Biuro prasowe

RUCH S.A. udziałowcem Gremi Media S.A.

KCI S.A., główny akcjonariusz Gremi Media S.A., nabył  5% udziałów w Lurenie Investments, spółce holdingowej RUCH S.A. Z kolei Loverose Ltd., spółka głównego akcjonariusza RUCH S.A., zakupiła 5% akcji Gremi Media S.A.

Transakcja ma na celu rozwój współpracy między podmiotami. Trwa ona od roku 2014, gdy RUCH S.A. stał się istotnym udziałowcem funkcjonującej w grupie Gremi spółki e-Kiosk S.A., lidera dystrybucji prasy cyfrowej. Obydwie Firmy intensywnie współpracują również na rynku prenumeraty prasowej i cyfrowej w Polsce.

- Po raz kolejny łączymy kompetencje jednego z największych dystrybutorów prasy z  czołową polską grupą medialną. Kooperacja eKiosk i RUCH S.A. pozostaje efektywna już od kilku lat, co pozwala nam z optymizmem oceniać potencjał szerszej współpracy. Ta nie będzie się jednak skupiać na klasycznej dystrybucji. Obie spółki będą razem działać przede wszystkim  w obszarze szkoleń, konferencji czy projektów z dziedziny e-commerce – podkreśla Grzegorz Hajdarowicz, główny udziałowiec Gremi Media S.A.

- Obie Firmy dynamicznie rozwijają obszar swojej działalności, wychodząc poza tradycyjny rynek prasowy. Uważamy, że wspólna współpraca pozwoli nie tylko na skorzystanie z kompetencji i doświadczenia drugiego partnera na rynku prasowym, ale także przyczyni się do uruchomienia innych inicjatyw biznesowych – dodaje Igor Chalupec, główny akcjonariusz RUCH S.A.

Wzajemne zaangażowanie kapitałowe RUCH S.A. i Gremi Media S.A. potwierdza mocną pozycję  rynkową i wysokie ambicje obu Firm.

Obecnie RUCH S.A. dostarcza prasę do ponad 15 000 punktów partnerskich, a także prowadzi własną sieć 1800 punktów sprzedaży detalicznej, zlokalizowanych na terenie całego kraju. Spółka systematycznie poszerza ofertę swojej sieci o usługi, wśród których kluczowe miejsce zajmuje usługa kurierska Paczka w Ruchu. Rozwija również dynamicznie usługi logistyczno-magazynowe dla branży
e-commerce.

Gremi Media S.A. to czołowa grupa medialna w Polsce z unikatową ofertą drukowanej prasy ekonomicznej i biznesowej (m.in. Rzeczpospolita, Parkiet) oraz bogatym internetowym portfolio (rp.pl; parkiet.com) dla profesjonalistów i menadżerów wysokiego szczebla. Gremi Media S.A. posiada 50,01% udziałów w notowanej na New Connect spółce eKiosk, 49,00% w Kariera.pl; 50,00% w Compress i 51% w Kancelarie RP. Grupa aktywnie poszerza swoje portfolio operacyjne o nowe projekty, przejmując udziały właścicielskie (w przedziale 40%-100%).