Polityka prywatności Gremi Media SA

Cookies

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorzy/Podmioty, którym powierzono przetwarzanie Twoich danych osobowych:

 • Gremi Media SA
  1. Gremi Media SA, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa
  2. eKiosk SA, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa
 • Podmioty GRUPY KAPITAŁOWEJ GM
 • ZAUFANI PARTNERZY

Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

 

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych możesz kontaktować się poprzez następujące kanały komunikacji:

 • forma pisemna

Adres: Gremi Media SA, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa

 • poczta elektroniczna

Adres email: [email protected]

Zakres danych, które mogą być przetwarzane przez Administratora

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Za Twoją zgodą dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych. W przypadku wyrażenia zgody dane mogą być przetwarzane przez Gremi Media SA (GM), Podmioty GRUPY KAPITAŁOWEJ GM oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Twoje dane będą przetwarzane także w celu świadczenia usług przez Gremi Media SA/Podmioty GRUPY KAPITAŁOWEJ GM.

Ponadto, Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści stron internetowych do Twoich zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Gremi Media SA./Podmioty GRUPY KAPITAŁOWEJ GM.

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

W zakresie usług Gremi Media SA Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

W zakresie dopasowanie treści stron internetowych Gremi Media SA/ Podmiotów GRUPY KAPITAŁOWEJ GM do Twoich zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług Gremi Media SA/ Podmiotów GRUPY KAPITAŁOWEJ GM.

Zaufani Partnerzy przetwarzają dane przez okres niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania określany w odpowiedniej polityce prywatności Zaufanego Partnera.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - „RODO”).

W odniesieniu do świadczenia usług przez Gremi Media SA Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

W celu dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do Twoich zainteresowań, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych, w tym w celu udziału w badaniach sieci Internet (badania Gemius/PBI/Google Analitics/Deep.BI) i udoskonalenia usług Gremi Media SA/ Podmiotów GRUPY KAPITAŁOWEJ GM, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora).

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na profilowanie oraz w celach analitycznych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies - Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Podanie danych w celu realizacji usług Gremi Media SA/Podmiotów GRUPY KAPITAŁOWEJ GM jest niezbędne do świadczenia tych usług. W przypadku niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w celu dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w usługach Gremi Media SA/ Podmiotów GRUPY KAPITAŁOWEJ GM, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Gremi Media SA/ Podmiotów GRUPY KAPITAŁOWEJ GM jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług Gremi Media SA/ Podmiotów GRUPY KAPITAŁOWEJ GM. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

Przetwarzanie danych w celu udziału w badaniach sieci Internet jest niezbędne w celu zebrania informacji statystycznych o odbiorcach stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności i udostępnienie statystyk na ich temat oraz zrozumienia, jak są one wykorzystywane przez internautów i pomaga dostosować ich działanie do preferencji użytkowników jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług Gremi Media SA/ Podmiotów GRUPY KAPITAŁOWEJ GM. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym (w tym agencjom reklamowym i ich klienom), firmom badawczym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu.

W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu skorzystania z powyższych praw Gremi Media SA udostępnia następujące kanały komunikacji:

 • forma pisemna

Adres: Gremi Media SA, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa

 • poczta elektroniczna

Adres email: [email protected]

 

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na stronie www urzędu.

 

Pliki cookies i inne technologie

Stosowana technologia:

