Informacje o spółce

Debiut Gremi Media na Newconnect

Gremi Media SA wchodzi na rynek NewConnect jako dojrzała i silna biznesowo organizacja o ugruntowanej pozycji na rynku mediów opiniotwórczych w Polsce.
 
Druga dekada tego stulecia to dla prasy okres najpoważniejszego w historii testu. Konwergencja mediów, rozwój znaczenia multimediów i treści internetowych oraz eksplozja zasięgu mediów społecznościowych weryfikuje wydawców pod kątem ich umiejętności przystosowania się do nowych realiów. Potrzeba siły i wyobraźni, profesjonalizmu i determinacji, by ochronić wartościowe tytuły przed śmiercią, bądź banalizacją treści. By pozostać wiernym uniwersalnym wartościom i zachować lojalność czytelników.
 
Nasza długofalowa strategia, w ramach której dywersyfikujemy kanały przychodowe i stawiamy na cyfryzację, powoduje, że z producenta treści stajemy się wszechstronnym dostawcą usług i produktów skierowanych do wymagających odbiorców.
 
Jesteśmy podmiotem kształtującym opinie w obszarach biznesu, finansów i prawa.  „Rzeczpospolita” oraz „Gazeta Giełdy Parkiet” są tytułami, których informacje są najczęściej cytowane a zarazem rzetelnie tłumaczą odbiorcom zawiłości życia politycznego i społecznego. Budowana od lat reputacja naszych tytułów to fundament, na którym chcemy konsekwentnie z pożytkiem dla akcjonariuszy i odbiorców realizować wizje grupy mediowej.

Gremi Media SA to czołowa grupa mediowa w Polsce z unikatowymi tematycznie mediami ekonomicznymi i biznesowymi oraz internetowym portfolio dla profesjonalistów i menadżerów wysokiego szczebla.

Jesteśmy największą platformą mediową w segmencie Biznes-Finanse-Prawo.

Od lat jesteśmy wydawcą dzienników „Rzeczpospolita” i Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, oraz ich stron internetowych rp.pl i parkiet.com, które dostarczają bieżących informacji i zawierają treści specjalistyczne. Codziennie komentujemy i analizujemy wydarzenia ze świata polityki, ekonomii i prawa w programach naszych telewizji internetowych.

Zbudowaliśmy największy newsroom ekonomiczny w Polsce z wieloletnią reputacją wiarygodnych treści. Podstawą naszej działalności jest produkcja wartościowego contentu w zróżnicowanej formie.

Siedziba Gremi Media SA

Opis działalności

Grupa Gremi jest kontrolowaną przez polski kapitał czołową grupą mediową prowadzącą działalność w Polsce, koncentrującą się na tematyce: biznes – finanse – prawo, generującą przychody i zyski z działalności mediowej, rozumianej jako działalność wydawniczo-reklamowa, z wykorzystaniem różnych nośników reklamy (prasa, Internet), w obszarach: media drukowane, media internetowe, w tym dystrybucja wydań cyfrowych tytułów prasowych należących do Grupy oraz do podmiotów spoza Grupy, e-booków oraz audiobooków, a także usług specjalnych obejmujących m.in. działalność konferencyjną i szkoleniową, usługi Public Relations, jak również usługi prawnicze.

Spółka, będąc spółką dominującą Grupy Gremi, jest właścicielem dzienników: Rzeczpospolita oraz Parkiet Gazeta Giełdy i Inwestorów, a także miesięcznika Uważam Rze Historia, jak również powiązanych z nimi serwisów internetowych oraz marek. Spółka prowadzi również serwisy internetowe Magazynu Sukces oraz Uważam Rze. Od wielu lat dziennik Rzeczpospolita jest jedną z czołowych gazet w Polsce, utrzymującą dominującą pozycję pod względem liczby cytowań w mediach, uhonorowaną w 2016 r. tytułem Najbardziej Opiniotwórczego Medium Dekady (źródło: Instytut Monitorowania Mediów).

