadomienie o sprzedaży akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Powiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 6/2021 z dnia 2021-04-14

Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (zmiana Statutu Spółki)

Zarząd Gremi Media S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 91 Statutu Spółki oraz w oparciu o Uchwałę nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy opartego o akcje Spółki („Program Współpracy”), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 14 kwietnia 2021 r., Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa pierwszeństwa objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (prawo poboru) oraz w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. Przedmiotowa uchwała zakłada: 1. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 80.808,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy osiemset osiem złotych), tj. z kwoty 6.832.000,00 zł (sześć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych) do kwoty 6.912.808,- zł (sześć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset osiem złotych), poprzez emisję 20.202 (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście dwa) akcji na okaziciela, nieuprzywilejowanych serii C, o numerach od 1 do 20.202 o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja (dalej: Akcje Serii C), 2. iż Akcje Serii C mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne, 3. iż cena emisyjna jednej Akcji Serii C wynosi 4,00 zł (słownie: cztery złote), 4. iż akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2021 roku, na równi z pozostałymi akcjami Spółki, 5. iż akcje serii C zostaną w całości zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, na rzecz Tomasza Jerzego Jażdżyńskiego, i pokryte przez niego wkładem pieniężnym zgodnie z wprowadzonym w dniu 19 czerwca 2020 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 27 programem współpracy opartym o akcje Spółki, 6. iż umowa objęcia Akcji Serii C w ramach subskrypcji prywatnej zostanie zawarta do dnia 26 kwietnia 2021 r., 7. iż akcjom serii C nie będą przyznane szczególne uprawnienia, 8. wyłączenie, w interesie Spółki i za zgodą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 2 września 2020 roku, w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Akcji Serii C. Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego, zmianie ulegnie również Statut Spółki w taki sposób, że dotychczasowa treść §7 Statutu o następującym brzmieniu: “ Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.832.000,00 zł ((sześć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych) i dzieli się na 1.708.000 (jeden milion siedemset osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, w tym: a) 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczone numerami od 1 (jeden) do 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset), przy czym akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, tj. każda akcja serii A uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz, b) 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset).” zostanie zastąpiona postanowieniem w następującym brzmieniu: “Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.912.808,- zł (sześć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset osiem złotych) i dzieli się na 1.728.202 (jeden milion siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dwa) akcji o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, w tym: a) 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczone numerami od 1 (jeden) do 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset), przy czym akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, tj. każda akcja serii A uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz, b) 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset), c) 20.202 (dwadzieścia tysięcy dwieście dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 20.202 (dwadzieścia tysięcy dwieście dwa).” W związku ze zmianami Statutu ustalono jego tekst jednolity.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport ESPI 3/2021 z dnia 2021-04-13

Korekta powiadomienia o transakcjach dokonywanych przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. od spółki KCI S.A. z siedzibą w Krakowie korektę powiadomienia o transakcjach dokonywanych przez osoby blisko związane - korekta powiadomienia z dnia 29.01.2021 r. Korekta powiadomienia w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 5/2021 z dnia 2021-04-13

Transakcje dokonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko związane.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Piotrem Łyskiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej a Piotr Łysek pełni funkcję Prezesa Zarządu) - powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o sprzedaży akcji Emitenta. W załączeniu treść powiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 4/2021 z dnia 2021-04-13

Transakcje dokonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko związane.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Piotrem Łyskiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej a Piotr Łysek pełni funkcję Prezesa Zarządu) - powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o sprzedaży akcji Emitenta. W załączeniu treść powiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport EBI 3/2021 z dnia 2021-03-22

Raport roczny skonsolidowany za rok 2020.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje skonsolidowany raport roczny za rok 2020 wraz załącznikami.

Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 2/2021 z dnia 2021-03-22

Raport roczny jednostkowy za rok 2020.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje jednostkowy raport roczny za rok 2020 wraz załącznikami.

Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport ESPI 2/2021 z dnia 2021-02-09

Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd GREMI MEDIA S.A. ("Emitent") informuje, iż Emitent otrzymał od spółki Gremi International S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, który jest jednocześnie Członkiem Zarządu w Gremi International S.à r.l. oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w KCI S.A. - spółce będącej większościowym akcjonariuszem Emitenta, zawiadomienie o sprzedaży akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 1/2021 z dnia 2021-02-01

Transakcje dokonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko związane.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Piotrem Łyskiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej a Piotr Łysek pełni funkcję Prezesa Zarządu) - zawiadomienie o sprzedaży akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport EBI 1/2021 z dnia 2021-01-22

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.

Zarząd Gremi Media S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku.
Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
- Raport okresowy roczny za 2020 rok - w dniu 22 marca 2021 roku;
- Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2021 - w dniu 17 maja 2021 roku;
- Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2021 - w dniu 16 sierpnia 2021 roku;
- Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2021 - w dniu 15 listopada 2021 roku.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Raport ESPI 45/2020 z dnia 2020-12-30

Transakcje dokonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko związane.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Piotrem Łyskiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej a Piotr Łysek pełni funkcję Prezesa Zarządu) - zawiadomienie o sprzedaży akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 44/2020 z dnia 2020-12-29

Transakcje dokonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko związane.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Piotrem Łyskiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej a Piotr Łysek pełni funkcję Prezesa Zarządu) - zawiadomienie o sprzedaży akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 42/2020 z dnia 2020-12-16

Piąte wezwanie akcjonariuszy Gremi Media S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Zarząd Gremi Media S. A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”; „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 r. poz. 875), wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji sytemu depozytowego prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w systemie depozytowym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. W związku z powyższym dokumenty akcji należy składać osobiście w siedzibie Emitenta, pod adresem: ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10-16. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest piątym spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Raport ESPI 41/2020 z dnia 2020-12-16

Transakcje dokonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko związane.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Piotrem Łyskiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej a Piotr Łysek pełni funkcję Prezesa Zarządu) - zawiadomienie o sprzedaży akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 43/2020 z dnia 2020-12-16

Transakcje dokonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko związane.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Piotrem Łyskiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej a Piotr Łysek pełni funkcję Prezesa Zarządu) - zawiadomienie o sprzedaży akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 40/2020 z dnia 2020-11-25

Czwarte wezwanie akcjonariuszy Gremi Media S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Zarząd Gremi Media S. A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”; „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 r. poz. 875), wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji sytemu depozytowego prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w systemie depozytowym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. W związku z powyższym dokumenty akcji należy składać osobiście w siedzibie Emitenta, pod adresem: ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10-16. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest czwartym spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Raport ESPI 38/2020 z dnia 2020-11-19

Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd GREMI MEDIA S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 19 listopada 2020 r. Emitent otrzymał od spółki Gremi International S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, który jest jednocześnie Członkiem Zarządu w Gremi International S.à r.l. oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w KCI S.A. - spółce będącej większościowym akcjonariuszem Emitenta, zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 39/2020 z dnia 2020-11-19

Transakcje dokonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko związane.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że Emitent w dniu 19 listopada 2020 r. otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Piotrem Łyskiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej a Piotr Łysek pełni funkcję Prezesa Zarządu) - zawiadomienie o sprzedaży akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport EBI 12/2020 z dnia 2020-11-16

Raport okresowy za III kwartał 2020 roku

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport ESPI 37/2020 z dnia 2020-11-04

Trzecie wezwanie akcjonariuszy Gremi Media S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Zarząd Gremi Media S. A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”; „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 r. poz. 875), wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji sytemu depozytowego prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w systemie depozytowym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. W związku z powyższym dokumenty akcji należy składać osobiście w siedzibie Emitenta, pod adresem: ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10-16. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Raport ESPI 36/2020 z dnia 2020-10-14

Drugie wezwanie akcjonariuszy Gremi Media S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Zarząd Gremi Media S. A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”; „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 r. poz. 875), wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji sytemu depozytowego prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w systemie depozytowym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. W związku z powyższym dokumenty akcji należy składać osobiście w siedzibie Emitenta, pod adresem: ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10-16. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Raport ESPI 34/2020 z dnia 2020-09-23

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Gremi Media S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zarząd Gremi Media S. A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”; „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 r. poz. 875), wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji sytemu depozytowego prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w systemie depozytowym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. W związku z powyższym dokumenty akcji należy składać osobiście w siedzibie Emitenta, pod adresem: ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10-16. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Raport ESPI 35/2020 z dnia 2020-09-23

Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd GREMI MEDIA S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 23 września 2020 r. Emitent otrzymał od spółki Gremi International S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta (który jest jednocześnie Członkiem Zarządu w Gremi International S.à r.l. oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w KCI S.A. spółce będącej większościowym akcjonariuszem Emitenta) zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 33/2020 z dnia 2020-09-02

Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd GREMI MEDIA S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 2 września 2020 r. Emitent otrzymał od spółki Gremi International S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta (który jest jednocześnie osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Gremi International S.à r.l. oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w KCI S.A. – spółce będącej większościowym akcjonariuszem Emitenta) zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport EBI 11/2020 z dnia 2020-08-13

Raport okresowy za II kwartał 2020r.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 10/2020 z dnia 2020-08-04

Rejestracja zmian Statutu Gremi Media S.A.

Zarząd Spółki Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 4 sierpnia 2020 r. powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, którego obrady odbyły się w dniu 19 czerwca 2020 roku.
Zmiany zarejestrowane zostały przez Sąd w dniu 4.08.2020 roku.

Zmiany Statutu uchwalone zostały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

I. Uchwałą nr 28 z dnia 19 czerwca 2020 roku, którą dodano nowy § 91 Statutu nadając mu następującą treść:
„1. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 400.000,- zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) (kapitał docelowy) przy czym uprawnienie to wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.
2. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, poprzez dokonanie jednego lub wielu kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 1. Kapitał docelowy może być wykorzystany jedynie w celu przyznania akcji członkom Zarządu oraz kluczowym menedżerom, pracownikom i współpracownikom Spółki oraz jej spółek zależnych w ramach realizacji programu współpracy opartego o akcje Spółki uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyłącznie za wkłady pieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.
3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, do wyłączenia lub ograniczenia prawa pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

II. Uchwałą nr 29 z dnia 19 czerwca 2020 roku, którą:
1. W § 6 Statutu po pkt 34 dodano pkt 35, 36 i 37 o brzmieniu:
„35) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
36) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
37) 86.60.Z Działalność wspomagająca edukację,”
2. W § 6 dotychczasowa treść pkt 35 i 36 otrzymała nową numerację odpowiednio 38 i 39.
W załączeniu Zarząd Spółki publikuje tekst jednolity Statutu.

