Informacje o spółce

Gremi Media SA to czołowa grupa medialna w Polsce z unikatowymi tematycznie mediami ekonomicznymi i biznesowymi oraz internetowym portfolio dla profesjonalistów i menadżerów wysokiego szczebla.

Jesteśmy największą platformą medialną w segmencie Biznes-Finanse-Prawo.

Od lat jesteśmy wydawcą dzienników „Rzeczpospolita” i Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, oraz ich stron internetowych rp.pl i parkiet.com, które dostarczają bieżących informacji i zawierają treści specjalistyczne. Codziennie komentujemy i analizujemy wydarzenia ze świata polityki, ekonomii i prawa w programach naszych telewizji internetowych, czyli tv.rp.pl oraz parkiet.tv.

Zbudowaliśmy największy newsroom ekonomiczny w Polsce z wieloletnią reputacją wiarygodnych treści. Podstawą naszej działalności jest produkcja wartościowego contentu w zróżnicowanej formie.

Siedziba Gremi Media SA

Raporty bieżące

Raport ESPI 1/2017 z dnia 25.09.2017

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Zarząd Gremi Media S.A. (Spółka) działając na podstawie § 11 pkt 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) informuje, że w dniu 25 września 2017 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przydzielił Spółce dostęp do ESPI w typie „EMITENT ASO”.

Spółka rozpoczęła przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI z dniem dzisiejszym.

Raport ESPI 2/2017 z dnia 18.10.2017

Postanowienie sądu o wpisie do rejestru zastawów zastawu rejestrowego akcji zwykłych na okaziciela serii B Gremi Media Spółka Akcyjna.

Zarząd Spółki Gremi Media Spółka Akcyjna niniejszym zawiadamia, iż powziął wiadomość od akcjonariusza KCI S.A., o tym, że akcjonariusz otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VII Wydział Rejestru Zastawów o wpisie do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na łącznie 331 633 akcjach zwykłych na okaziciela serii B spółki zależnej od KCI S.A. tj. Gremi Media Spółka Akcyjna. Najwyższa kwota zabezpieczenia wynosi łącznie 88.000.000,00 zł.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR -informacje poufne. 
 

Raporty okresowe

Informacje finansowe

Kalendarz wydarzeń

Rozporządzenie MAR

Dokumenty spółki

Tekst jednolity statutu Gremi Media Spółka Akcyjna