Biuro prasowe

XIV Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” rozstrzygnięty

Zakończyło się najważniejsze wydarzenie samorządowe w Polsce, składające się z czterech bloków nagród: Nagrody im. Jerzego Regulskiego,  Nagrody „Fundament Rzeczpospolitej” im. Michała Kuleszy, Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” i Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (ELoGE). Wszystkie po raz pierwszy zostały wręczone w trakcie jednego wydarzenia.

Pomysłodawcą i organizatorem „Rankingu Samorządów” oraz Nagrody „Fundament Rzeczpospolitej”" im. Michała Kuleszy jest „Rzeczpospolita”, zaś Nagrody im. Jerzego Regulskiego Towarzystwo Urbanistów Polskich wraz z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Fundacja jest też organizatorem wręczenia Nagród EloGE, a partnerem merytorycznym jest tu „Rzeczpospolita Życie Regionów”.  

Ranking „Rzeczpospolitej” nagradza najlepsze polskie samorządy w trzech kategoriach: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. W tym roku oceniono aż 2,5 tysiąca miast i gmin.

Pierwsze miejsce w kategorii miasto na prawach powiatu otrzymała Zielona Góra, gmina Boguchwała powtórzyła wynik z ubiegłego roku jako najlepsza gmina miejsko-wiejska, a najlepszą gminą wiejską okazały się Wisznice. W czołówce, na drugich i trzecich miejscach w swoich kategoriach znalazły się kolejno Rzeszów i Olsztyn (miasto na prawach powiatu), Podkowa Leśna i Ożarów Mazowiecki (gmina miejsko-wiejska) oraz Strawczyn i Bobrowniki (gmina wiejska).

Ideą rankingu jest nagrodzenie i pokazanie tych samorządów, które najlepiej dbają o szeroko rozumiany, zrównoważony, trwały rozwój swoich małych ojczyzn i lokalnej wspólnoty, nie naruszając zasobów naturalnych regionu. Samorządy nagradzane są po szczegółowej analizie około 50  informacji - w większości pochodzących z publicznych źródeł, takich jak m.in. poziomu wydatków na ochronę środowiska, transport, kulturę, czy danych zbieranych przez Główny Urząd Statystyczny. W tym roku zmieniła się metodologia rankingu, bo dokonano sprawdzenia efektywności działań samorządów na rzecz lokalnych społeczności w trzech podstawowych obszarach: trwałości środowiskowej, społecznej i ekonomicznej i dodano kryterium: jakość zarządzania.

Nagroda im. Jerzego Regulskiego przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego oraz wzmacniania samorządności terytorialnej. W tym roku otrzymali je:

W kategorii Idea- Stowarzyszenie Metropolia Poznań 
W kategorii Realizacja dzieła - Zakopane 
W kategorii Wiedza i Upowszechnianie - Aleksandra Sas-Bojarska
W kategorii Aktywność Obywatelska - Marcin Bazylak 
W kategorii całokształt działalności - Śp. Stanisław Wyganowski

Nagroda „Fundament  Rzeczpospolitej” im. Michała Kuleszy wręczana jest osobom, które przyczyniają się do wzmacniania samorządu terytorialnego. W tym roku otrzymał ją długoletni prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym jest z kolei przyznawany tym gminom, powiatom i regionom w Europie, które działają zgodnie z określonymi przez Radę Europy kilkunastoma zasadami dobrego zarządzania. Pełną listę nagrodzonych można znaleźć na stronie: www.frdl.org.pl/eloge.

W kapitule przyznającej nagrody zasiedli: były premier RP, europoseł i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek (przewodniczący Kapituły Rankingu), minister finansów Teresa Czerwińska, Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Jerzy Stępień, jeden z twórców reformy samorządowej w Polsce, Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich, Paweł Tomczak, dyrektor biura Związku Gmin Wiejskich RP, Cezary Trutkowski, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Bogusław Chrabota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej”, Hanna Wawrowska, autorka i szef projektu „Rzeczpospolita Życie Regionów” oraz Anna Cieślak-Wróblewska, redaktor „Rzeczpospolitej”.

Wydarzenie rozpoczęła debata dziennika „Rzeczpospolita” i Związku Miast Polskich pt.: „W jaki sposób  konflikt polityczny wpływa na ideę samorządu terytorialnego?”. W debacie wystąpił jeden z twórców reformy samorządowej prof. Jerzy Stępień, a oprócz niego wzięli w niej udział również profesorowie Antoni Kamiński, Kazimierz Kik i Jerzy Buzek.

-  To samorządy budują dziś dobrobyt całej Polski, dlatego należy zauważać i nagradzać te, które w sposób systematyczny, trwały, a nade wszystko odpowiedzialny przyczyniają się do podnoszenia standardu życia mieszkańcom. Odpowiedzialność władz miast i gmin w zarządzaniu wspólnotą zwiększa potencjał rozwojowy samorządów. To jest niebywale cenne dla nas, jako „Rzeczpospolitej”, że patronujemy temu zacnemu przedsięwzięciu już czternasty rok, mówi Bogusław Chrabota, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”.

Organizatorem  wydarzenia była: „Rzeczpospolita” i „Rzeczpospolita Życie Regionów”. Głównym partnerem była Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, PGNiG i Województwo Podkarpackie (partnerzy wspierający), BDO  (partner merytoryczny), Webankieta (partner technologiczny), BCC, KIG, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP , Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich i Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej (partnerzy honorowi). Patronat medialny nad  wydarzeniem objęły: RP.PL, „Parkiet”, Nieruchomości RP, Kancelarie RP i  e-Kiosk SA.     

Magazyn „Rzeczpospolita Życie Regionów”, który ukazuje się w każdy poniedziałek wraz z „Rzeczpospolitą” jest pigułką wiedzy na temat samorządów - opisuje działania poszczególnych samorządów i przybliża ludzi, zarządzających gminami, powiatami i województwami oraz czołowych przedsiębiorców, ludzi kultury i społeczników w danych regionach.

Więcej informacji o rankingu i pełną lista laureatów nagród można znaleźć na stronie: https://rankingsamorzadow.pl.