Grupa jest również liderem sprzedaży cyfrowych replik dzienników w Polsce, oferuje także ponad 550 tytułów prasowych w formacie e-wydań z poziomu aplikacji mobilne i desktop pod markami e-kiosk.pl, egazety.pl, nexto.pl, Plusoczytelnia. Dodatkowo, Grupa posiada w ofercie jeden z największych katalogów e-booków i audiobooków zawierający około 53 tysięcy tytułów. Sprzedaż prasy i książek w wersji cyfrowej realizowana jest za pośrednictwem spółki e-Kiosk i serwisu internetowego e-kiosk.pl. e-Kiosk jest liderem na polskim rynku dystrybucji e-wydań, e-booków i audiobooków, z udziałem w rynku wynoszącym ponad 50% (źródło: dane Izby Wydawców Prasy, badanie dystrybutorów).

W obszarze usług dodatkowych główne usługi Grupy obejmują m.in. działalność konferencyjno-szkoleniową, realizowaną przez własny Dział Szkoleń oraz Dział Konferencji i Eventów, skierowaną w szczególności do specjalistów i kadry menedżerskiej obejmującą organizację własnych konferencji, debat i szkoleń z szerokim wyborem tematów takich jak rynki kapitałowe, finanse i zarządzanie, energia, nieruchomości, prawo i podatki, farmacja, IT. Analogiczne usługi prowadzone są przez spółkę MM Conferences S.A. Marketing: usługi prawne w postaci franczyzowych biur prawnych zlokalizowanych w większych miastach w Polsce, dostarczane przez spółkę Kancelarie RP sp. z o.o.

Ponadto, w skład Grupy Gremi wchodzą cztery spółki prowadzące działalność pomocniczą w stosunku do działalności wydawniczej Grupy, tj. Gremi FAD sp. z o.o., Gremi Edycja sp. z o.o., Gremi Ekonomia sp. z o.o., Gremi Prawo i Wydarzenia sp. z o.o. Spółki te zapewniają Grupie wyspecjalizowane treści na wszystkie nośniki (w tym papier, digital, video, media społecznościowe), usługi informacyjne w zakresie dostarczania wiadomości, zdjęć i reportaży dla mediów, projektowania i realizowania kampanii reklamowych, specjalistycznego projektowania graficznego, pozyskiwania i udostępniania pracowników oraz obsługi rachunkowo-księgowej i kadrowo-płacowej.

W roku 2016 przychody Grupy pochodziły w 35% z obszaru mediów drukowanych, natomiast reszta przychodu była generowana przez dwa pozostałe obszary.

Struktura Grupy Gremi

Struktura Grupy Gremi

Media drukowane

Działalność wydawnicza Grupy koncentruje się na produkcji treści poświęconych ekonomii, gospodarce i prawu, w przeważającej mierze analiz przygotowywanych przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie, a w mniejszym stopniu na produkcji treści newsowych. Tytuły prasowe Grupy nie mają charakteru mediów typowo newsowych, a Grupa nie konkuruje na rynku o czołowe miejsce w tym segmencie. Znaczenie reputacji tytułów Grupy jako mediów opiniotwórczych rośnie wraz z postępującym problemem tzw. fake news w szeroko rozumianych mediach społecznościowych, a w konsekwencji dynamicznym wzrostem popytu na rzetelne informacje z zaufanych źródeł, co zwłaszcza dotyczy wiadomości z obszarów polityczno – społeczno – ekonomiczno – prawnych. Również reklamodawcy w coraz większym stopniu ponownie zaczynają doceniać rzetelność i jakość contentu tworzonego przez uznane marki mediowe, m.in. należące do Grupy. Przykładem tego zjawiska mogą być coraz częstsze przypadki wycofywania się reklamodawców z emisji reklam w serwisie YouTube, na co zwracają uwagę media branżowe. W konsekwencji, w ocenie Spółki, istnieje szansa zwiększenia budżetów reklamowych przeznaczonych na emisje reklam w uznanych markowych mediach.

Media internetowe

Działalność wydawnicza Grupy w zakresie mediów internetowych obejmuje sześć platform internetowych, tj. rp.pl, parkiet.com, sukcesmagazyn.pl, uważamrze.pl, historia.uważamrze.pl oraz do końca 2017 r., bloombergbusinessweek.pl, z których trzy stanowią uzupełnienie oferty tytułów drukowanych Spółki. Portale Grupy stanowią szybko rozwijającą się platformę reklamową, o wysokim wskaźniku CPM (koszt tysiąca wyświetleń).

