Informacje finansowe

Informujemy, że Spółka Gremi Media S.A. nie publikowała prognoz finansowych.

Raport okresowy GREMI MEDIA S.A. za III kwartał 2017 roku - 14.11.2017 16:30

Zarząd GREMI MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 r.