Podstawa prawna: par. 4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport ESPI 32/2020 z dnia 2020-07-20

Zawiadomienie o głosach

Zarząd GREMI MEDIA S.A. dalej "Emitent" informuje o otrzymaniu w dniu 20.07.2020 r. zawiadomienia akcjonariusza KCI S.A. o zastawie akcji Emitenta w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 i ust 4 oraz art. 69a ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 31/2020 z dnia 2020-07-20

Transakcje dokonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko związane.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że Emitent w dniu 20.07.2020 r. otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Piotrem Łyskiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej a Piotr Łysek pełni funkcję Prezesa Zarządu) - zawiadomienie o zastawie akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 30/2020 z dnia 2020-07-16

Zawiadomienie o udziale w głosach

Zarząd GREMI MEDIA S.A. dalej "Emitent" informuje o otrzymaniu w dniu 16.07.2020 r. zawiadomienia w trybie art. 69 w zw. z art. 69a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych "Ustawa o Ofercie" od Pana Aston Fallen o nabyciu pośrednim akcji Emitenta. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 29/2020 z dnia 2020-07-16

Zawiadomienie o udziale w głosach.

Zarząd GREMI MEDIA S.A. dalej "Emitent" informuje o otrzymaniu w dniu 16.07.2020 r. zawiadomienia w trybie art. 69 w zw. z art. 69a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych "Ustawa o Ofercie" od C2A2 Corp. A.G. z siedzibą w Szwajacarii o nabyciu pośrednim akcji Emitenta. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 28/2020 z dnia 2020-07-02

Zawiadomienie o udziale w głosach

Zarząd GREMI MEDIA S.A. dalej "Emitent" informuje o otrzymaniu w dniu 2.07.2020 r. zawiadomienia od Pana Grezegorza Hajdarowicza oraz spółki Gremi International S.a.r.l. o zbyciu akcji Emitenta w trybie art. 69 ust. 1, 2 i 4 w związku z art. 69 a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 27/2020 z dnia 2020-07-02

Zawiadomienie o udziale w głosach

Zarząd GREMI MEDIA S.A. dalej "Emitent" informuje o otrzymaniu w dniu 2.07.2020 r. zawiadomienia akcjonariusza KCI S.A. o nabyciu akcji Emitenta w trybie art. 69 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Korekta zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 26/2020 z dnia 2020-07-01

Transakcje dokonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko związane.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że Emitent w dniu 01.07.2020 otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Piotrem Łyskiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej a Piotr Łysek pełni funkcję Prezesa Zarządu) - zawiadomienie o zakupie akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 25/2020 z dnia 2020-06-30

Transakcje dokonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko związane.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 30.06.2020r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. Bojanco Limited z siedzibą w Larnace - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: Bojanco Limited jest osobą prawną, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę) - zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 23/2020 z dnia 2020-06-25

Zawiadomienie u udziale w głosach

Zarząd GREMI MEDIA S.A. dalej "Emitent" informuje o otrzymaniu w dniu 25.06.2020 r. zawiadomienia w trybie art. 69 w zw. z art. 69a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych "Ustawa o Ofercie" od FACEBANK A.G. z siedzibą w Szwajcarii o nabyciu pośrednim akcji Emitenta. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 22/2020 z dnia 2020-06-25

Zawiadomienie o udziale w głosach

Zarząd GREMI MEDIA S.A. dalej "Emitent" informuje o otrzymaniu w dniu 25.06.2020 r. zawiadomienia w trybie art. 69 w zw. z art. 69a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych "Ustawa o Ofercie" od FBNK Finance S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu o nabyciu pośrednim akcji Emitenta. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 24/2020 z dnia 2020-06-25

Zawiadomienie o udziale w głosach

Zarząd GREMI MEDIA S.A. dalej "Emitent" informuje o otrzymaniu w dniu 25.06.2020 r. zawiadomienia w trybie art. 69 ust 1, 2 i 4 w zw. z art. 69a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych "Ustawa o Ofercie" od Grzegorza Hajdarowicza oraz Gremi International S.a.r.l. o zbyciu pośrednim akcji Emitenta. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport EBI 9/2020 z dnia 2020-06-19

Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zarząd Gremi Media S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 czerwca 2020. powołało do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej tj.Pana Grzegorza Hajdarowicza, Panią Dorotę Hajdarowicz, Pana Marka Dworaka, Pana Marcusa Brauchli, Pana Piotra Łyska i Pana James Donald Samples Jr oraz nowego Członka Rady Nadzorczej Pana Aleksandr Rubin.

Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Pan Grzegorz Hajdarowicz
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kierunek: politologia).
Karierę zawodową rozpoczął jako dziennikarz a następnie zastępca redaktora naczelnego polskiego tygodnika wydawanego w Nowym Yorku oraz dziennika wydawanego w Krakowie. Działalność gospodarczą rozpoczynał od branży farmaceutycznej, prowadząc hurtownię leków o ogólnopolskim zasięgu. Na datę Dokumentu Informacyjnego, oprócz branży mediowej, zajmował się inwestycjami kapitałowymi oraz projektami nieruchomościowymi oraz pozostawał zaangażowany w produkcje filmowe. W latach 1990 – 1994 był Radnym w Radzie Miasta Krakowa, a od 2010 r. jest Konsulem Honorowym Brazylii.
Od 1991 r. tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzą m.in.: KCI S.A., Spółka, Dragmor sp. z o.o. Posiada bogate doświadczenie menedżerskie zdobyte w organach kierowanych przez siebie spółek. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pełnił funkcje zarządcze i nadzorcze w szeregu spółek ze stworzonej przez siebie grupy kapitałowej, w tym Gremi sp. z o.o. (prezes zarządu od 2004 r. do 2014 r.), Dragmor sp. z o.o. (członek rady nadzorczej w latach 2001 – 2013 oraz prezes zarządu od 2014 r. do 2018), Gremi Film sp. z o.o. (prezes zarządu z przerwami od 2005 r.), KCI S.A. (członek rady nadzorczej w latach 2010 – 2013 i 2014 – 2015 oraz prezes zarządu od 2015 r. do 2019), e-Kiosk (członek rady nadzorczej od 2014 r.) oraz w Spółce (Prezes Zarządu w latach 2012 – 2013).
Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.

Pani Dorota Hajdarowicz
Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kierunek: filologia hiszpańska).
W latach 1998 – 2013 prowadziła własną działalność gospodarczą w branży reklamowej pod firmą De Oro. Ponadto w latach 2003 – 2013 zajmowała stanowisko w zarządzie Fundacji im. Oskara Schindlera w Krakowie, a następnie członka Rady Programowej tej Fundacji.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji w radach nadzorczych spółek handlowych. W latach 2001 – 2002 pełniła i od 2005 r. ponownie pełni funkcję w radzie nadzorczej spółki Dragmor sp. z o.o. Ponadto, w latach 2001 – 2004 oraz 2005 – 2009 zasiadała, a od lipca 2014 r. zasiada w radzie nadzorczej KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A. W 2008 r. objęła funkcję członka rady nadzorczej Gremi Inwestycje S.A., gdzie funkcję tę pełniła do 2014 r. Została ponownie powołana na to stanowisko w 2015 r. Między 2009 r. a 2014 r. zajmowała stanowisko członka rady nadzorczej spółki Jupiter S.A. Ponadto w latach 2014 – 2015 zajmowała stanowisko członka rady nadzorczej e-Kiosk. Jednocześnie w 2013 r. objęła stanowisko członka rady nadzorczej KCI S.A., a następnie została powołana na stanowisko wiceprzewodniczącego rady nadzorczej tej spółki.
Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.

Pan Marek Dworak
Absolwent Wydziału Ekonomiki Obrotu na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek: Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka). Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Karierę zawodową rozpoczął w 1987 r. jako asystent w Katedrze Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Z uczelnią był związany do 1995 r. W latach 1990 – 1993 zajmował stanowisko dyrektora finansowego w „Intertegro” sp. z o.o. W 1993 r. objął funkcję wiceprezesa zarządu w spółce Radio Muzyka Fakty sp. z o.o. i pełnił ją do 2004 r. Jednocześnie w latach 1998 – 2004 związany z Broker FM sp. z o.o., gdzie pełnił funkcję prezesa zarządu. Między 2004 r. a 2009 r. zajmował funkcję wiceprezesa, a następnie prezesa zarządu notowanej na GPW spółki Broker FM S.A. Ponadto, w latach 2007 – 2009, zasiadał w radzie nadzorczej Interia.pl S.A., spółki prowadzącej jeden z największych portali internetowych w Polsce. Jednocześnie od 2007 r. do 2015 r. zasiadał w radzie nadzorczej CI Games S.A. Od 2010 r. zajmuje funkcję prezesa zarządu spółki Open Horizon sp. z o.o. Ponadto, od 2013 r. zajmuje stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej e-Kiosk oraz prezesa zarządu spółki Open Quiz sp. z o.o. W latach 2013 – 2015 pełnił funkcję członka rady nadzorczej Gremi Inwestycje S.A. Obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A.
Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.

Pan Marcus Brauchli
Absolwent Columbia College of Columbia University.
Karierę zawodową zaczął jako korespondent zagraniczny, głównie w Azji. Był redaktorem The Wall Street Journal oraz The Washington Post. Obecnie zajmuje się inwestycjami w sektorze mediowym i jest doradcą firm medialnych w USA, Europie i Indiach. W obszarze mediów Marcus Brauchli specjalizuje się w segmencie innowacji cyfrowych skutecznie wprowadzając dane na nośniki cyfrowe oraz mobilne. W 2015 r. Marcus Brauchli założył firmę inwestycyjną North Base Media koncentrującą się na przedsięwzięciach dziennikarskich i możliwościach opartych na technologii cyfrowej na rynkach wschodzących.
Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.

Pan Piotr Łysek
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. W latach 1993-2010 związany z Europejskim Funduszem Leasingowym SA, w tym od 1994 na stanowiskach managerskich, odpowiadał za sprzedaż w makroregionie. W latach 2010 - 2012 był Doradcą Zarządu w Getin Holding SA. Od marca 2009 do czerwca 2014 był członkiem Rady Nadzorczej NFI Jupiter SA. Od czerwca 2013 do czerwca 2014 był członkiem Rady Nadzorczej KCI SA. W pierwszej połowie 2014r był członkiem Rady Nadzorczej firmy Gremi Business Communication Sp. z o.o. a od lipca 2014 Doradcą Zarządu Gremi Business Communication Sp. z o.o. Był Wiceprezesem Zarządu Gremi Media S.A. oraz Prezesem Zarządu e-Kiosk S.A. Obecnie jest Członkiem Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., Prezesem Zarządu KCI S.A., Prezesem Zarządu Gremi Inwestycje S.A. oraz Prezesem Zarządu Dragmor sp. z o.o.
Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.