Usługi specjalne

Konferencje i szkolenia

W 2014 r. Spółka założyła nowy Dział Konferencji i Eventów oraz Dział Szkoleń, który następnie został podzielony na dwa osobne obszary: działalność konferencyjną oraz szkoleniową.

Dział Konferencji i Eventów organizuje własne konferencje, eventy i debaty z szerokim wyborem tematów takich jak: rynki kapitałowe, finanse i zarządzanie, energia, nieruchomości, prawo i podatki, farmacja, IT, marketing. Aktywność zespołu profesjonalistów skoncentrowana jest na zwiększaniu skali działalności i atrakcyjności oferty. Tytuły GREMI MEDIA są gwarantem wysokiej jakości, wiarygodności organizowanych wydarzeń oraz stymulują rozwój biznesu przez realizację debat, na przykład „Śniadania z Rzeczpospolitą”, podczas których przedstawiciele różnych branż biznesu omawiają ważne wydarzenia i trendy.

Dział Szkoleń GREMI MEDIA realizuje szeroki wachlarz szkoleń i warsztatów edukacyjnych dla specjalistów z dziedziny: finansów, ubezpieczeń, marketingu, energetyki, prawa i innych. Każdy z projektów realizowany jest indywidualnie, przez profesjonalnych project managerów, którzy bazując na relacjach z ekspertami z wewnątrz Grupy Gremi oraz zewnętrznych autorytetach tworzą autorskie programy szkoleń – bardzo wysoko oceniane na rynku (pozytywna ewaluacja szkoleń przez uczestników). Profesjonalizm i wysoki poziom szkoleń uwiarygadniają główne marki GREMI MEDIA: Rzeczpospolita i Parkiet.

Usługi prawnicze

Od 2015 r. za pośrednictwem swojej spółki zależnej, Kancelarie RP sp. z o.o., Spółka prowadzi działalność polegającą z jednej strony na dostarczaniu usług prawniczych online, a z drugiej na tworzeniu, rozwoju, jak i koordynacji polskiej sieci firm prawniczych pod marką “Rzeczpospolita”, która ma wspomagać przekonanie o wysokiej jakości świadczonych usług w oparciu o model franczyzy, zrzeszając kancelarie prawne opłacające stałą opłatę franczyzową za content marketing na ich rzecz. Kancelarie RP sp. z o.o. działa na trzech zasadniczych polach: (i) tworzenie polskiej sieci firm prawniczych docelowo skupiającej 380 kancelarii prawnych (rozlokowanych równomiernie po kraju w 16 miastach wojewódzkich i 364 większych miastach powiatowych) działających w oparciu o model franczyzowy i korzystających z marki „Rzeczpospolita”, możliwości publikacji artykułów i komentarzy prawnych w gazecie, dostępu do narzędzi online (tj. wyszukiwarki firm prawniczych, generatora aktów prawnych); (ii) doradztwo prawne online – wydawanie opinii prawnych i oświadczeń przez Internet, dostarczając zorientowanych na klienta rekomendacji dotyczących kroków prawnych online; oraz (iii) tworzenie internetowej bazy wiedzy – zestawienia artykułów prawnych, interpelacji podatkowych, aktów prawnych.

Usługi HR

kariera.pl jest nowatorską platformą rekrutacyjną wspierającą rozwój kariery zawodowej w Polsce utworzoną we współpracy z grupą WorkService. W związku z dynamicznym rozwojem gospodarczym i malejącym poziomem bezrobocia znaczenia nabiera promocja firm jako dobrego i wiarygodnego pracodawcy, umożliwiająca rekrutację wartościowych kandydatów. kariera.pl dzięki połączeniu najnowszych technologii, ekspertyzy grupy WorkService w zakresie HR i Headhunting oraz treści i mediów Grupy ma, w ocenie Spółki, potencjał stać się wiodącym graczem rynkowym i bezpośrednią konkurencją dla mających największe udziały w rynku portali www.pracuje.pl, www.pracuj.pl czy polskich edycji LinkedIn i GoldenLine.