Cookie

Cookie to mały plik zapisany przez przeglądarkę na urządzeniu użytkownika, który pozwala na korzystanie z dostępnych funkcjonalności serwisów internetowych (w odniesieniu do serwisów Internetowych Gremi Media : Serwisów) i ich usług (w odniesieniu do usług Gremi Media: Usługi). Każda przeglądarka, za pomocą której użytkownik odwiedza Serwisy, może otrzymać pliki cookie od nas lub od stron trzecich, takich jak nasi partnerzy lub usługodawcy. Pliki cookie są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika (użytkownik anonimowy) i zawierają informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu użytkownika, które mogą zostać odczytane przez serwer przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem użytkownika.
Korzystamy z różnych typów plików cookie (podział pod różnym względem):
Tymczasowe (sesyjne) to pliki tymczasowo znajdujące się w pamięci przeglądarki, które pozostają w jej pamięci do momentu zakończenia sesji (wyłączenia przeglądarki).
Stałe to pliki pozostające w pamięci przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez użytkownika ustawienia przeglądarki. Takie pliki pozwalają nam rozpoznawać użytkownika i zapamiętać parametry jego ustawień np. w zakresie języka lub regionu, rodzaju i rozmiaru czcionki, itp. Stały plik cookie pozostaje zapisany w przeglądarce i zostaje odczytany przy następnej wizycie użytkownika Serwisów
Własne to pliki pochodzące bezpośrednio z odwiedzonego Serwisu.
Zewnętrzne to pochodzące z serwisów zewnętrznych, innych niż odwiedzany Serwis.
Konfiguracyjne to pliki umożliwiające ustawienie funkcji i Usług w Serwisie.
Niezbędne to pliki potrzebne do korzystania z usług dostępnych w serwisie. Takie pliki są używane dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisów/Usług, np. logowania.
Funkcjonalne to pliki umożliwiające zapamiętanie preferowanych przez użytkownika funkcjonalności Serwisu/Usług.
Reklamowe to pliki które pozwalają na dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań użytkownika.

Pamięć lokalna urządzenia użytkownika

Pamięć lokalna urządzeń użytkownika służy do zapisywania informacji przez Serwisy. Pamięć lokalna może zostać wykorzystana do udoskonalenia sposobu korzystania z Serwisów/Usług, poprzez zapisywanie danych dotyczących, np. włączenia zbioru funkcji, zapamiętania preferencji użytkownika i zwiększenie funkcjonalności.

Piksele

Piksel to obraz niewielkich rozmiarów umieszczony w Serwisie  lub wiadomości e-mail. Do prawidłowego funkcjonowania piksel wymaga połączenia z serwerami (przekazując informacje o urządzeniu i wizycie). Korzystamy z pikseli, by dowiedzieć się więcej o interakcjach użytkownika z treścią wiadomości e-mail lub treścią Serwisu, np. o interakcjach z publikacjami. Piksele wykorzystują pliki cookie, np. do mierzenia liczby odsłon danego obiektu. Ponadto można je wykorzystać do monitorowania poprawności działania usług.

Inne podobne technologie

Termin „inne technologie” odnosi się do m.in. sygnałów nawigacyjnych w sieci web oraz anonimowych tagów sieci reklamowych. Ponieważ reklamy i sygnały nawigacyjne sieci muszą być przekazywane do przeglądarki bezpośrednio z serwerów sieci reklamowych, sieci te mogą wyświetlać, edytować lub wprowadzać własne pliki cookie tak, jakby użytkownik prosił o stronę internetową z ich witryny.

 

Do czego używamy te technologie?

Uwierzytelnianie

Wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie do rozpoznawania użytkownika, gdy korzysta on z naszych Serwisów/Usług. W ramach obsługi uwierzytelniania oprogramowanie Zaufanych Partnerów wykorzystuje dane użytkownika do realizacji uprawnień związanych z dostępem do treści płatnej.
https://www.adobe.com/pl/privacy/policy.html

Bezpieczeństwo

Wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie do zapewnienia bezpieczeństwa w celu wsparcia mechanizmów zapobiegających nadużyciom w Serwisach/Usługach, w tym także wycieku danych.

Udzielanie zgód na przetwarzanie danych osobowych

Wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie do zapisania informacji na temat udzielonych zgód dotyczących przetwarzania plików cookies oraz zapisanych w nich danych, a w szczególności tak zwany TC String, który jest używany do targetowania reklam i wykorzystywany przez naszych Zaufanych Partnerów w obszarze prezentowania dopasowanej reklamy lub uzyskania informacji o odwiedzinach witryn reklamodawców.