Pan James Samples
Absolwent Presbyterian College oraz University of South Carolina
Menadżer z ponad 25-letnim doświadczeniem w zarządzaniu telewizją i biznesem cyfrowym w USA, Ameryce Łacińskiej, Europie i Azji. Ostatnio, pełnił funkcję CEO i Prezesa Zarządu TVN w Polsce. Od 2011 r. do przejęcia Scripps Networks Interactive przez Discovery Inc. w 2018 r. Samples pełnił również funkcję prezesa międzynarodowego oddziału Scripps Networks Interactive, prezesa zarządu UKTV (Londyn) i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej NC+.
Wcześniej, Samples przez pięć lat pełnił funkcję prezesa HGTV, wiodącego kanału telewizyjnego Scripps Networks Interactive w USA. Przed dołączeniem do Scripps Networks, Samples spędził prawie 14 lat w Turner Broadcasting System, gdzie był prezesem Cartoon Network Worldwide.
Pochodzący z Atlanty, Samples mieszka z rodziną w Knoxville, w stanie Tennessee.
Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.


Pan Aleksandr Rubin
Aleksandr Rubin posiada 20 lat doświadczenia w bankowości inwestycyjnej, private equity, zarządzaniu inwestycjami i doradztwie obejmującym szeroki zakres branż, w tym telekomunikację, media, technologię, finanse i przemysł.
Po ukończeniu studiów na American University w Waszyngtonie i uzyskaniu stopnia naukowego w branży biznesowej, zrezygnował z doradztwa w branży IT i przeprowadził się do Nowego Jorku, aby kontynuować karierę w bankowości inwestycyjnej.
Obecnie Aleksandr jest partnerem zarządzającym w 8+ Holdings, firmie inwestycyjnej skoncentrowanej na mediach i technologii. Aleksandr jest zaangażowany w wiele przedsięwzięć, w tym nadzorowanie wdrażania i zarządzania kapitałem w Fort Lawton Capital, butikowej firmie typu private equity świadczącej usługi z sektora biznesu i finansów oraz w Winpoint Capital, rodzinnej firmie zajmującej się finansowaniem dłużnym w zakresie wielu rodzajów branż. Aleksandr jest także Partnerem Biznesowym w Glenwood Capital, firmie zajmującej się realizowaniem/ prowadzeniem inwestycji kapitałowych w średniej wielkości przedsiębiorstwa.
Aleksandr wchodzi w skład zarządu oraz rad doradczych kilku firm, w tym Custom Alloy Corporation, Heuro Health, InvestGlass i Maison d'Etto.
Aleksandr mieszka w Nowym Jorku ze swoją żoną i córką.
Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.

Raport EBI 8/2020 z dnia 2020-06-19

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A. w dniu 19 czerwca 2020r.

Zarząd Gremi Media S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. w dniu 19 czerwca 2020r. tj. po wznowieniu obrad przerwanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego pierwotnie na dzień 12 czerwca 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wznowiło obrady w dniu 19 czerwca 2019 roku po przerwach ogłoszonych w dniu 12 czerwca 2020 r. oraz 16 czerwca 2020 roku, o których Spółka poinformowała w raportach bieżących w dniu 12 czerwca 2020 roku oraz 16 czerwca 2020r.

Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się.

Zarząd informuje ponadto, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad, a także że do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport ESPI 17/2020 z dnia 2020-06-19

Wypłata dywidendy

Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 czerwca 2020 r. uchwałą nr 9 postanowiło o wypłacie dywidendy w kwocie 3.689.280,- złotych co stanowi 2,16 zł na akcję. Ustalono dzień dywidendy na 26 czerwca 2020 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 3 lipca 2020 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport ESPI 16/2020 z dnia 2020-06-19

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A. w dniu 19 czerwca 2020r.

Zarząd Gremi Media S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. w dniu 19 czerwca 2020r. tj. po wznowieniu obrad przerwanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego pierwotnie na dzień 12 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wznowiło obrady w dniu 19 czerwca 2019 roku po przerwach ogłoszonych w dniu 12 czerwca 2020 r. oraz 16 czerwca 2020 roku, o których Spółka poinformowała w raportach bieżących w dniu 12 czerwca 2020 roku oraz 16 czerwca 2020r. Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się. Zarząd informuje ponadto, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad, a także że do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport ESPI 21/2020 z dnia 2020-06-19

Transakcje dokonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko związane.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 19.06.2020r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. Digital Investment Platform S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Piotrem Łyskiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: Digital Investment Platform S.a.r.l. jest osobą prawną, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę a Piotr Łysek w Digital Investment Platform S.a.r.l. pełni funkcję manedżera klasy A) - zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 20/2020 z dnia 2020-06-19

Transakcje dokonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko związane.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 19.06.2020r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Piotrem Łyskiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej a Piotr Łysek pełni funkcję Prezesa Zarządu) - zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 19/2020 z dnia 2020-06-19

Zawiadomienie Akcjonariusza o udziale w głosach

Zarząd GREMI MEDIA S.A. (dalej „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 19 czerwca 2020 r. zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) od akcjonariusza KCI S.A. z siedzibą w Krakowie, o zbyciu 114 000 akcji zdematerializowanych na okaziciela Emitenta. Zawiadomienie w załączeniu. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 18/2020 z dnia 2020-06-19

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A., które odbyło się w dniu 12.06.2020r. oraz wznowione i zakończone w dniu 19.06.2020r. po przerwach ogłoszonych w dniach 12.06.2020r. i 16.06.2020r.: KCI S.A. - liczba głosów 1 139 000 z 569.500 akcji imiennych serii A uprawniających do dwóch głosów z akcji, co stanowi 100% liczby głosów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz 50,01% w ogólnej liczbie głosów. Łączna liczba akcji wyemitowanych przez Gremi Media S.A. to 1.708.000. Ogólna liczba głosów wynikająca z tych akcji to 2.277.500.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Raport ESPI 15/2020 z dnia 2020-06-18

Zawiadomienie o udziale w głosach

Zarząd GREMI MEDIA S.A. (dalej „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 18 czerwca 2020 r. zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) od Digital Investment Platform S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu, iż w dniu 18 czerwca 2020r. Digital Investment Platform S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu nabył tytułem aportu 114 000 akcji zdematerializowanych na okaziciela Emitenta. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport EBI 7/2020 z dnia 2020-06-16

Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 16 czerwca 2020 r. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 19 czerwca 2020 r. do godz. 15.00. Zgodnie z powziętą uchwałą wznowienie obrad nastąpi w siedzibie Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż nie podjęto innych uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Raport ESPI 14/2020 z dnia 2020-06-16

Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 16 czerwca 2020 r. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 19 czerwca 2020 r. do godz. 15.00. Zgodnie z powziętą uchwałą wznowienie obrad nastąpi w siedzibie Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż nie podjęto innych uchwał.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport EBI 6/2020 z dnia 2020-06-12

Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. oraz treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 12 czerwca 2020 r. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 16 czerwca 2020 r. do godz. 16.00. Zgodnie z powziętą uchwałą wznowienie obrad nastąpi w siedzibie Spółki.
Jednocześnie Zarząd Spółki w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 czerwca 2020 roku do momentu ogłoszenia przerwy wraz z uchwałą o zarządzeniu przerwy.
Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się.
Zarząd informuje ponadto, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad, a także że do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".

Raport ESPI 13/2020 z dnia 2020-06-12

Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. oraz treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 12 czerwca 2020 r. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 16 czerwca 2020 r. do godz. 16.00. Zgodnie z powziętą uchwałą wznowienie obrad nastąpi w siedzibie Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 czerwca 2020 roku do momentu ogłoszenia przerwy wraz z uchwałą o zarządzeniu przerwy. Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się. Zarząd informuje ponadto, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad, a także że do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport ESPI 11/2020 z dnia 2020-06-04

Transakcje dokonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko związane.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Piotrem Łyskiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej a Piotr Łysek pełni funkcję Prezesa Zarządu) - zawiadomienie o sprzedaży akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 11/2020 z dnia 2020-06-01

Transakcje dokonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko związane

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 1.06.2020r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Piotrem Łyskiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej a Piotr Łysek pełni funkcję Prezesa Zarządu) - zawiadomienie o sprzedaży akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 10/2020 z dnia 2020-05-29

Transakcje dokonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko związane

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 29.05.2020r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Piotrem Łyskiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej a Piotr Łysek pełni funkcję Prezesa Zarządu) - zawiadomienie o sprzedaży akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport EBI 5/2020 z dnia 2020-05-15

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. (Spółka), działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 12.06.2020 r. w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Prostej 51, początek godzina 8:00.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 'Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport ESPI 9/2020 z dnia 2020-05-15

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. (Spółka), działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 12.06.2020 r. w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Prostej 51, początek godzina 8:00. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport EBI 4/2020 z dnia 2020-05-14

Raport okresowy za I kwartał 2020 roku.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport ESPI 8/2020 z dnia 2020-04-16

Nabycie akcji e-Kiosk S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2020 r., korzystając z prawa pierwszeństwa wynikającego z umowy inwestycyjnej zawartej w 2014r., Emitent podpisał umowę z akcjonariuszem e-Kiosk S.A. (e-Kiosk), w wyniku której nabył 5.090.526 (słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) zwykłych akcji e-Kiosk na okaziciela serii F (stanowiących 28,14 % kapitału zakładowego e-Kiosk oraz odpowiednio 28,14 % udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu e-Kiosk) za łączną kwotę 2,4 mln zł (Umowa). W wyniku przedmiotowej transakcji akcjonariusz ten utracił uprawnienia osobiste opisane w Dokumencie informacyjnym sporządzonym w dniu 20 października 2017r. Przed transakcją Emitent posiadał 9.046.095 akcji e-Kiosk, stanowiących łącznie 50,006% kapitału zakładowego e-Kiosk i dających prawo do 50,006% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy e-Kiosk. W wyniku przedmiotowej transakcji Emitent jest właścicielem 14.136.621 akcji e-Kiosk, co stanowi 78,146% kapitału zakładowego e-Kiosk i uprawnia do wykonywania 78,146% głosów na Walnym Zgromadzeniu e-Kiosk. Nabycie akcji e-Kiosk w ocenie Emitenta pozwoli efektywniej zagospodarować potencjał e-Kiosk. Przedmiotowa transakcja umocni pozycję e-Kiosk w Grupie Kapitałowej Emitenta i pozwoli Emitentowi skutecznej wspierać operacyjnie i finansowo e-Kiosk. Płatność nastąpi poprzez potrącenie wierzytelności. Umowa odpowiada rynkowym standardom dla tego typu transakcji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport EBI 3/2020 z dnia 2020-03-20

Raport roczny skonsolidowany za 2019 rok

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje raport roczny skonsolidowany za rok 2019 wraz załącznikami.

Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport EBI 2/2020 z dnia 2020-03-20

Raport roczny jednostkowy za 2019 rok

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje raport roczny jednostkowy za rok 2019 wraz załącznikami.

Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport EBI 1/2020 z dnia 2020-01-31

Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.

