Kontakt dla Inwestorów

Gremi Media S.A.

ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa
telefon: + 48 22 628 34 01
adres poczty elektronicznej: biurozarzadu@rp.pl

ComPress S.A.

Tomasz Ł. Rożek 
tel.: +48 601 554 214
e-mail: tomasz.rozek@compress.pl