Kontakt dla Inwestorów

Gremi Media S.A.

ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa
telefon: + 48 22 628 34 01
adres poczty elektronicznej: biurozarzadu@rp.pl

ComPress S.A.

tel.: +48 694 485 409
e-mail: michal.szewczyk@compress.pl