Zarząd Gremi Media S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2020 roku.
Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
- Raport okresowy roczny za 2019 rok - w dniu 20 marca 2020 roku;
- Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2020 - w dniu 14 maja 2020 roku;
- Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2020 - w dniu 13 sierpnia 2020 roku;
- Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2020 - w dniu 16 listopada 2020 roku.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Raport ESPI 7/2020 z dnia 2020-01-28

Korekta zawiadomienia o udziale w głosach.

Zarząd GREMI MEDIA S.A. dalej "Emitent" informuje o otrzymaniu w dniu 28.01.2020 r korekty zawiadomienia spółki Gremi International S.a.r.l. o pośrednim nabyciu akcji Emitenta w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2)Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Korekta zawiadomienia w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 6/2020 z dnia 2020-01-23

Zawiadomienie akcjonariusza o udziale w głosach.

Zarząd Gremi Media S.A. dalej "Emitent" informuje o otrzymaniu w dniu 23.01.2020 r. zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych "Ustawa o Ofercie" od KCI S.A. "Akcjonariusza", iż w dniu 22 stycznia 2020r. Akcjonariusz zawarł umowę sprzedaży 17080 akcji zdematerializowanych na okaziciela Emitenta. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 5/2020 z dnia 2020-01-23

Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 23.01.2020r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Piotrem Łyskiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej a Piotr Łysek pełni funkcję Prezesa Zarządu) - zawiadomienie o sprzedaży akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 4/2020 z dnia 2020-01-14

Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że Emitent w dniu 14.01.2020r. otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Piotrem Łyskiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej a Piotr Łysek pełni funkcję Prezesa Zarządu) - zawiadomienie o sprzedaży akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 2/2020 z dnia 2020-01-08

Zawiadomienie o udziale w głosach.

Zarząd GREMI MEDIA S.A. dalej "Emitent" informuje o otrzymaniu w dniu 7.01.2020 r. zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych "Ustawa o Ofercie" od Gremi International S.A.R.L. (Sp. z o.o.) z siedzibą w Luksemburgu o nabyciu pośrednim akcji Emitenta. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 3/2020 z dnia 2020-01-08

Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że Emitent w dniu 8.01.2020r. otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Piotrem Łyskiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej a Piotr Łysek pełni funkcję Prezesa Zarządu) - zawiadomienie o sprzedaży akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 1/2020 z dnia 2020-01-02

Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że Emitent w dniu 2.01.2020r. otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Piotrem Łyskiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej a Piotr Łysek pełni funkcję Prezesa Zarządu) - zawiadomienie o sprzedaży akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 36/2019 z dnia 2019-12-30

Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że Emitent w dniu 30.12.2019r. otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Piotrem Łyskiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej a Piotr Łysek pełni funkcję Prezesa Zarządu) - zawiadomienie o sprzedaży akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 35/2019 z dnia 2019-12-27

Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że Emitent w dniu 27.12.2019r. otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Piotrem Łyskiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej a Piotr Łysek pełni funkcję Prezesa Zarządu) - zawiadomienie o sprzedaży akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 34/2019 z dnia 2019-12-14

Transakcje na akcjach dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 14.12.2019r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta Jamesa D. Samplesa, osoby pełniącej obowiązki zarządcze tj. Członka Rady Nadzorczej Emitenta, zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 33/2019 z dnia 2019-12-13

Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że Emitent w dniu 13.12.2019r. otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Piotrem Łyskiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej a Piotr Łysek pełni funkcję Prezesa Zarządu) - zawiadomienie o sprzedaży akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 32/2019 z dnia 2019-12-05

Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Piotrem Łyskiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej a Piotr Łysek pełni funkcję Prezesa Zarządu) - zawiadomienie o sprzedaży akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna:

Raport ESPI 31/2019 z dnia 2019-12-02

Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że Emitent w dniu 2.12.2019 otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Piotrem Łyskiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej a Piotr Łysek pełni funkcję Prezesa Zarządu) - zawiadomienia o sprzedaży akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomień.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 30/2019 z dnia 2019-11-25

Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że Emitent w dniu 25.11.2019 otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Piotrem Łyskiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej a Piotr Łysek pełni funkcję Prezesa Zarządu) - zawiadomienie o sprzedaży akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport EBI 14/2019 z dnia 2019-11-14

Raport okresowy za III kwartał 2019r.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport ESPI 29/2019 z dnia 2019-10-18

Zawiadomienie akcjonariusza o udziale w głosach.

Zarząd GREMI MEDIA S.A. dalej "Emitent" informuje o otrzymaniu w dniu 18.10.2019 r. zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych "Ustawa o Ofercie" od KCI S.A. "Akcjonariusza", iż w dniu 14 października 2019r. Akcjonariusz zawarł umowę sprzedaży 17080 akcji zdematerializowanych na okaziciela Emitenta. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 28/2019 z dnia 2019-10-16

Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Piotrem Łyskiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej a Piotr Łysek pełni funkcję Prezesa Zarządu) - zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 27/2019 z dnia 2019-10-16

Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Piotrem Łyskiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej a Piotr Łysek pełni funkcję Prezesa Zarządu) - zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 26/2019 z dnia 2019-10-07

Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 7.10.2019r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Piotrem Łyskiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej a Piotr Łysek pełni funkcję Prezesa Zarządu) - zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 25/2019 z dnia 2019-10-04

Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 4.10.2019r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Piotrem Łyskiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej a Piotr Łysek pełni funkcję Prezesa Zarządu) - zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 24/2019 z dnia 2019-09-30

Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 30.09.2019r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Piotrem Łyskiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej a Piotr Łysek pełni funkcję Prezesa Zarządu) - zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 23/2019 z dnia 2019-09-27

Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 27.09.2019r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Piotrem Łyskiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej a Piotr Łysek pełni funkcję Prezesa Zarządu) - zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 22/2019 z dnia 2019-09-26

Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 26.09.2019r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Piotrem Łyskiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej a Piotr Łysek pełni funkcję Prezesa Zarządu) - zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 21/2019 z dnia 2019-09-25

Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 25.09.2019r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Piotrem Łyskiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej a Piotr Łysek pełni funkcję Prezesa Zarządu) - zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 20/2019 z dnia 2019-09-13

Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 13.09.2019r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Piotrem Łyskiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej a Piotr Łysek pełni funkcję Prezesa Zarządu) - zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 19/2019 z dnia 2019-08-16

Korekta zawiadomienia akcjonariusza o udziale w głosach

Zarząd GREMI MEDIA S.A. dalej "Emitent" informuje o otrzymaniu w dniu 16.08.2019 r od akcjonariusza KCI S.A. korekty zawiadomienia przesłanego Emitentowi w dniu 12.06.2019 r. w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport EBI 13/2019 z dnia 2019-08-14

Raport okresowy za II kwartał 2019r.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport ESPI 18/2019 z dnia 2019-07-15

Zawiadomienie akcjonariusza o udziale w głosach.

Zarząd GREMI MEDIA S.A. dalej "Emitent" informuje o otrzymaniu w dniu 15.07.2019 r. zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 w zw. z art. 69a ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych "Ustawa o Ofercie" od KCI S.A. "Akcjonariusza", iż w dniu 11 lipca 2019r. Akcjonariusz zawarł umowę zastawu zwykłego na 85 400 akcjach zdematerializowanych na okaziciela Emitenta. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 17/2019 z dnia 2019-07-15

Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 15.07.2019r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Piotrem Łyskiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej a Piotr Łysek pełni funkcję Prezesa Zarządu) - zawiadomienie o zawarciu umowy o ustanowienie zastawu zwykłego na akcjach Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 16/2019 z dnia 2019-07-12

Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 12.07.2019r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Piotrem Łyskiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej a Piotr Łysek pełni funkcję Prezesa Zarządu) - zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Zawiadomienie w załączeniu. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 15/2019 z dnia 2019-07-02

Zawiadomienie akcjonariusza o udziale w głosach.

Zarząd Gremi Media S.A. (dalej „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 1.07.2019 r. zawiadomienia, w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od KCI S.A. ("Akcjonariusza"), iż w dniu 28 czerwca 2019r. Akcjonariusz dokonał zbycia 34 160 akcji zdematerializowanych na okaziciela Emitenta. Zawiadomienie w załączeniu. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 14/2019 z dnia 2019-07-02

Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd Gremi Media S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 1.07.2019r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Piotrem Łyskiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej a Piotr Łysek pełni funkcję Prezesa Zarządu) - zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 13/2019 z dnia 2019-06-27

Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej i ustalenie dodatkowego zabezpieczenia wierzytelności banku

Zarząd spółki Gremi Media S.A. (Emitent), informuje, że w dniu 27.06.2019 r. został zawarty aneks do Umowy Wieloproduktowej z dnia 05.07.2016 r. zawartej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (Bank). Najistotniejszymi elementami ww. aneksu jest wydłużenie terminu spłaty kredytów objętych Umową Wieloproduktową (ostateczny termin spłaty całości zadłużenia wynikającego z Umowy Wieloproduktowej został ustalony: (i) dla kredytów inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2022 r.; (ii) dla kredytów obrotowych na dzień 6 lipca 2021 r.; oraz (iii) dla gwarancji bankowych na dzień 5 lipca 2022 r. Kredyt Odnawialny powinien zostać spłacony w ciągu 5 dni roboczych od dnia wymagalności kredytów inwestycyjnych), zwiększenie limitu kredytu inwestycyjnego z kwoty 8.840.000,- zł do kwoty 13.840.000,- zł oraz ustalenie dodatkowych zabezpieczeń wierzytelności Banku wynikających z Umowy Wieloproduktowej w postaci zastawów rejestrowych na zbiorach aktywów obejmujących w szczególności prawa i wierzytelności związane z domenami www.rp.pl oraz www.parkiet.com. należącymi do Emitenta oraz odnowienie dotychczasowych zabezpieczeń: a. poręczenia według prawa cywilnego udzielonego przez E-Kiosk S.A. do kwoty 200 000,00 EUR wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji E-Kiosk S.A., w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postepowania cywilnego, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 200 000,00 EUR, b. oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Emitenta, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postepowania cywilnego, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 37 905 000,00 zł. Na dzień 6 lipca 2019 r. maksymalna łączna wysokość odnawialnego limitu kredytowego będzie wynosić 25.270.000,- zł

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport EBI 12/2019 z dnia 2019-06-25

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Gremi Media S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2019r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Dariusza Bąka oraz powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Łyska. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana James Donald Samples Jr do składu Rady Nadzorczej z dniem 1.09.2019r.