Sprzedaż powierzchni reklamowych

Dział Komercyjny Grupy realizuje szeroki wachlarz działań komunikacyjnych dla klientów poprzez projekty eventowo-wydawnicze takie jak „Orzeł Innowacji”, „Ranking Najcenniejszych Polskich Marek”, „Lista 500”, projekty wydawnicze obejmujące cykle redakcyjne, content marketing, niestandardowe działania reklamowe wykorzystujące najbardziej atrakcyjne miejsca w papierze i online, a także dodatki tematyczne i branżowe.
Przychody realizowane są również ze sprzedaży powierzchni reklamowych w kampaniach zlecanych przez domy mediowe oraz ze sprzedaży komunikatów i ogłoszeń. Dział Komercyjny wykorzystuje wszelkie wewnętrzne zasoby i narzędzia, dzięki którym dociera do grup celowych atrakcyjnych dla klientów.

Charakterystyka rynku, na którym działa Grupa Gremi

Rynek prasowy w Polsce

Zgodnie z Raportem PwC Global Entertainment and Media Outlook: 2016–2020, Polska stanowi trzeci największy rynek prasowy w Europie. W nadchodzących latach przewiduje się, że głównym czynnikiem wpływającym na wartość rynku prasowego będzie zmiana preferencji czytelników w związku z migracją w stronę Internetu oraz technologii mobilnych.

W 2016 r. Rzeczpospolita była najczęściej cytowanym tytułem prasowym w Polsce z łączną liczbą cytowań na poziomie 6.273.

Rynek reklamy, rynek reklamy prasowej – dzienniki opiniotwórcze i biznesowe

Wartość polskiego rynku reklamy w prasie charakteryzuje się sezonowością związaną z obniżonym zainteresowaniem informacjami oraz niższymi potrzebami promocji w okresach wakacyjnych, a także na przełomie roku. Wzrost wydatków na media, powodujący wzrost wartości tego rynku, odnotowywany jest w marcu i utrzymuje się do czerwca oraz we wrześniu i utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie do grudnia.
Ostatnie lata były czasem spadków na rynku reklamy dzienników i prasy ogółem. W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. wydatki na media w segmencie dzienników kształtowały się na poziomie o 12% niższym niż rok wcześniej.

Rynek reklamy internetowej

W 2016 r. rynek reklamy internetowej osiągnął wartość 3,6 mld PLN, czyli o ponad 0,4 mld PLN więcej niż w roku poprzednim (wzrost o 16%). Rynek reklamy internetowej od 2007 r. znajduje się w trendzie wzrostowym. Poniższy wykres przedstawia wartość rynku reklamy internetowej oraz jego dynamikę we wskazanych okresach.

charakterystyka rynku

Zgodnie z danymi IAB/PwC AdEx w ostatnich latach najpopularniejszym typem reklamy online była reklama display, tj. szeroko pojęta reklama graficzna, z wyłączeniem treści wideo, której udział w rynku reklamy internetowej w 2016 r. wynosił 40%. W porównaniu z analogicznym okresem w 2015 r. reklama display odnotowała dynamikę wzrostu na poziomie 17%. Drugie miejsce wśród najpopularniejszych form reklamy online zajmowała reklama SEM (ang. search engine marketing), obejmująca działania promocyjne dotyczące wyszukiwarek internetowych. Reklama SEM miała 32,3% udział w rynku reklamy internetowej, a jej dynamika wzrostu rok do roku wyniosła 9%.

