Biuro prasowe

Grupa Gremi Media w 2019 roku: skokowy wzrost zysków

Ponad dwukrotnie wyższy był zysk netto wydawcy „Rzeczpospolitej” w 2019 roku. EBIDTA urosła w stosunku do 2018 roku o dwie trzecie. Przychody ze sprzedaży Grupy Gremi Media wzrosły na przestrzeni 12 miesięcy o 6 proc.

Przychody ze sprzedaży Grupy Gremi wyniosły w 2019 r. 107,9 mln złotych, przy 101,8  mln złotych rok wcześniej (wzrost o 6 proc.). EBIDTA osiągnęła poziom 21,8 mln złotych notując skokowy wzrost o 65 proc. w stosunku do 2018 roku kiedy to wyniosła 13,2 mln złotych. Najbardziej imponujący jest jednak wzrost zysku netto Grupy. Wyniósł on 14,4 mln złotych, podczas gdy rok wcześniej było to 6,4 mln złotych.

- Zgodnie z zapowiedziami sprzed 12 miesięcy, w 2019 roku skupiliśmy się na poprawie efektywności działania całej grupy kapitałowej ze szczególnym naciskiem na spółki zależne, które dzięki temu zaczęły generować istotne zyski. W połączeniu ze stabilnym rozwojem wydawnictwa pozwoliło to na kolejny rok dynamicznej poprawy wyników finansowych całej grupy kapitałowej, mówi Tomasz Jażdżyński, prezes zarządu Gremi Media S.A.  – Osiągnięte wskaźniki rentowności EBITDA na poziomie 20 proc. czy rentowności netto na poziomie kilkunastu proc. plasują nas w ścisłej czołówce branży, dodaje.

Większość ubiegłorocznego wyniku Grupy wypracowała spółka Gremi Media S.A., wydawca między innymi „Rzeczpospolitej”, „Parkietu” i związanych z nimi witryn internetowych. W 2019 r. osiągnęła ona przychody ze sprzedaży na poziomie 99,8 mln złotych (wzrost o 4,8 proc.). EBIDTA wyniosła w tym okresie 19,0 mln złotych (o 47 proc. więcej), a zysk netto 10,5 mln złotych – o 88 proc. więcej niż w  2018 r.  

- Lepszą efektywność działania uzyskujemy dzięki naciskowi na konwersję produktów wydawnictwa do sfery cyfrowej, która charakteryzuje się wyższą rentownością, mówi Jarosław Machocki, członek zarządu Gremi Media S.A. ds. sprzedaży  - Bardzo liczymy na to, że wypracowane w ostatnich dwóch latach nowe, cyfrowe schematy działania pomogą nam istotnie zniwelować negatywny wpływ rozwijającej się na świecie pandemii, dodaje.

  Wyniki skonsolidowane Gremi Media SA
  [tys. PLN] 2019   2018   zmiana  
  Przychody netto ze sprzedaży 107 942   101 836   6,0%  
       
  EBITDA 21 813   13 216    65,0%  
       
  Zysk Netto 14 396   6 431   123,9%  
  Wyniki jednostkowe Gremi Media SA
  [tys. PLN] 2019   2018   zmiana  
  Przychody netto ze sprzedaży 99 788   95 179  4,8%  
       
  EBITDA 18 976   12 900   47,1%  
       
  Zysk Netto 10 500   5 581   88,1%  

Spółka Gremi Media S.A. wydaje dzienniki „Rzeczpospolita”, „Parkiet”, miesięcznik „Uważam Rze Historia” i ich serwisy internetowe. Ponadto posiada pakiet kontrolny w spółce e-Kiosk S.A. i 47 procent w spółce MMC Conferences S.A., organizującej konferencje biznesowe.

Do pobrania

Logotypy spółki

- Gremi Media SA
- Rzeczpospolita
- Parkiet

Kontakt do
Biura Prasowego

tel.: +48 22 46 30 557
e-mail: biuroprasowe@gremimedia.pl