Pan Piotr Łysek
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. W latach 1993-2010 związany z Europejskim Funduszem Leasingowym SA, w tym od 1994 na stanowiskach managerskich, odpowiadał za sprzedaż w makroregionie. W latach 2010 - 2012 był Doradcą Zarządu w Getin Holding SA. Od marca 2009 do czerwca 2014 był członkiem Rady Nadzorczej NFI Jupiter SA. Od czerwca 2013 do czerwca 2014 był członkiem Rady Nadzorczej KCI SA. W pierwszej połowie 2014r był członkiem Rady Nadzorczej firmy Gremi Business Communication Sp. z o.o. a od lipca 2014 Doradcą Zarządu Gremi Business Communication Sp. z o.o. Był Wiceprezesem Zarządu Gremi Media S.A. oraz Prezesem Zarządu e-Kiosk S.A. Obecnie jest Członkiem Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., Prezesem Zarządu Gremi Inwestycje S.A. oraz Prezesem Zarządu Dragmor sp. z o.o.

Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.

Pan James Samples
Absolwent Presbyterian College oraz University of South Carolina
Menadżer z ponad 25-letnim doświadczeniem w zarządzaniu telewizją i biznesem cyfrowym w USA, Ameryce Łacińskiej, Europie i Azji. Ostatnio, pełnił funkcję CEO i Prezesa Zarządu TVN w Polsce. Od 2011 r. do przejęcia Scripps Networks Interactive przez Discovery Inc. w 2018 r. Samples pełnił również funkcję prezesa międzynarodowego oddziału Scripps Networks Interactive, prezesa zarządu UKTV (Londyn) i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej NC+.
Wcześniej, Samples przez pięć lat pełnił funkcję prezesa HGTV, wiodącego kanału telewizyjnego Scripps Networks Interactive w USA. Przed dołączeniem do Scripps Networks, Samples spędził prawie 14 lat w Turner Broadcasting System, gdzie był prezesem Cartoon Network Worldwide.
Pochodzący z Atlanty, Samples mieszka z rodziną w Knoxville, w stanie Tennessee.

Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.

Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport EBI 11/2019 z dnia 2019-06-25

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A. podjętych w dniu 25 czerwca 2019r. tj. po wznowieniu obrad przerwanego Zwyczajnego Wal

Zarząd Gremi Media S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. w dniu 25 czerwca 2019r. tj. po wznowieniu obrad przerwanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego pierwotnie na dzień 21 czerwca 2019 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wznowiło obrady w dniu 25 czerwca 2019 roku po przerwie ogłoszonej w dniu 21 czerwca 2019 roku, o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 11/2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku, do którego załączyła również treść uchwał podjętych do chwili ogłoszenia przerwy.

Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się.
Zarząd informuje ponadto, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad, a także że do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport ESPI 12/2019 z dnia 2019-06-25

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A., które odbyło się w dniu 21.06.2019r. oraz wznowione i zakończone w dniu 25.06.2019r po przerwie ogłoszonej w dniu 21.06.2019r.: KCI S.A. - liczba głosów 2 007 917 (z 569.500 akcji imiennych serii A uprawniających do dwóch głosów z akcji oraz z 868.917 akcji zdematerializowanych), co stanowi 100% liczby głosów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz 88,16% w ogólnej liczbie głosów. Łączna liczba akcji wyemitowanych przez Gremi Media S.A. to 1.708.000. Ogólna liczba głosów wynikająca z tych akcji to 2.277.500.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Raport ESPI 11/2019 z dnia 2019-06-25

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A. podjętych w dniu 25 czerwca 2019r. tj. po wznowieniu obrad przerwanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Gremi Media S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. w dniu 25 czerwca 2019r. tj. po wznowieniu obrad przerwanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego pierwotnie na dzień 21 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wznowiło obrady w dniu 25 czerwca 2019 roku po przerwie ogłoszonej w dniu 21 czerwca 2019 roku, o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 10/2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku, do którego załączyła również treść uchwał podjętych do chwili ogłoszenia przerwy. Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się. Zarząd informuje ponadto, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad, a także że do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport EBI 10/2019 z dnia 2019-06-21

Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 21 czerwca 2019 r. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 25 czerwca 2019 r. do godz. 16.00. Zgodnie z podjętą uchwałą wznowienie obrad nastąpi w siedzibie Spółki.
Jednocześnie Zarząd Spółki w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2019 roku do momentu ogłoszenia przerwy wraz z uchwałą o zarządzeniu przerwy.
Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się.
Zarząd informuje ponadto, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad, a także że do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6, 7, 8, 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".

Raport ESPI 10/2019 z dnia 2019-06-21

Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 21 czerwca 2019 r. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 25 czerwca 2019 r. do godz. 16.00. Zgodnie z podjętą uchwałą wznowienie obrad nastąpi w siedzibie Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2019 roku do momentu ogłoszenia przerwy wraz z uchwałą o zarządzeniu przerwy. Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się. Zarząd informuje ponadto, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad, a także że do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport ESPI 9/2019 z dnia 2019-06-18

Zbycie akcji Compress S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 18 czerwca 2019 roku Emitent zbył wszystkie posiadane akcje spółki Compress S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS0000185671) w liczbie 11.500.100 sztuk, reprezentujących 82,14 proc. kapitału zakładowego tej spółki, za łączną cenę 420 tys. zł. Decyzja o zbyciu akcji została podjęta w związku z oceną perspektyw rozwojowych Compress S.A. Zbycie przedmiotowych akcji nie powinno, w ocenie Zarządu Emitenta, wpłynąć na sytuację Emitenta i realizacje planów Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport ESPI 6/2019 z dnia 2019-06-13

Zawiadomienie akcjonariusza o udziale w głosach

Zarząd GREMI MEDIA S.A. dalej "Emitent" informuje o otrzymaniu w dniu 12.06.2019 r. zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 w zw. z art. 69a ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych "Ustawa o Ofercie" od KCI S.A. "Akcjonariusza", iż w dniu 30 maja 2019r. Akcjonariusz zawarł umowę zastawu rejestrowego na 34.160 akcjach zdematerializowanych na okaziciela Emitenta. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 5/2019 z dnia 2019-06-11

Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd GREMI MEDIA S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 11 czerwca 2019 r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Dariuszem Bąkiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu, a Dariusz Bąk pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu) zawiadomienie o zawarciu umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Poniżej treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport EBI 9/2019 z dnia 2019-06-06

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Zarząd Gremi Media S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 21 czerwca 2019 (raport bieżący nr EBI 7/2019).

Raport ESPI 4/2019 z dnia 2019-06-06

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Zarząd Gremi Media S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 21 czerwca 2019 (raport bieżący nr ESPI 2/2019).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport EBI 8/2019 z dnia 2019-05-31

Zgłoszenie przez akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Gremi Media S.A. w nawiązaniu do raportu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2019 roku, zawierającego proponowany porządek obrad zgromadzenia informuje, że otrzymał w dniu 31 maja 2019r na podstawie art. 401 § 1 KSH od akcjonariusza, KCI S.A. z siedzibą w Krakowie żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następującej sprawy: "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej"

W związku z powyższym Zarząd Gremi Media S.A. przekazuje w załączeniu pełny tekst ogłoszenia z nowym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treścią dotychczasowych uchwał oraz nowej uchwały, formularzami do głosowania i informacją o ogólnej liczbie akcji.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."

Raport ESPI 3/2019 z dnia 2019-05-31

Zgłoszenie przez akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Gremi Media S.A. w nawiązaniu do raportu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2019 roku, zawierającego proponowany porządek obrad zgromadzenia informuje, że otrzymał w dniu 31 maja 2019r na podstawie art. 401 § 1 KSH od akcjonariusza, KCI S.A. z siedzibą w Krakowie żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następującej sprawy: "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej" W związku z powyższym Zarząd Gremi Media S.A. przekazuje w załączeniu pełny tekst ogłoszenia z nowym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treścią dotychczasowych uchwał oraz nowej uchwały, formularzami do głosowania i informacją o ogólnej liczbie akcji.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport EBI 7/2019 z dnia 2019-05-24

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. (Spółka), działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21.06.2019 r. w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Prostej 51, początek godzina 9:00.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 'Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport ESPI 2/2019 z dnia 2019-05-24

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. (Spółka), działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21.06.2019 r. w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Prostej 51, początek godzina 9:00. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport EBI 6/2019 z dnia 2019-05-15

Raport okresowy za I kwartał 2019 roku

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2019 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 5/2019 z dnia 2019-04-05

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie stanowiska Zarządu do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu rocznego jednostkowego za 2018 rok (Raport EBI 3/2019 z dnia 21.03.2019r.) informuje, że Rada Nadzorcza po zapoznaniu się:
1) ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta Pani Genowefy Polak wpisanej do rejestru biegłych rewidentów pod nr 9308, działającej w imieniu Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach wpisanej na listę firm audytorskich pod nr 1695, z rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Gremi Media Spółka Akcyjna, zawierającym opinię z zastrzeżeniem
oraz
2) stanowiskiem Zarządu Gremi Media S.A. z dnia 21.03.2019r. zawartym w Raporcie rocznym jednostkowym za rok 2018 przedstawionym w Raporcie EBI 3/2019 z dnia 21.03.2019r., do wyrażonej przez wyżej wymienioną firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem

pozytywnie zaopiniowała przedstawione w wyżej wymienionym raporcie stanowisko Zarządu Gremi Media S.A. do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem.

Podstawa prawna § 5 ust. 6.1 pkt 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport EBI 4/2019 z dnia 2019-03-21

Raport roczny skonsolidowany za 2018 rok

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje raport roczny skonsolidowany za rok 2018 wraz załącznikami.

Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport EBI 3/2019 z dnia 2019-03-21

Raport roczny jednostkowy za 2018 rok

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje raport roczny jednostkowy za rok 2018 wraz załącznikami.

Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport ESPI 1/2019 z dnia 2019-02-12

Odpis aktualizujący przeterminowane należności

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 23/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w związku ze złożeniem przez Ruch S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Ruch”) do sądu aktualizacji propozycji układowych, Emitent w dniu 12 lutego 2019r. podjął decyzję o zwiększeniu odpisu aktualizującego należności przeterminowane, zagrożone prawdopodobieństwem nieściągalności w kwocie około 4,9 mln zł od Ruch. Wysokość odpisu aktualizującego została zwiększona z kwoty 50% należności przeterminowanych do kwoty 80% tj. 3,92 mln zł co oznacza zwiększenie odpisu aktualizacyjnego o kwotę 1,47 mln zł. Zwiększenie odpisu aktualizującego przeterminowane i zagrożone prawdopodobieństwem nieściągalności należności może mieć negatywny wpływ na wynik finansowy Emitenta, dlatego też Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji niniejszego raportu bieżącego. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż nadal podejmuje kolejne zdecydowane i przewidziane prawem działania w celu odzyskania należnych Emitentowi płatności.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport EBI 2/2019 z dnia 2019-01-30

Korekta raportu bieżącego nr 1/2019

Zarząd Gremi Media S.A. prostuje oczywistą omyłkę w raporcie bieżącym nr 1/2019 i podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku.
Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
- Raport okresowy roczny za 2018 rok - w dniu 21 marca 2019 roku;
- Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2019 - w dniu 15 maja 2019 roku;
- Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2019 - w dniu 14 sierpnia 2019 roku;
- Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2019 - w dniu 14 listopada 2019 roku.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 1/2019 z dnia 2019-01-30

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd Gremi Media S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
- Raport okresowy roczny za 2018 rok - w dniu 21 marca 2019 roku;
- Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2018 - w dniu 15 maja 2019 roku;
- Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2018 - w dniu 14 sierpnia 2019 roku;
- Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2018 - w dniu 14 listopada 2019 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Raport ESPI 30/2018 z dnia 2018-12-17

Zawiadomienie akcjonariusza o udziale w głosach.