Treść niestandardowa

Wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie do dostosowywania sposobu korzystania przez użytkownika z naszych Serwisów/Usług (np. ułatwienie ponownego wyszukiwania).

Preferencje, funkcjonalości i usługi

Wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie do udostępnienia funkcjonalności naszych Serwisów/Usług, takich jak ułatwienie wypełniania formularzy, zapewnianie użytkownikowi możliwości korzystania ze zbioru funkcji, informacji i dopasowanych treści. Wykorzystujemy te technologie również do zapamiętywania informacji dotyczących przeglądarki i preferencji użytkownika.

Zaufani Partnerzy

Gremi Media S.A. umożliwia innym podmiotom stosowanie cookie - tzw. cookie podmiotów zewnętrznych wykorzystywanych w celu przekazywania informacji do Zaufanych Partnerów  (dostawców usług, w szczególności wyszukiwania, reklamy, badania sieci Internet, itp.).

Wtyczki społecznościowe

Wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie, by zapewnić dostęp do ważnych informacji oraz treść zgodnych z indywidualnymi potrzebami użytkownika, pochodzących z serwerów podmiotów prowadzących serwisy:

-      Facebook, który umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski „Lubię to” i „Rekomenduj/Podziel się” powiązane z serwisem Facebook. W tym celu na odpowiednich stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku „Lubię to” lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, a także zamieszczając komentarz użytkownik loguje się do serwisu Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności Facebook, dostępne pod adresem: http://pl-pl.facebook.com/help/cookies

-      Youtube, który umieszcza na stronach swojego serwisu klipy wideo udostępniane z serwisu YouTube. W tym celu na stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo zgodnie z zasadami ochrony prywatności, dostępnymi pod adresem: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

-      Twitter, który umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski dodawania wpisów, które są powiązane z serwisem Twitter. W tym celu na stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Twitter. Dodając wpis, użytkownik loguje się w serwisie Twitter, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności dostępne pod adresem: https://twitter.com/privacy

Reklama

Pliki cookie i podobne technologie umożliwiają nam prezentowanie dopasowanej reklamy lub uzyskanie informacji o odwiedzinach witryn reklamodawców. W podobny sposób, nasi Zaufani Partnerzy mogą korzystać z plików cookie, aby ustalić skuteczność reklamy. Pliki cookie oraz inne technologie pozwalają skuteczniej podawać reklamy użytkownikom, jak również gromadzić zebrane audyty, badania i raporty dla reklamodawców.

W tym zakresie jesteśmy stroną umowy z:

 1. Google Advertising Products
 2. AdForm
 3. Equativ
 4. Criteo SA
 5. RTB House S.A
 6. Index Exchange Inc.
 7. Magnite Inc.
 8. Xandr Inc.
 9. OpenX
 10. Teads
 11. Invibes Group
 12. Amazon Advertising

Polityki prywatności ww. Zaufanych Partnerów znajdują się odpowiednio pod adresami:

https://business.safety.google/intl/pl/privacy/

https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/

https://equativ.com/privacy-policy/

https://www.criteo.com/privacy/

https://www.rtbhouse.com/privacy-center

https://www.indexexchange.com/privacy

https://www.magnite.com/legal/advertising-technology-privacy-policy/

https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/

https://www.openx.com/legal/privacy-policy/

https://privacy-policy.teads.com/

https://www.invibes.com/terms.html

https://www.amazon.pl/gp/help/customer/display.html?nodeId=GX7NJQ4ZB8MHFRNJ

W ramach usług reklamowych oprogramowanie Zaufanych Partnerów tworzy na urządzeniu użytkownika pliki cookie, które w połączeniu z informacjami zebranymi na innych stronach www mogą być wykorzystywane do personalizacji treści oraz reklam.

