Biuro prasowe

Gremi Media ponownie z wielkim wzrostem: 6,2 mln użytkowników w sierpniu

Według najnowszego badania Mediapanel sierpień był kolejnym miesiącem, w którym Grupa Gremi Media odnotowała duży wzrost wyników w zakresie digitalu (rok do roku). Zwiększenie liczby realnych użytkowników o 73 proc. oraz liczby odsłon o 57 proc. świadczy o coraz większej atrakcyjności treści, a także umacniającym się zaufaniu wśród użytkowników.

Grupa Gremi Media, wydawca serwisów internetowych, takich jak m.in. rp.pl oraz parkiet.com, odnotowała dynamiczny wzrost realnych użytkowników o +73 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Liczba realnych użytkowników serwisów wzrosła z 3,6 mln w sierpniu 2022 do 6,2 mln w sierpniu 2023 r. Wzrost odsłon wyniósł z kolei 57 proc. i ich liczba osiągnęła 27,3 mln.

W porównaniu rok do roku w 2023 Grupa Gremi Media w kategorii tematycznej „Biznes, finanse, prawo” zanotowała wzrost na poziomie +68 proc. osiągając 5,4 mln RU i 20,7 mln PV. Wynik ten zapewnił Grupie 8. pozycję w tej kategorii. 

Dodatkowo, Grupa Gremi Media odnotowała znaczący wzrost w kategorii tematycznej „Informacje i publicystyka” awansując z 49 miejsca w sierpniu 2022 na 22. miejsce w sierpniu 2023. Liczba realnych użytkowników wzrosła o ponad 150 proc. i osiągnęła wartość 2,4 mln, a liczba odsłon w tej kategorii osiągnęła 6,2 mln. 

Wyniki online Gremi Media za czerwiec 2023

„Rzeczpospolita” jest liderem opiniotwórczości w Polsce, od wielu lat znajdując się w czołówce najczęściej cytowanych mediów w kraju. Według najnowszego raportu Instytutu Monitorowania Mediów w lipcu br. z wynikiem 3184 cytowań, ponownie zajęła pierwsze miejsce w rankingu najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce.

Gremi Media SA wydaje dzienniki „Rzeczpospolita”, „Parkiet”, „Sport”, miesięcznik „Historia Uważam Rze”, a także serwisy internetowe, tj. rp.pl, parkiet.com, sportdziennik.com, historia.uwazamrze.pl, oraz serwisy branżowe, m.in.: regiony.rp.pl, zdrowie.rp.pl, edukacja.rp.pl, pieniądze.rp.pl, logistyka.rp.pl czy klimat.rp.pl. Ponadto posiada pakiety kontrolne w spółkach e-Kiosk SA oraz Kancelarie RP sp. z o.o.