Zarząd GREMI MEDIA S.A. (dalej „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 17 grudnia 2018 r. zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r.poz.1639 z późn.zm.) („Ustawa o Ofercie”) od NBM Poland LLC - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki ("Akcjonariusza"), iż w dniu 14 grudnia 2018r. Akcjonariusz dokonał nabycia 28 500 akcji zdematerializowanych na okaziciela Emitenta. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 29/2018 z dnia 2018-12-17

Transakcja na akcjach dokonana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd GREMI MEDIA S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 17 grudnia 2018 r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki NBM Poland LLC - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Marcusem Brauchli pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (Sposób powiązania: NBM Poland LLC - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa Delaware, jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, w której Marcus Brauchli pełni obowiązki zarządcze) o nabyciu akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 31/2018 z dnia 2018-12-17

Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd GREMI MEDIA S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 17 grudnia 2018 r. Emitent otrzymał od spółki Gremi International S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta (który jest jednocześnie osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Gremi International S.à r.l. oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu w KCI S.A. – spółce będącej większościowym akcjonariuszem Emitenta) zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 28/2018 z dnia 2018-12-12

Zawiadomienie akcjonariusza o udziale w głosach.

Zarząd GREMI MEDIA S.A. (dalej „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 11.12.2018 r. zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r.poz.1639 z późn.zm.) („Ustawa o Ofercie”) od KCI S.A. ("Akcjonariusza"), iż w dniu 11 grudnia 2018r. Akcjonariusz dokonał zbycia 28 500 akcji zdematerializowanych na okaziciela Emitenta. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 27/2018 z dnia 2018-12-12

Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd GREMI MEDIA S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 11 grudnia 2018 r. Emitent otrzymał od spółki Gremi International S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta (który jest jednocześnie osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Gremi International S.à r.l. oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu w KCI S.A. – spółce będącej większościowym akcjonariuszem Emitenta) zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Treść zawiadomienia w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 26/2018 z dnia 2018-12-12

Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd GREMI MEDIA S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 11 grudnia 2018 r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Dariuszem Bąkiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu, a Dariusz Bąk pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu) zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 25/2018 z dnia 2018-11-16

Zawiadomienie akcjonariusza o udziale w głosach

Zarząd GREMI MEDIA S.A. (dalej „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 16.11.2018 r. zawiadomienia w trybie art. 69a ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2) i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r.poz.1639 z późn.zm.) („Ustawa o Ofercie”) od KCI S.A. ("Akcjonariusza"), iż w dniu 14 listopada 2018r. Akcjonariusz zawarł umowę zastawu zwykłego na 56.934 akcjach zdematerializowanych na okaziciela Emitenta. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 24/2018 z dnia 2018-11-15

Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd GREMI MEDIA S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 15 listopada 2018 r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Dariuszem Bąkiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu, a Dariusz Bąk pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu) zawiadomienie o zawarciu umowy o ustanowienie zastawu zwykłego na akcjach Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Poniżej treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport EBI 10/2018 z dnia 2018-11-14

Raport okresowy za III kwartał 2018 roku

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport ESPI 23/2018 z dnia 2018-11-09

Odpis aktualizujący przeterminowane należności

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu 9 listopada 2018r. Emitent podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego należności przeterminowane, zagrożone prawdopodobieństwem nieściągalności w kwocie około 4,9 mln zł od Ruch S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie. Wysokość odpisu aktualizującego została określona na kwotę równą 50% należności przeterminowanych tj. 2,45 mln zł. Odpis aktualizujący przeterminowane i zagrożone prawdopodobieństwem nieściągalności należności może mieć negatywny wpływ na wynik finansowy Emitenta, dlatego też Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji niniejszego raportu bieżącego. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż wcześniej podejmował działania zmierzające do zmniejszenia zadłużenia ze strony Ruch S.A. w restrukturyzacji. Również obecnie Emitent podejmuje kolejne zdecydowane i przewidziane prawem działania w celu odzyskania należnych Emitentowi płatności. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport ESPI 22/2018 z dnia 2018-09-24

Otrzymanie zawiadomienia o otwarciu postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Emitenta

Zarząd GREMI MEDIA S.A. („Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu 24.09.2018 r. w trybie art. 40 pkt 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz 978 ze zm.) Zawiadomienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego od wyznaczonego nadzorcy sądowego (Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie) („Nadzorca sądowy”) w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Emitenta „RUCH” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Zawiadomienie”). Zawiadomienie zostało skierowane do Emitenta jako do wierzyciela objętego układem częściowym w ramach przyspieszonego postępowania układowego „RUCH” S.A. w restrukturyzacji („Dłużnik”). Przyspieszone postępowanie układowe z układem częściowym Dłużnika zostało otwarte postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, z dnia 7 września 2018 r. Postanowienie stało się skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Zgodnie z Zawiadomieniem układem częściowym „RUCH” S.A. objęci są wyłącznie wierzyciele z tytułu posiadanych w stosunku do Dłużnika wierzytelności w łącznej wysokości należności głównej umieszczonej w spisie wierzytelności co najmniej 1 mln zł wynikających z zawartych z „RUCH” S.A. umów współpracy w zakresie kolportażu prasy. Powyższe kryterium wyodrębnienia wierzytelności objętych układem częściowym obejmuje wierzytelności powstałe przed dniem 7 września 2018 r. W Zawiadomieniu Nadzorca sądowy informuje, że zostanie przez niego przygotowany plan restrukturyzacyjny, uwzględniający propozycje restrukturyzacji przedstawione przez Dłużnika, spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Jednocześnie Nadzorca sądowy w Zawiadomieniu informuje Emitenta o tym, że wierzytelności, które nie zostały objęte układem częściowym będą regulowane na zasadach dotychczasowych. Zarząd Emitenta analizuje sytuację rynkową Dłużnika i na bieżąco monitoruje czynności wykonywane przez Dłużnika. Po dokonaniu analizy i przedstawieniu przez Nadzorcę sądowego planu restrukturyzacyjnego, uwzględniającego propozycje restrukturyzacji przedstawione przez Dłużnika, spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych, Zarząd Emitenta podejmie decyzje co dalszych kroków prawnych, oraz co do sposobu i ewentualnej skali odzwierciedlenia skutków sytuacji rynkowej Dłużnika w sprawozdaniach i wynikach finansowych Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport ESPI 21/2018 z dnia 2018-09-24

Zawiadomienie akcjonariusza o zwiększeniu udziału w głosach.

Zarząd GREMI MEDIA S.A. (dalej "Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu 22.09.2018 r. zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r.poz.1639 z późn.zm.) ("Ustawa o Ofercie") od KCI S.A. ("Akcjonariusza"), iż w dniu 21 września 2018r. Akcjonariusz nabył bezpośrednio 85 400 akcji Emitenta uprawniających do 85 400 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 3,75% ogólnej liczby głosów oraz 5% kapitału zakładowego Emitenta; Przed wyżej wskazanym nabyciem akcji Akcjonariusz posiadał 1.381.530 akcji Emitenta uprawniających do 1.951.030 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 85,67% ogólnej liczby głosów oraz 80,89% kapitału zakładowego Emitenta. Obecnie Akcjonariusz posiada 1.466.930 akcji Emitenta, stanowiących 85,89% w kapitale zakładowym i 89,42% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Emitenta. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie. Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 20/2018 z dnia 2018-09-24

Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd GREMI MEDIA S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 22 września 2018 r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Dariuszem Bąkiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu, a Dariusz Bąk pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu) zawiadomienie o zakupie akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Poniżej treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport EBI 9/2018 z dnia 2018-08-14

Raport okresowy za II kwartał 2018 roku

Zarząd GREMI MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2018 r.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport ESPI 19/2018 z dnia 2018-08-14

Zawarcie umowy najmu z Prosta Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”, „Najemca”) niniejszym informuje, iż w dniu 14.08.2018 r. Spółka otrzymała podpisany przez drugą stronę egzemplarz umowy zawartej w dniu 13.08.2018 r. ze spółką pod firmą Prosta Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako wynajmującym („Wynajmujący”) umowę najmu („Umowa”) pomieszczeń biurowych, magazynowych oraz miejsc parkingowych. Umowa została zawarta na czas określony 68 miesięcy, licząc od dnia wydania przedmiotu najmu, tj. od dnia 01.08.2018 r. Zarząd Emitenta szacuje, że wartość Umowy wyniesie w okresie 68 miesięcy ok. 12 mln PLN. Wynajmujący wyraził zgodę na podnajęcie przez Najemcę przedmiotu najmu podmiotom z Grupy Kapitałowej Emitenta. Zgodnie z Umową zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wynajmującego stanowią w szczególności: - nieodwołalna, bezwarunkowa i podlegająca przeniesieniu gwarancja bankowa (z sumą gwarancyjną w kwocie ok. 209 tys. EUR dla pierwszego roku najmu podlegającą waloryzacji w kolejnych latach Umowy; za zgodą Wynajmującego Najemca może zwolnić się z obowiązku doręczenia gwarancji poprzez wpłatę kaucji zabezpieczającej w wysokości równej sumie gwarancyjnej),  oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość ok 1.127 tys. EUR (wartość zabezpieczenia będzie się co roku zmniejszać o 20% oraz o odpowiednie kwoty wskazane w treści Umowy w sytuacji wypowiedzenia Umowy przez Wynajmującego w określonych Umową przypadkach). W sytuacji wypowiedzenia albo rozwiązania Umowy przez Wynajmującego w trybie natychmiastowym w określonych w Umowie przypadkach, Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości czynszu i opłaty eksploatacyjnej należnych do końca okresu najmu, nie więcej jednak aniżeli równowartość 12 miesięcznego czynszu i opłat eksploatacyjnych powiększoną odpowiednio o kwotę 720 tys. EUR w przypadku wypowiedzenia dokonanego w pierwszym roku obowiązywania Umowy a następnie w każdym roku kwota ta ulega zmniejszeniu aż do 235 tys. EUR w przypadku wypowiedzenia dokonanego w szóstym roku obowiązywania Umowy. Zastrzeżenie kary umownej w przypadkach określonych w Umowie nie pozbawia Wynajmującego prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Pozostałe warunki Umowy w ocenie Zarządu Emitenta nie odbiegają istotnie od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport ESPI 18/2018 z dnia 2018-08-02

Zawarcie Umowy o druk z Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 2.08.2018 r. Spółka otrzymała oryginały dokumentów, na mocy których można stwierdzić skuteczne zawarcie z Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowy o druk dziennika „Rzeczpospolita”, w tym dodatków oraz wydań specjalnych. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 1.08.2018 roku do dnia 31.07.2019 roku, przy czym pierwszym wydaniem dziennika drukowanym przez drukarnię było wydanie z datą wydania dziennika 1.08.2018 roku. Po upływie okresu wskazanego w zdaniu poprzednim umowa staje się umową zawartą na czas nieoznaczony. Z uwagi na fakt, iż cena druku ustalana będzie na bieżąco zgodnie z formułą cenową zawartą w umowie, w oparciu o zamawiany nakład dziennika i aktualne ceny papieru do druku, nie jest możliwe precyzyjne określenie wartości umowy. Zarząd Emitenta szacuje, że wartość umowy wyniesie w okresie 5 lat ok. 17 mln PLN (słownie: siedemnaście milionów złotych). W ocenie Zarządu Emitenta zawartą umowę należy uznać za istotną w działalności Emitenta z uwagi na prognozowane koszty. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport EBI 8/2018 z dnia 2018-07-19

Zmiany w Zarządzie Spółki.

