Biuro prasowe

e-Kiosk S.A. z ponad 7-krotnie wyższym zyskiem operacyjnym w 2019 r. Wzrosły także przychody gotówkowe

W 2019 r. spółka e-Kiosk, właściciel platform ekiosk.pl, egazety.pl i nexto.pl z prasą cyfrową i ebookami oraz agencji marketingowej eContentLAB.pl (Grupa Gremi Media), osiągnęła zysk na działalności operacyjnej w wysokości 1 597 tys. zł. Jest to ponad 7-krotny wzrost w stosunku do poprzedniego roku.

Wartość przychodów gotówkowych osiągnęła poziom 10 197 tys. zł i była o 15% wyższa w porównaniu do roku poprzedniego. Zysk netto wyniósł 1 455 tys. zł.

Naszym priorytetem w ubiegłym roku była dyscyplina finansowa i optymalizacja procesów operacyjnych. Osiągnięte wyniki to przede wszystkim efekt konsekwentnie realizowanej strategii optymalizacji kosztów, bieżącego monitorowania marży dla wszystkich grup produktowych oraz działań usprawniających procesy dystrybucji, sprzedaży i obsługi klienta. – mówi Łukasz Piela, prezes zarządu E-Kiosk S.A. Drugim filarem naszego rozwoju jest technologia. Ciągłe doskonalenie bieżącej oferty mające na celu wyjście naprzeciw oczekiwaniom użytkowników oraz wzrost kompetencji technologicznych pozwalający na zaproponowanie nowych produktów – dodaje Piela.

W 2019 roku e-Kiosk kontynuował proces transformacji technologicznej. Wdrożono nowy system CRM, który docelowo ma umożliwić zoptymalizowanie procesu dostarczania treści oraz wyjście z nową ofertą w oparciu o zunifikowane rozwiązanie typu front-end. System raportowania sprzedaży e-wydań z różnych kanałów dystrybucji został ujednolicony i zautomatyzowany.

Obecnie Spółka kontynuuje prace nad nowymi mechanizmami e-Commerce oraz w pełni transparentnym rozwiązaniem umożliwiającym zarządzanie szerokim katalogiem publikacji elektronicznych. E-Kiosk w ramach agencji eContentLAB planuje dalszy rozwój kompetencji technologicznych w zakresie realizacji projektów marketingowych, w tym z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR).

Jednym z większych wyzwań 2019 r. było wdrożenie nowej matrycy stawek VAT wynikającej ze zmian legislacyjnych. Wiązało się to z koniecznością dostosowania systemów i kontraktów handlowych do zmian w stosowanych stawkach VAT i sposobie ich określania.

Spółka Gremi Media S.A. wydaje dzienniki „Rzeczpospolita”, „Parkiet”, miesięcznik „Uważam Rze Historia” i ich serwisy internetowe. Ponadto posiada pakiet kontrolny w spółce e-Kiosk S.A. i 47 procent w spółce MMC Conferences S.A., organizującej konferencje biznesowe.