Zgodnie z Raportem Strategicznym Internet 2015/2016 IAB Polska można wskazać kilka głównych trendów mogących wpłynąć na przyszły rozwój rynku reklamy internetowej w Polsce. Wśród nich wymienić można: (i) rosnący udział wideo jako formatu marketingowego; (ii) rozwój rynku urządzeń mobilnych, który ma szczególne przełożenie na reklamy SEM; oraz (iii) zmiany technologiczne w obszarze automatyzacji zakupów reklamy (programmatic buying) i analityki danych (wpływającej zwłaszcza na możliwość profilowania kampanii reklamowych do unikalnych segmentów odbiorców). Ponadto obserwuje się ewolucję marketingu w kierunku reklamy natywnej i reklamy rozliczanej za efekt (performance marketing). Podstawowym motorem tej ewolucji jest rynek e-commerce. Istotny wpływ na rynek ma wzrost udziału segmentu reklamy w mediach społecznościowych, którego wartość w 2015 r. osiągnęła ponad 380 mln PLN, co oznacza wzrost na poziomie 141% rok do roku.

Przewagi konkurencyjne

Marki Spółki są jednymi z najsilniejszych i najlepiej rozpoznawalnych marek na polskim rynku

Marka Rzeczpospolita jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na polskim rynku. Marka była wielokrotnie wyróżniana przez Superbrands  niezależną organizację nagradzającą najbardziej rozpoznawalne i najsilniejsze marki na polskim rynku. Rzeczpospolita od lat jest najczęściej cytowanym tytułem prasowym w Polsce, co czyni z dziennika najbardziej opiniotwórczy format prasowy w kraju. W okresie od stycznia do września 2017 r. średnia liczba cytowań w miesiącu kształtowała się na poziomie około 541. Tytuł wyprzedził tym samym Gazetę Wyborczą, Dziennik Gazetę Prawną oraz Fakt z odpowiednio 350, 309 oraz 296 cytowaniami. W 2016 r. Rzeczpospolita uzyskała tytuły Najbardziej Opiniotwórczego Medium Dekady oraz najbardziej opiniotwórczego tytułu prasowego dekady według rankingu Instytutu Monitorowania Mediów. Silne marki Spółki przekładają się na wzrost jej wartości rynkowej pozwalając na obniżenie kosztów związanych z działaniami marketingowymi, a dzięki strategii rozszerzania silnej marki na nowe produkty, Spółka jest w stanie uzyskać znaczne oszczędności w kosztach wprowadzania produktów na rynek.

Spółka jest liderem sprzedaży prasy w formacie cyfrowym

Dziennik Rzeczpospolita jest najczęściej czytaną gazetą w wersji cyfrowej w Polsce, ze średnią powyżej 11 tys. sprzedanych e-wydań. Tytuły prasowe Spółki charakteryzuje zdecydowanie wyższy niż przeciętny wzrost rozpowszechniania płatnego e-wydań. Pomiędzy czerwcem 2014 r. a czerwcem 2017 r. wzrost płatnego rozpowszechniania dla tytułów Rzeczpospolita i Parkiet Gazeta Giełdy i Inwestorów wyniósł 47%. Wynik ten tytuły Spółki zawdzięczają w szczególności przełamaniu dotychczas obowiązujących standardów na rynku wydawniczym i publikacji wydań prasowych, jako jedyny podmiot na rynku w Polsce, w dniu ich przygotowania, w miejsce dnia następnego. Cyfrową dystrybucję tytułów Spółki oraz spoza Grupy zapewnia spółka zależna  e-Kiosk, specjalizująca się w tworzeniu elektronicznych systemów sprzedaży treści tekstowych, e-wydań, e-booków i audiobooków, lider dystrybucji prasy i książek w formacie cyfrowym w Polsce, z udziałem w rynku dystrybutorów prasy cyfrowej na poziomie ponad 50% (źródło: dane Izby Wydawców Prasy, badanie dystrybutorów).

Grupa posiada unikalną grupę odbiorców

Ze względu na tematykę prezentowanych treści wysoki odsetek czytelników tytułów Spółki stanowią profesjonaliści, m.in. menedżerowie, przedstawiciele wolnych zawodów, przedsiębiorcy i inne osoby o wyższej niż przeciętna sile nabywczej, w wieku 2554 lat, zamieszkali w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców. Jest to grupa szczególnie interesująca dla reklamodawców, zwłaszcza w kategoriach: finanse, motoryzacja, telekomunikacja, technologia, produkty luksusowe. Unikalna struktura czytelników, którą posiadają tytuły Spółki, przekłada się na możliwości reklamowe, czyniąc z tytułów Spółki platformę do prezentowania treści reklamowych specjalistycznej, dobrze wykształconej i zamożnej grupie odbiorców. Ze względu na unikalną grupę odbiorców tytuły Spółki charakteryzuje wysoki odsetek stałych czytelników, na co wskazuje stosunek subskrypcji do płatnego rozpowszechniania razem.