Zarząd Gremi Media S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 19.07.2018r. Pan Piotr Łysek Wiceprezes Zarządu złożył Spółce rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu z dniem 19 lipca 2018r. z godziną 10.00.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 19.07.2018r. Rada Nadzorcza odwołała Panią Marię Wysocką ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu oraz powołała Pana Jarosława Machockiego na stanowisko Członka Zarządu.

Pan Jarosław Machocki
Absolwent Politechniki Koszalińskiej (Wydział Ekonomii i Zarządzania) oraz Uniwersytetu Szczecińskiego (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania). W latach 1998-2008 związany z Ruch S.A. (na stanowiskach specjalisty w dziale kolportażu i marketingu, kierowniczym w dziale handlu). W 2008-2014 związany z Wydawnictwem Bauer, od 2009 na stanowiskach managerskich. W 2011-2012 zastępca dyrektora biura reklamy Wydawnictwa Bauer. W 2012-2014 dyrektor segmentu pism kobiecych w biurze reklamy Wydawnictwa Bauer. W Gremi Media od 2015, od września 2016 jako dyrektor ds. komercyjnych.
Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”.

Raport ESPI 17/2018 z dnia 2018-07-13

Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd GREMI MEDIA S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 13 lipca 2018 r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Dariuszem Bąkiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu, a Dariusz Bąk pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu) zawiadomienie o zakupie akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Poniżej treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 16/2018 z dnia 2018-07-13

Zawiadomienie akcjonariusza o udziale w głosach.

Zarząd GREMI MEDIA S.A. (dalej „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 13.07.2018 r. zawiadomienia w trybie art. 69a ust. 3 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2) i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r.poz.1639 z późn.zm.) („Ustawa o Ofercie”) od KCI S.A. ("Akcjonariusza"), iż w dniu 11 lipca 2018r. Akcjonariusz zawarł umowę zastawu rejestrowego na 27.028 akcjach zdematerializowanych na okaziciela Emitenta. Zawiadomienie w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 15/2018 z dnia 2018-07-13

Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd GREMI MEDIA S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 13 lipca 2018 r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Dariuszem Bąkiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu, a Dariusz Bąk pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu) zawiadomienie o zawarciu umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Poniżej treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport EBI 7/2018 z dnia 2018-06-29

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. w załączeniu przekazuje Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnej ze spraw zamieszczonych w porządku obrad. W trakcie Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Raport ESPI 14/2018 z dnia 2018-06-29

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A., które odbyło się 29.06.2018r.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A., które odbyło się 29.06.2018r.: 1. KCI S.A. - liczba głosów 1.950.354 (z 569.500 akcji imiennych serii A uprawniających do dwóch głosów z akcji oraz z 811.354 akcji zdematerializowanych), co stanowi 99,99% liczby głosów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz 85,63% w ogólnej liczbie głosów. Łączna liczba akcji wyemitowanych przez Gremi Media S.A. to 1.708.000. Ogólna liczba głosów wynikająca z tych akcji to 2.277.500. Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Raport ESPI 13/2018 z dnia 2018-06-29

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. w załączeniu przekazuje Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnej ze spraw zamieszczonych w porządku obrad. W trakcie Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Raport EBI 6/2018 z dnia 2018-06-01

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. (Spółka), działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29.06.2018 r. w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Prostej 51, początek godzina 15:00.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 'Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport ESPI 11/2018 z dnia 2018-06-01

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. (Spółka), działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29.06.2018 r. w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Prostej 51, początek godzina 15:00. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport ESPI 10/2018 z dnia 2018-05-22

Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd GREMI MEDIA S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 22 maja 2018 r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Dariuszem Bąkiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu, a Dariusz Bąk pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu) zawiadomienie o zakupie akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport EBI 5/2018 z dnia 2018-05-15

Raport okresowy GREMI MEDIA S.A. za I kwartał 2018 roku

Zarząd GREMI MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport ESPI 9/2018 z dnia 2018-04-13

Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd GREMI MEDIA S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2018 r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę) zawiadomienie o zawarciu umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 8/2018 z dnia 2018-03-23

Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do informacji zawartych w sprawozdaniu z działalności Spółki zawartym w raporcie rocznym za 2017 r. (opublikowanym raportem EBI nr 3/2018 z dnia 21.03.2018 r.) niniejszym informuje, iż w dniu 23.03.2018 r. Spółka zawarła z ING Bank Śląski S.A. (ING) aneks do Umowy Wieloproduktowej z dnia 05.07.2016 r., na mocy którego strony postanowiły zmniejszyć odnawialny Limit Kredytowy Umowy Wieloproduktowej o 4 mln, zgodnie z przyjętym harmonogramem, z kwoty 29,96 mln zł do 25,96 mln zł i w tej kwocie będzie obowiązywał w okresie od 30.09.2018 r. do dnia 05.07.2019 r. pod warunkiem realizacji ustalonych z ING wyników finansowych skonsolidowanych na poziomie EBITDA na koniec I kwartału 2018. W przypadku braku realizacji tych wyników ING może obniżyć Limit Kredytowy o 4 mln zł począwszy od 01.05.2018 r. Jednocześnie strony ustaliły kwartalną częstotliwość weryfikacji klauzul finansowych. Pozostałe warunki Umowy Wieloproduktowej pozostały bez zmian.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport EBI 4/2018 z dnia 2018-03-21

Raport roczny skonsolidowany za 2017 rok

Zarząd Gremi Media S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej Gremi Media S.A. za 2017 rok wraz z załącznikami.


Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport EBI 3/2018 z dnia 2018-03-21

Raport roczny jednostkowy za 2017 rok

Zarząd Gremi Media S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny jednostkowy Gremi Media S.A. za 2017 rok wraz załącznikami.


Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport EBI 2/2018 z dnia 2018-01-31

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku.
Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
- Raport okresowy roczny za 2017 rok - w dniu 21 marca 2018 roku;
- Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2018 - w dniu 15 maja 2018 roku;
- Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2018 - w dniu 14 sierpnia 2018 roku;
- Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2018 - w dniu 14 listopada 2018 roku.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 1/2018 z dnia 2018-01-29

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Gremi Media S.A. w dniu 29.01.2018 r.

Zarząd Gremi Media S.A. (Emitent) w załączeniu przekazuje uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (NWZ) z dnia 29 stycznia 2018 r.

Podczas obrad NWZ odstąpiono od rozpatrzenia punktu 5 porządku obrad tj. w zakresie zmiany w składzie Rady Nadzorczej w związku z niezgłoszeniem kandydatów na Członków Rady Nadzorczej. Nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Raport ESPI 7/2018 z dnia 2018-01-29

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A., które odbyło się 29.01.2018r.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A., które odbyło się 29.01.2018r.: 1. KCI S.A. - liczba głosów 1.944.856 (z 569.500 akcji imiennych serii A uprawniających do dwóch głosów z akcji oraz z 805.856. akcji zdematerializowanych), co stanowi 91,74% liczby głosów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz 85,39% w ogólnej liczbie głosów. Łączna liczba akcji wyemitowanych przez Gremi Media S.A. to 1.708.000. Ogólna liczba głosów wynikająca z tych akcji to 2.277.500.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Raport ESPI 6/2018 z dnia 2018-01-29

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Gremi Media S.A. w dniu 29.01.2018 r.

Zarząd Gremi Media S.A. (Emitent) w załączeniu przekazuje uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (NWZ) z dnia 29 stycznia 2018 r. Podczas obrad NWZ odstąpiono od rozpatrzenia punktu 5 porządku obrad tj. w zakresie zmiany w składzie Rady Nadzorczej w związku z niezgłoszeniem kandydatów na Członków Rady Nadzorczej. Nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport ESPI 5/2018 z dnia 2018-01-22

Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd GREMI MEDIA S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 22 stycznia 2018 r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę) zawiadomienie o zakupie akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport ESPI 3/2018 z dnia 2018-01-12

Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd GREMI MEDIA S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 12 stycznia 2018 r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę) zawiadomienie o zakupie akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 2/2018 z dnia 2018-01-08

Korekta raportu 11/2017 oraz 13/2017- Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Gremi Media S.A. w załączeniu przedstawia otrzymane od KCI S.A. poprawione powiadomienia na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. W załączeniu poprawiona treść 3 (trzech) powiadomień.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 13/2017 z dnia 2018-01-04

Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd GREMI MEDIA S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 4 stycznia 2018 r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę) zawiadomienie o zakupie akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport EBI 11/2017 z dnia 2017-12-29

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. (Spółka), działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29.01.2018 r. w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Prostej 51, początek godzina 15:00.W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 'Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport ESPI 12/2017 z dnia 2017-12-29

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. (Spółka), działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29.01.2018 r. w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Prostej 51, początek godzina 15:00. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport ESPI 11/2017 z dnia 2017-12-29

Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd GREMI MEDIA S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 28 grudnia 2017 r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę) dwa (2) zawiadomienia o zakupie akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomień.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport EBI 10/2017 z dnia 2017-12-20

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Gremi Media S.A. w dniu 20.12.2017 r.

