Biuro prasowe

e-Kiosk S.A.: większe wpływy ze sprzedaży oraz EBITDA dzięki efektywnemu zarządzaniu

Przychody gotówkowe spółki e-Kiosk S.A., największego dystrybutora e-prasy w Polsce (Gremi Media) wyniosły w 2018 roku 8,87 mln złotych, czyli o 16 proc. więcej, niż rok wcześniej. Spółka zwiększyła też sześciokrotnie zysk EBIDTA, który wyniósł 1,20 mln złotych. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 204 tys. złotych przy 270 tys. złotych straty w 2017 r.

- Cieszymy się, że udało nam się dzięki efektywnemu zarządzaniu, polegającemu z jednej strony na usprawnieniu procesów sprzedażowo-logistycznych, a z drugiej na optymalizacji kosztów, osiągnąć dobre wyniki. A będą jeszcze lepsze, bo e-Kiosk to ogromny potencjał- od niedawna realizujemy strategię, która pozwala na oferowanie naszym klientom bardzo nowoczesnych rozwiązań. W tym roku czekają nas prace rozwojowe mające na celu ujednolicenie i automatyzację procesów oraz zwiększenie efektywności sprzedażowej, zapowiada Łukasz Piela, prezes e-Kiosk.S.A.

Jednym z głównych projektów e-Kiosku jest unikalny „Get Licensed”, nad którym spółka pracowała w minionym roku. Projekt, finansowany w ramach Google Digital News Initiative jest ogólnodostępną platformą dla twórców, wydawców oraz nabywców licencji, która służy do zdalnej sprzedaży licencji na publikację treści dziennikarskich z wielu możliwych źródeł. W tej chwili na rynku jest to jedyne globalne rozwiązanie, przeznaczone dla wydawców, blogerów, czy selfpublisherów. e- Kiosk liczy na to, że upowszechnienie tego zautomatyzowanego narzędzia do sprzedaży licencji na treści przyczyni się do wzrostu świadomości praw autorskich i licencyjnych wśród wszystkich użytkowników internetu oraz będzie w przyszłości dodatkowym źródłem przychodu. 

W czwartym kwartale 2018 r. e-Kiosk S.A. rozpoczął też proces transformacji technologicznej, polegającej na wprowadzeniu daleko idących ułatwień w zakupie produktów przez końcowego użytkownika, szybkości w dostarczaniu treści i budowie nowej oferty produktowej w oparciu o specjalne rozwiązania, dostępne na każdym urządzeniu mobilnym i stacjonarnym. 

 

 Rok obrotowy   2017*   2018
 Suma bilansowa na koniec roku   9 579   11 609
 Kapitał własny   -144   -302
 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności   6 348   8 280
 Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności   116   146
 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania   5 165   6 200
 Aktywa dostępne do sprzedaży   0   0
 Długo- i krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe   0   0
 Przychody ze sprzedaży ogółem   8 686   8 874
 Przychody ze sprzedaży gotówkowe   7 655   8 876
 Przychody ze sprzedaży z transakcji barterowych   1 031   -2
 Zysk brutto ze sprzedaży   4 877   8 194
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem   -276   209
 Zysk (strata) netto   -234   -158

*dane za okres porównawczy zostały przekształcone w związku z wejściem w życie przepisów MSSF 15.


E-Kiosk S.A. jest największym dystrybutorem e-prasy w Polsce, który skupia w jednym miejscu zarówno katalog e-prasy, ebooków jak i audiobooków. Celem spółki jest udostępnienie pełnej oferty publikacji, periodyków i książek w wersji cyfrowej. E-Kiosk rozwija też dystrybucję oprogramowania i świadczy usługi e-commerce dla wydawnictw. Do spółki należą brandy: eKiosk.pl, eGazety.pl, Nexto.pl oraz eContentLAB.pl.

Spółka realizuje ciągły rozwój platform dystrybucyjnych oraz rozbudowę katalogu i oferty, co wpływa korzystnie na budowanie przychodów w oparciu o najpełniejsze na rynku portfolio cyfrowych treści oraz dynamiczny rozwój sieci partnerskiej. Obecny katalog produktów elektronicznych, jakie e-Kiosk S.A. oferuje klientom obejmuje niemal 60 tys. pozycji (ebooki, audiobooki oraz eprasa).