Akcjonariat

Władze Spółki

Zarząd

Maciej Maciejowski

Prezes Zarządu

Związany z mediami od 2000 roku, kiedy rozpoczął pracę w onet.pl. Ostanie 16 lat spędził w TVN S.A., gdzie odpowiadał między innymi za cyfrową transformację. Od 2012 roku był w Zarządzie TVN odpowiedzialny za Pion Digital.

2012-2020: Członek Zarządu TVN S.A.; Dyrektor Pionu Digital
2011-2012: zastępca dyrektora programowego w TVN S.A.
2008-2011: menadżer kanału TVN Warszawa i portalu tvnwarszawa.pl TVN S.A.
2007-2008: menadżer projektu w portalu TVN24.pl TVN S.A.
2004-2006: marketing menadżer TVN S.A.
2000-2004: menadżer kluczowych projektów Grupa Onet S.A.
1996-2000: Studio Filmów Animowanych w Krakowie

Radek Kucko

Członek Zarządu

Związany z tworzeniem i rozwojem największych portali internetowych w Polsce od 23 lat. Przez ostatnie 13 lat (2009 - 2022) pełnił funkcje Członka Zarządu Grupy Interia.pl, gdzie podlegały mu zespoły Badań i Analiz, produkty komunikacyjne z pocztą portalu oraz grupa serwisów tematycznych.

Dołączył do Gremi w 2023 roku

2009-2022: Członek Zarządu Grupy Interia.pl
2004-2022: Członek Rady Badania spółki Polskie Badania Internetu
2000-2009: Dyrektor działów Badań i Analiz, Rozwoju Produktu Reklamowego, Hostingu, BOK, w Onet.pl
2001-2004: Członek Rady Nadzorczej spółki Polskie Badania Internetu
2000-2000: CATI manager w Pracowni Badan Społecznych w Sopocie
1997-2000: Team Leader w Pracowni Badań Społecznych w Sopocie

Rada Nadzorcza

Zoltán Varga

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zoltán Varga jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Pecs na Węgrzech. Podczas studiów pracował dla Dresdner Bank i Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie. W 1990 roku dołączył do zarządu Giełdy w Budapeszcie, a w 1991 roku do zarządu Credit Suisse First Boston (CSFB), gdzie pracował najpierw w Londynie, a później w Nowym Jorku. W Budapeszcie do 2001 roku jako zastępca dyrektora zarządzał działami sprzedaży i handlu.
Po 10 latach działalności w międzynarodowej i dużej przedsiębiorczości uruchomił własne inwestycje. W 2004 roku dołączył do historii sukcesu Wizz Air jako jeden z pierwszych i największy prywatny udziałowiec.
Następnie rozpoczął działalność inwestycyjną i założył grupę Central, która działa od 2004 roku na rynku węgierskim. Powstała jako firma faktoringowa, grupa rozszerzyła swoją działalność i obecnie zajmuje się także zarządzaniem wierzytelnościami i nieruchomościami oraz doradztwem finansowym.
W 2014 roku Grupa Central powiększyła się o Central Médiacsoport Zrt. (Central Media Group dawniej Sanoma Budapest), jedną z największych niezależnych spółek medialnych na Węgrzech.
Dzięki ponad 25 drukowanym tygodnikom i magazynom oraz 15 portalom internetowym portfolio mediów Central Media Group dociera do 2/3 węgierskiej populacji. Co więcej, będące pod jego kontrolą wydawnictwo należące do grupy Central Media Group znajduje się w pierwszej piątce największych wydawców na węgierskim rynku książki, zarządzając tytułami takimi jak książki o Harrym Potterze i skandynawskie kryminały. Central jest też m.in. właścicielem jednego z największych wydawnictw edukacyjnych w Polsce – Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. z siedzibą w Warszawie.
W ciągu ostatnich trzech lat Zoltán Varga był członkiem Zarządu w co najmniej 22 spółkach, członkiem Rady Nadzorczej w 3 spółkach oraz wspólnikiem lub akcjonariuszem w 74 spółkach.
W Polsce Zoltán Varga pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. (od 2019 r.) oraz wcześnie był członkiem Rady Nadzorczej Premium Mobile Sp. z o.o. ( 2018 - 2021 r.) oraz Tutore Poland Sp. z o.o. (2022 - 2023).