Zarząd Gremi Media S.A. (Emitent) w załączeniu przekazuje uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (NWZ) z dnia 20 grudnia 2017 r.
Podczas obrad NWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.
NWZ postanowiło, iż Rada Nadzorcza Emitenta będzie liczyła od 5 do 17 członków i powołało do Rady Nadzorczej Pana Dariusza Bąka (członek Rady Nadzorczej Emitenta, który uprzednio pełnił funkcję Prezesa Zarządu Emitenta. W związku z powyższym Rada Nadzorcza Emitenta składa się obecnie z 5 członków.
Zarząd Emitenta poniżej przedstawia życiorys zawodowy Pana Dariusza Bąka:
Dariusz Bąk
Absolwent wydziału handlu zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu. Od 1992 r. zdobywa ogromne doświadczenie w działach: Brand Marketing, Trade Marketing i sprzedaży koncernów w takich firmach jak: Bayer AG, Wella Polska (od 2004 r. Procter & Gamble). Do jego kompetencji w wyżej wymienionych firmach należało m.in. wdrażanie strategii marketingowych oraz sprzedażowych, prognozowanie przyszłych trendów rynkowych, koordynacja globalnej relacji biznesowej, wdrażanie nowatorskich programów Shopper Marketingowych. W latach 2006 – 2012 jako Dyrektor Marketingu, a następnie Dyrektor Generalny w Telepizza Poland sp. z o.o. był odpowiedzialny m.in. za opracowanie oraz wdrożenie strategii zarządzania operacyjnego. Od 2012 r. związany z Grupą Gremi na stanowiskach Dyrektor Handlowy, Wiceprezes Zarządu, Prezes Zarządu odpowiedzialny za opracowywanie i wdrażanie nowych technologii w zakresie aplikacji mobilnych, realizację celów sprzedażowych, a także ustanowienie zrównoważonych modeli biznesowych dla handlu elektronicznego.
Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Raport EBI 9/2017 z dnia 2017-12-20

Zmiany w Radzie Nadzorczej

Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że w dniu 20 grudnia 2017 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A. powołano Pana Dariusza Bąka na Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”

Raport EBI 8/2017 z dnia 2017-12-20

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że w dniu 20 grudnia 2017 roku Pani Agata Kalińska przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”

Raport EBI 7/2017 z dnia 2017-12-20

Zmiany w Zarządzie Spółki

Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że w dniu 20.12.2017r. Rada Nadzorcza odwołała Pana Dariusza Bąka ze stanowiska Prezesa Zarządu, Panią Marię Wysocką ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu, Pana Piotra Łyska ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu, Panią Iwonę Liszkę-Majkowską ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu oraz powołała Pana Tomasza Jażdżyńskiego na stanowisko Prezesa Zarządu, Panią Marię Wysocką na stanowisko Wiceprezesa Zarządu oraz Pana Piotra Łyska na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Tomasz Jażdżyński
Absolwent Wydziału Informatyki oraz Wydziału Marketingu i Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Był jednym z założycieli Abakus’a – producenta oprogramowania wspierającego techniczną analizę rynku papierów wartościowych. Od 1995 r. pracował dla domów maklerskich w Krakowie (KDM, obecnie IDM) i Penetratora, m.in. jako kierownik działu IT i analityk rynku papierów wartościowych. We wrześniu 1999 r. dołączył do portalu horyzontalnego Interia.pl, gdzie w kwietniu 2000 r. awansował na stanowisko prezesa zarządu. W lutym 2001 r. wprowadził do obrotu giełdowego akcje Interia.pl S.A. jako najmłodszy CEO w historii warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. W październiku 2004 r. odszedł z Interia.pl i rozpoczął współpracę z portalem horyzontalnym Wirtualna Polska. Jako CFO był odpowiedzialny za finansową i operacyjną restrukturyzację spółki. Od listopada 2005 r. został prezesem zarządu portalu finansowego Bankier.pl, który w czerwcu 2007 r. stał się spółką publiczną, tym samym stał się pierwszym CEO, który wprowadził do obrotu giełdowego w Polsce dwie różne spółki. Po przejęciu Interia.pl przez grupę Bauer Media, w maju 2008 r. ponownie został CEO tego portalu. W latach 2011 – 2016 był prezesem zarządu GG Network S.A., natomiast w latach 2013 – 2016 pełnił funkcję dyrektora zarządzającego segmentu Media i Komunikacja Grupy Allegro. W 2005 r. został uznany przez redakcję Internet Standard za Człowieka Roku 2004 polskiego Internetu. W 2009 r. otrzymał od IAB Poland prestiżową nagrodę Mixx-awards za całokształt osiągnięć. Dołączył do Grupy Gremi w 2017 r.

Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.


Maria Wysocka
Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Canadian International Management Institute. Wykładowca na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.
Od początku swojej kariery zawodowej związana jest z branżą mediową. Karierę rozpoczęła w 1994 r. jako zastępca dyrektora sprzedaży w stacji RMF FM. W latach 1998 – 2001 zajmowała stanowisko dyrektora sprzedaży w stacji Broker FM, gdzie m.in. była odpowiedzialna za opracowanie strategii sprzedażowej. W 2001 r. objęła funkcję prezesa zarządu w spółce Broker FM S.A, którą pełniła do 2006 r. W latach 2006 – 2010 związana z Time S.A. gdzie pełniła funkcję pełnomocnika ds. rozwoju na nowych rynkach. Jednocześnie w latach 2007 – 2010 zajmowała funkcję wiceprezesa w zarządzie Internetowego Domu Mediowego Net S.A., gdzie była odpowiedzialna m.in. za opracowywanie strategii marketingowej oraz działalność w zakresie reklamy internetowej. Ponadto od 2008 r. do 2010 r. pracowała w Radiu Eska jako dyrektor strategiczny oraz pełniła funkcję członka rady nadzorczej spółki IAB Polska. W 2010 r. dołączyła do GG Network S.A., gdzie do 2013 r. pracowała na stanowisku Chief Content Officer. Od 2014 r. do 2015 r. pełniła funkcje w radzie nadzorczej Gremi Inwestycje S.A. (wiceprzewodnicząca, a następnie członek rady nadzorczej). Od 2014 r. do chwili obecnej pełni funkcję członka rady nadzorczej e-Kiosk S.A.

Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.Piotr Łysek
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. W latach 1993-2010 związany z Europejskim Funduszem Leasingowym SA, w tym od 1994 na stanowiskach managerskich, odpowiadał za sprzedaż w makroregionie. W latach 2010 – 2012 był Doradcą Zarządu w Getin Holding SA. Od marca 2009 do czerwca 2014 był członkiem Rady Nadzorczej NFI Jupiter SA. Od czerwca 2013 do czerwca 2014 był członkiem Rady Nadzorczej KCI SA. W pierwszej połowie 2014r był członkiem Rady Nadzorczej firmy Gremi Business Communication Sp. z o.o. a od lipca 2014 Doradcą Zarządu Gremi Business Communication Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu Gremi Media S.A. Prezes e-Kiosk SA

Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”

Raport EBI 6/2017 z dnia 2017-12-20

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że w dniu 20 grudnia 2017 roku Pan Tomasz Jażdżyński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem od momentu doręczenia rezygnacji Spółce.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”

Raport ESPI 10/2017 z dnia 2017-12-20

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A. w dniu 20 grudnia 2017 r.

Zarząd Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A., które odbyło się w dniu 20 grudnia 2017 r.: KCI S.A. z siedzibą w Krakowie – posiadająca 569.500 akcji imiennych serii A Emitenta (uprawniających do dwóch głosów z akcji) oraz 799.256 zdematerializowanych akcji Emitenta, dających łącznie 1.938.256 głosów, co stanowiło 95,78% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 85,29% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Raport ESPI 9/2017 z dnia 2017-12-20

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Gremi Media S.A. w dniu 20.12.2017r.

Zarząd Gremi Media S.A. (Emitent) w załączeniu przekazuje uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (NWZ) z dnia 20 grudnia 2017 r. Podczas obrad NWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport ESPI 8/2017 z dnia 2017-12-08

Zawarcie aneksu do umowy wieloproduktowej i ustalenie dodatkowego zabezpieczenia wierzytelności banku

Zarząd spółki Gremi Media S.A. (Emitent), informuje, że w dniu 8.12.2017 r. został zawarty aneks do Umowy Wieloproduktowej z dnia 05.07.2016r. zawartej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (Bank). Najistotniejszymi elementami ww. aneksu są zwiększenie limitu kredytu obrotowego z dotychczasowych 10 mln zł do 14 mln zł oraz ustalenie dodatkowego zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z Umowy Wieloproduktowej tj. zastawu rejestrowego na opatentowanym znaku towarowym „GREMI” należącym do Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport ESPI 7/2017 z dnia 2017-12-08

Transakcja na akcjach dokonana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd GREMI MEDIA S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 8 grudnia 2017 r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę) zawiadomienie o zakupie akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 6/2017 z dnia 2017-11-30

Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w głosach

Zarząd GREMI MEDIA S.A. (dalej „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 30.11.2017 r. zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r.poz.1639 z późn.zm.) („Ustawa o Ofercie”) od KCI S.A. ("Akcjonariusza"), iż w dniu 29 listopada 2017r. Akcjonariusz zbył bezpośrednio 75 000 akcji Emitenta uprawniających do 75 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 3,29% ogólnej liczby głosów oraz 4,39% kapitału zakładowego Emitenta; Przed wyżej wskazanym zbyciem akcji Akcjonariusz posiadał 1.443.756 akcji Emitenta uprawniających do 2 013 256 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 88,40% ogólnej liczby głosów oraz 84,53% kapitału zakładowego Emitenta. Obecnie Akcjonariusz posiada 1.368.756 akcji Emitenta, stanowiących 80,14% w kapitale zakładowym i 85,10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Emitenta. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie. Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 5/2017 z dnia 2017-11-30

Transakcja na akcjach dokonana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd GREMI MEDIA S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 30 listopada 2017 r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki NBM Poland LLC - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Marcusem Brauchli pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (Sposób powiązania: NBM Poland LLC - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa Delaware, jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, w której Marcus Brauchli pełni obowiązki zarządcze) o nabyciu akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 4/2017 z dnia 2017-11-30

Transakcja na akcjach dokonana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd GREMI MEDIA S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 30 listopada 2017 r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta (Sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę) o zbyciu akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport EBI 5/2017 z dnia 2017-11-14

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. (Spółka), działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20.12.2017 r. w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Prostej 51, początek godzina 14:00.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 'Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 4/2017 z dnia 2017-11-14

Raport okresowy GREMI MEDIA S.A. za III kwartał 2017 roku

Zarząd GREMI MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport ESPI 3/2017 z dnia 2017-11-14

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.

Zarząd Gremi Media S.A. (Spółka), działając w trybie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20.12.2017 r. w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Prostej 51, początek godzina 14:00. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport EBI 3/2017 z dnia 2017-11-13

Zakres stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Zarząd GREMI MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje oświadczenie w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport EBI 2/2017 z dnia 2017-11-09

Termin publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za III kw. 2017 r.

Zarząd GREMI MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż skonsolidowany raport okresowy za III kw. 2017 r. zostanie opublikowany w dniu 14 listopada 2017 r.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".