Biuro prasowe

Nowy magazyn Rzeczpospolita Życie Regionów

„Rzeczpospolita Życie Regionów” od 5 lutego w nowej odsłonie

Od dzisiaj w każdy poniedziałek z „Rzeczpospolitą” 24-stronicowy magazyn „Rzeczpospolita Życie Regionów”. Ma on informować czytelników w całej Polsce o tym, co dzieje się w poszczególnych częściach kraju, przedstawiać osiągnięcia lokalnych firm, pokazywać najważniejszych samorządowców i angażować lokalne społeczności.

Projekt „Rzeczpospolita Życie Regionów”, uruchomiony w maju 2015 roku na podstawie opinii środowiska samorządowego  został przekształcony w magazyn, w którym czytelnicy dostaną informacje z wszystkich województw. Nowa formuła Życia Regionów jest odpowiedzią na potrzeby samorządów i społeczności lokalnej.

-„Rzeczpospolita Życie Regionów” to Państwa głos, głos wszystkich czytelników „Rzeczpospolitej”. To on stał się inspiracją i drogowskazem do zmian. Uruchomiliśmy magazyn - jedyny taki projekt o zasięgu ogólnopolskim, któremu tak bliskie są sprawy lokalne. Co poniedziałek będziemy przybliżać ludzi, którzy zarządzają gminami, powiatami i województwami, nie zapominając o liderach przedsiębiorczości w regionach, ludziach kultury, społecznikach. Chcemy rozmawiać zachęcać do dyskusji, analizować i oceniać. Wszystko po to, by wspierać Polskę lokalną, która stanowi przecież o sile całego kraju - mówi Bogusław Chrabota, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”.

 Nowy magazyn jest podzielony na siedem sekcji: „Temat Tygodnia”, „Rozmowa Tygodnia”, „Prawo dla samorządów”, „Widziane z regionu”, „Trzecia połowa”, „Kalejdoskop kultury” oraz „Życie Regionów poleca”. W pierwszym numerze tematem tygodnia jest problem walki ze smogiem, a głównym rozmówcą prezes Związku Miast Polskich i wieloletni prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz. Sekcja „Prawo dla samorządów” to miejsce na omawianie i komentowanie projektów ustaw oraz obowiązujących przepisów wraz z konsekwencjami ich wprowadzenia i stosowania. W „Trzeciej połowie” znajdą się teksty oraz wywiady ze znanymi osobami, które opowiadają między innymi o ważnych dla nich miejscach w Polsce (w pierwszym numerze o Bydgoszczy i Łodzi opowiada szef PZPN Zbigniew Boniek).
W sekcjach „Widziane z regionu” oraz „Kalejdoskop kultury” czytelnicy znajdą ciekawe informacje, dotyczące konkretnych inicjatyw kulturalnych i społecznych, dowiedzą się o nowych pomysłach na rozwój gmin i powiatów i województw, poznają aktualne problemy gospodarcze i społeczne konkretnych regionów.

- Od niemal trzech lat na łamach „Rzeczpospolita Życie Regionów” przybliżamy, co dzieje się w kraju, poza Warszawą, tworząc niezwykłą platformę regionalnej komunikacji.  Projekt wpisuje się w strategię „Rzeczpospolitej”, która od lat wspiera rozwój polskiej samorządności.  Teraz robimy to w nowej, bardziej atrakcyjnej dla czytelnika odsłonie. Mam nadzieję, że dzięki temu przełamujemy stereotypy i zmieniamy postrzeganie polskich miast i regionów - mówi Hanna Wawrowska, autorka i szef projektu „Rzeczpospolita Życie Regionów”.

Redaktorem prowadzącym magazyn jest Andrzej Krakowiak wraz z zespołem: Wojciech Romański, Marek Kobylański, Jacek Cieślak, Jeremi Jędrzejkowski, a kierownikiem projektu Irmina Zakrzewska.  Docelowo „Rzeczpospolita Życie Regionów” stanie się częścią oferty dla prenumeratorów.

Autorem zdjęcia okładkowego jest Krzysztof Wellman.