Joanna Różycka-Iwan

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Dołączyła do Gremi Media S.A. w 2022 roku.
Posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania inwestycjami, finansami, pozyskiwania pomocy publicznej oraz doradztwie w branży medialnej. Obecnie Dyrektor Inwestycyjny w Media Development Investment Fund, w funduszu od 2012 r. Ex-Deloitte i Crido Taxand. Członek Rady Nadzorczej Eurozet sp. z o.o.
Członek ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) od 2014 r., FCCA od 2019 r. Alumna Leadership Academy for Poland 2021.

Dominic Stas

Dominic Stas  

Członek Rady Nadzorczej

Dołączył do Gremi Media S.A. w 2022 roku.
Karierę zawodową rozpoczął w 1997 r. jako dyrektor zarządzający w Kinepolis Film Distribution i Studio 100 Benelux, a w 2012 r. objął stanowisko dyrektora zarządzającego Concentra Publishing Company. Od 2014 r. Dominic Stas stał na czele regionalnych marek Mediahuis (De Limburger, Het Belang van Limburg i Gazet van Antwerpen), a także był prezesem spółki De Buren, która skupia regionalne działania telewizyjne Mediahuis. Od sierpnia 2019 r. zajmuje stanowisko Dyrektora Generalnego NRC Media, pełniąc jednocześnie funkcję członka zarządu grupy Mediahuis.

Grzegorz Kossakowski

Sekretarz Rady Nadzorczej

Pan Grzegorz Kossakowski posiada wieloletnie doświadczenie w działalności inwestycyjnej i zarządzaniu mediami. Pełnione przez niego funkcje w różnych przedsięwzięciach pozwoliły mu na zdobycie doświadczenia w zakresie fuzji i przejęć, finansów korporacyjnych, a także w zakresie zarządzania organizacjami medialnymi. Jego doświadczenia zawodowe obejmują również doradztwo biznesowe.
Pan Grzegorz Kossakowski od lipca 2023 roku jest członkiem rady nadzorczej chorwackiej spółki Telegram Media Grupa d.o.o. Wcześniej Pan Grzegorz Kossakowski związany był z grupą Eurozet, gdzie w okresie od lutego 2019 r. do października 2021 r. pełnił funkcję członka rady nadzorczej w spółce Eurozet sp. z o.o., a w okresie od marca 2022 r. do lutego 2023 r. był prezesem zarządu tej spółki, zaś w okresie od marca 2022 r. do lutego 2023 r. pełnił funkcję członka zarządu w spółce Eurozet Radio sp. z o.o. Ponadto Pan Grzegorz Kossakowski w okresie od marca 2018 r. do października 2021 r. pełnił funkcję członka rady nadzorczej Nais sp. z o.o.

Grzegorz Hajdarowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Hajdarowicz

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kierunek: politologia).

Karierę zawodową rozpoczął jako dziennikarz, a następnie zastępca redaktora naczelnego polskiego tygodnika wydawanego w Nowym Yorku oraz dziennika wydawanego w Krakowie. Działalność gospodarczą rozpoczynał od branży farmaceutycznej, prowadząc hurtownię leków o ogólnopolskim zasięgu. Oprócz branży mediowej, zajmował się inwestycjami kapitałowymi, projektami nieruchomościowymi oraz pozostawał zaangażowany w produkcje filmowe. W latach 1990 – 1994 był Radnym w Radzie Miasta Krakowa, a od 2010 r. jest Konsulem Honorowym Brazylii.

