Biuro prasowe

Jarosław Machocki dyrektorem Pionu Komercyjnego w Gremi Media

Jarosław Machocki szefem Pionu Komercyjnego w Gremi Media S.A.

Jarosław Machocki od 5 marca kieruje Pionem Komercyjnym Gremi Media S.A. (wydawcy m.in. „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”). Będą mu podlegały wszystkie działy sprzedaży reklamy. Marcin Kowalczyk, zajmujący dotychczas to stanowisko, pozostaje w Grupie Gremi na stanowiskach prezesa agencji public relations ComPress S.A. oraz członka zarządu Kariera.pl.

Jarosław Machocki z Gremi Media związany jest od 3 lat. Od września 2016 roku kieruje działem reklamy i ogłoszeń, a od kwietnia 2017 roku, wraz z Joanną Żero, także nową strukturą analityczną BFPContentLab, która łączy know-how i narzędzia analityczne. Wcześniej przez 6 lat był związany z Wydawnictwem Bauer, gdzie m. in. pełnił w biurze reklamy funkcję Dyrektora Segmentu Pism Kobiecych.

- Działy sprzedaży notują dobre wyniki, oferta na 2018 rok jest przemyślana, a budżet od początku roku jest systematycznie realizowany. Zgodnie z naszą strategią rośnie też udział przychodów z działalności cyfrowej w strukturze przychodów spółki. Marcin Kowalczyk wniósł znaczący wkład w reorganizację Pionu Komercyjnego i wzmocnił jego kompetencje cyfrowe. Wspólnie uzgodniliśmy, że  teraz skupi się na nowych projektach, jak choćby na wzmocnieniu spółki ComPress, która przeszła niedawno gruntowną restrukturyzację, mówi Tomasz Jażdżyński, prezes Gremi Media S.A.

Marcin Kowalczyk związany jest z Gremi Media od 10 lat.  W czerwcu ubiegłego roku objął nowo utworzoną funkcję dyrektora generalnego ds. komercyjnych przejmując odpowiedzialność za wszystkie działy sprzedaży reklamy spółki. Poprzednio był prezesem zarządu E-Kiosk S.A. oraz odpowiadał jako Head of Digital w Grupie Gremi za przychody digital  i cyfrową transformację spółki.

Gremi Media S.A. wydaje „Rzeczpospolitą”, „Parkiet” i ich serwisy internetowe. Ponadto posiada pakiety kontrolne w spółkach e-Kiosk S.A. i ComPress S.A., 49 proc. w spółce prowadzącej serwis Kariera.pl oraz 47 proc. w spółce MMC Conferences S.A., organizującej konferencje biznesowe.