Biuro prasowe

„Rzeczpospolita” numerem jeden w promowaniu przywództwa kobiet w Polsce

„Rzeczpospolita” odgrywa kluczową rolę w promowaniu przywództwa kobiet w Polsce, wyróżniając się jako lider w mediach branżowych. W najnowszym raporcie „Kobiety w zarządach – droga do równowagi”, autorstwa Kornblit & Partners Executive Search oraz Instytutu Monitorowania Mediów, „Rzeczpospolita” została uznana za najważniejszy głos w kształtowaniu równowagi płci w zarządach firm.

Raport, oparty na analizie mediów i wywiadach z liderkami biznesu, pokazuje, że chociaż drzwi do zarządów są otwarte dla kobiet, wciąż napotykają one na liczne bariery. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego, do 2026 roku duże spółki giełdowe będą musiały zapewnić minimum 33% udziału kobiet w swoich zarządach. Tymczasem tylko nieliczne firmy już teraz spełniają te kryteria.

„Rzeczpospolita” wyróżnia się na tle innych mediów, publikując najwięcej materiałów promujących kobiece przywództwo. Od stycznia 2022 roku do kwietnia 2024 roku opublikowano w niej 184 artykuły na ten temat, a w całej grupie Gremi Media było ich 265. W raporcie podkreślono również wkład dziennikarki Anity Błaszczak, która systematycznie nagłaśnia kwestie nierówności płacowych i ograniczeń rozwoju zawodowego kobiet.

Maciej Maciejowski, prezes Gremi Media SA, podkreśla: „Nasze zaangażowanie w promowanie równości płci i przywództwa kobiet jest widoczne nie tylko w „Rzeczpospolitej”, ale również w serwisie kobieta.rp.pl, który aktywnie wspiera kobiety w rozwoju zawodowym i osobistym. Jesteśmy dumni, że nasze publikacje mają realny wpływ na kształtowanie świadomości społecznej i wspieranie kobiet na rynku pracy.”

Autorzy raportu apelują o większe zaangażowanie mężczyzn w promowanie równości płci oraz o przejrzystość procesów rekrutacyjnych i awansowych. Wskazują na konieczność wdrażania programów szkoleniowych i mentoringowych, które pomogą kobietom w rozwijaniu kompetencji przywódczych.

„Media, takie jak „Rzeczpospolita”, mają do odegrania kluczową rolę edukacyjną i informacyjną w walce z dyskryminacją ze względu na płeć. Ich wpływ na debatę publiczną i kształtowanie postaw społecznych jest nieoceniony” – dodaje Anita Błaszczak.

Raport „Kobiety w zarządach – droga do równowagi” został opracowany na podstawie wywiadów oraz monitoringu mediów przeprowadzonego przez Kornblit & Partners Executive Search i Instytut Monitorowania Mediów w latach 2022-2024.

Gremi Media SA wydaje dzienniki „Rzeczpospolita”, „Parkiet”, a także serwisy internetowe (z których korzysta ponad 6,4 mln realnych użytkowników, Gemius Mediapanel, kwiecień 2024), takie jak rp.pl, parkiet.com, historia.uwazamrze.pl, oraz serwisy branżowe, m.in. regiony.rp.pl, zdrowie.rp.pl, edukacja.rp.pl, pieniadze.rp.pl, logistyka.rp.pl, kobieta.rp.pl czy klimat.rp.pl. Ponadto Gremi Media posiada pakiety kontrolne w spółkach e-Kiosk SA oraz Kancelarie RP sp. z o.o.