Od 1991 r. tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzą m.in.: KCI S.A., Spółka, Dragmor sp. z o.o. Posiada bogate doświadczenie menedżerskie zdobyte w organach kierowanych przez siebie spółek. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pełnił funkcje zarządcze i nadzorcze w szeregu spółek ze stworzonej przez siebie grupy kapitałowej, w tym Gremi sp. z o.o. (prezes zarządu od 2004 r. do 2014 r.), Dragmor sp. z o.o. (członek rady nadzorczej w latach 2001 – 2013 oraz prezes zarządu od 2014 r. do 2018), Gremi Film sp. z o.o. (prezes zarządu z przerwami od 2005 r.), KCI S.A. (członek rady nadzorczej w latach 2010 – 2013 i 2014 – 2015 oraz prezes zarządu od 2015 r. do 2019), e-Kiosk (członek rady nadzorczej w latach 2014 – 2018) oraz w Spółce (Prezes Zarządu w latach 2012 – 2013).

Piotr Łysek – Sekretarz Rady Nadzorczej

Piotr Łysek

Członek Rady Nadzorczej

Dołączył do Gremi w 2009
1993 - 2010 związany z Europejskim Funduszem Leasingowym SA, 
2010 - 2012 był Doradcą Zarządu w Getin Holding SA
2009 - 2014 był członkiem Rady Nadzorczej NFI Jupiter SA. 
2013 - 2014 był członkiem Rady Nadzorczej KCI SA. 
Był członkiem Rady Nadzorczej firmy Gremi Business Communication Sp. z o.o. od lipca 2014 Doradcą Zarządu Gremi Business Communication Sp. z o.o. 
Był Wiceprezesem Zarządu Gremi Media S.A. oraz Prezesem Zarządu e-Kiosk S.A. 
Obecnie: Członek Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., Prezes Zarządu KCI S.A., Gremi Inwestycje S.A. oraz Dragmor sp. z o.o.

Marcus Brauchli – Członek Rady Nadzorczej

Marcus Brauchli

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Columbia College of Columbia University.

Karierę zawodową zaczął jako korespondent zagraniczny, głównie w Azji. Był redaktorem The Wall Street Journal oraz The Washington Post. Obecnie zajmuje się inwestycjami w sektorze mediowym i jest doradcą firm medialnych w USA, Europie i Indiach. W obszarze mediów Marcus Brauchli specjalizuje się w segmencie innowacji cyfrowych skutecznie wprowadzając dane na nośniki cyfrowe oraz mobilne. W 2015 r. Marcus Brauchli założył firmę inwestycyjną North Base Media koncentrującą się na przedsięwzięciach dziennikarskich i możliwościach opartych na technologii cyfrowej na rynkach wschodzących.

Aleksandr Rubin

Członek Rady Nadzorczej

Posiada 20 lat doświadczenia w bankowości inwestycyjnej, private equity, zarządzaniu inwestycjami i doradztwie obejmującym szeroki zakres branż, w tym telekomunikację, media, technologię, finanse i przemysł.
Obecnie jest partnerem zarządzającym w 8+ Holdings, firmie inwestycyjnej skoncentrowanej na mediach i technologii. Zaangażowany w wiele przedsięwzięć, w tym nadzorowanie wdrażania i zarządzania kapitałem w Fort Lawton Capital, butikowej firmie typu private equity świadczącej usługi z sektora biznesu i finansów oraz w Winpoint Capital. Partner Biznesowy w Glenwood Capital.
Wchodzi w skład zarządu oraz rad doradczych kilku firm, w tym Custom Alloy Corporation, Heuro Health, InvestGlass i Maison d'Etto.

Harlan Mandel

Członek Rady Nadzorczej

Dołączył do Gremi Media S.A. w 2022 roku.
Harlan Mandel pracował w latach 1996-1998 r. jako zastępca głównego radcy prawnego Open Society Institute. Przed objęciem tego stanowiska praktykował prawo w kancelarii Morrison & Foerster w Nowym Jorku i Los Angeles, specjalizując się w międzynarodowych sporach sądowych, sprawach z zakresu własności intelektualnej i prawa nowych mediów.
W latach 1998 – 2011 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Zarządzającego Media Development Investment Fund, a w 2011 roku objął funkcję Dyrektora Generalnego Media Development Investment Fund