Profilowanie

Pliki cookie i podobne technologie mogą służyć do zbierania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych, które pozwalają na automatyczne dopasowanie reklamy do preferencji i zwyczajów użytkowników.

Analiza i badania

Pliki cookie i podobne technologie pomagają nam dowiedzieć się więcej o zasięgu naszych Serwisów/Usług i skuteczności działania zastosowanych w nich rozwiązań. Cookie związane z badaniami sieci Internet/badaniami zachowań użytkowników pochodzą od naszych Zaufanych Partnerów.

W tym zakresie jesteśmy stroną umowy z:

 1. GOOGLE Inc.
 2. MARFEEL SOLUTIONS, SL
 3. Gemius S.A.
 4. Polskie Badania Internetu Sp. z o.o.
 5. BENHAUER Sp. z o.o.
 6. DEEP BI Poland Sp. z o.o.
 7. Newzmate Sp. z o.o.

W ramach usług analitycznych oprogramowanie Zaufanych Partnerów uruchamia na urządzeniu użytkownika kod analityczny umożliwiający zbieranie danych i obserwację zachowania użytkowników oraz tworzy na tym urządzeniu pliki cookie, które w połączeniu z informacjami zebranymi na innych stronach www mogą być wykorzystywane do personalizacji treści oraz reklam.

Polityki prywatności ww. Zaufanych Partnerów znajdują się odpowiednio pod adresami:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl
https://community.marfeel.com/t/marfeel-and-data-protection/7495
http://www.gemius.pl/pl/polityka_prywatnosci
http://pbi.org.pl/badania/jak-to-dziala/
http://pomoc.salesmanago.pl/monitorowanie-kontaktow-zasada-dzialania-i-zakres-zbieranych-informacji/
http://www.deep.bi/privacy
https://newzmate.com/terms-of-use

 

Jak można zarządzać plikami cookie:

Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną jakość korzystania ze stron internetowych.

W celu zarządzania ustawieniami cookie wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

Dodatkowo, niektóre mobilne systemy operacyjne, takie jak Android i iOS, umożliwiają rezygnację z wykorzystywania mobilnych identyfikatorów reklamowych do personalizacji reklam. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z tych ustawień, należy odwiedzić witrynę producenta systemu Android lub iOS.

W celu zapewnienia dopasowanej oferty oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy z użytkownikiem, a także w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, Gremi Media SA może stosować profilowanie, co oznacza formę przetwarzania, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do analizy lub prognoz dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Gremi Media SA nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą.

Tu zmienisz ustawienia Polityki Prywatności dla domeny rp.pl:
www.rp.pl?__show_consent_popup=privacy_policy

Tu zmienisz ustawienia Polityki Prywatności dla domeny parkiet.com:
www.parkiet.com?__show_consent_popup=privacy_policy

 

Inne pomocne informacje

Przestrzegając zasad umieszczania reklam dostosowanych do zainteresowań i umożliwiając rezygnację z nich, Gremi Media SA stosuje do pobierania i zarządzania zgodami rozwiązanie wypracowane w ramach Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Europa, którego członkiem jest IAB Polska. W ramach tego projektu został wypracowany i jest rozwijany przez członków związku (którym jest także GM) open source'owy framework, pozwalający użytkownikom uzyskać większą kontrolę i dynamiczny wgląd w strony internetowe, które uzyskują dostęp i przetwarzają dane osobowe użytkowników w UE. Skorzystanie przez użytkownika z takiego rozwiązania nie oznacza rezygnacji z otrzymywania wszelkich reklam, jednak prezentowane reklamy nie są już spersonalizowane. Więcej informacji o wykorzystaniu plików cookie przez reklamodawców można znaleźć na poniższych stronach:

Biuro Reklamy Internetowej (Internet Advertising Bureau, IAB) – USA

Europejski Sojusz na rzecz Interaktywnej Reklamy Cyfrowej (European Interactive Digital Advertising Alliance, EDAA) – UE

Biuro Reklamy Internetowej (Internet Advertising Bureau, IAB) – UE