Biuro prasowe

Nieprzerwany wzrost sprzedaży i wskaźnika EBITDA. Wydawca „Rzeczpospolitej” podsumowuje III kwartał 2021 r.

Przychody netto ze sprzedaży wyższe o ponad 5 proc., a skorygowana EBITDA o prawie 7 proc., tak grupa kapitałowa Gremi Media SA zakończyła III kwartał 2021 r. Wydawca „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” zrealizował również bardzo istotny etap inwestycji technologicznych, uruchamiając na początku września nową wersję witryny rp.pl.

W trzecim kwartale 2021 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Gremi Media SA wyniosły 24,4 mln złotych i były wyższe o 5,1 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku, gdy osiągnęły poziom 23,2 mln złotych. Skorygowana EBITDA wrosła natomiast o 6,6 proc. z poziomu 4,9 mln złotych w 2020 r., do 5,2 mln złotych w roku obecnym.  

Wyniki grupy Gremi Media SA są również lepsze, biorąc pod uwagę pierwsze 9 miesięcy 2021 r. Przychody ze sprzedaży wzrosły w tym okresie o 2,7 proc. i wyniosły 71,3 mln złotych, podczas gdy rok wcześniej były na poziomie 69,4 mln złotych. Skorygowana EBITDA wzrosła z 15,6 mln złotych w 2020 r. do 16,3 mln złotych obecnie, czyli o 4,1 proc. Tym samym, po pierwszych 3 kwartałach tego roku, rentowności EBITDA została podwyższona z 22,5 proc. do 22,8 proc.

- Udany trzeci kwartał pozwolił podtrzymać tendencję zwyżkową wyników finansowych i rentowności narastająco za pełne dziewięć miesięcy. To już czwarty rok z rzędu, w którym poprawiamy wskaźniki efektywności naszej działalności, mówi Tomasz Jażdżyński, prezes zarządu Gremi Media S.A. – Bardzo cieszy nas fakt, iż udaje się tego dokonać w trudnych warunkach w jakich przyszło nam w tym roku pracować. Zarówno trwająca pandemia, jak i wywołujący ogromne emocje na rynku proces sprzedaży akcji spółki, nie przerwały trendu wzrostowego naszych wyników finansowych. To efekt ogromnego zaangażowania całego zespołu, dodaje.

- Nowy CMS i witryna rp.pl powstały na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy i są oparte na najnowocześniejszych technologiach oraz najnowszych trendach projektowych, mówi Cezary Szymanek, redaktor naczelny rp.pl - Te nowe narzędzia pozwolą nam w pełni wykorzystać potencjał redakcji najbardziej opiniotwórczego dziennika w Polsce, dodaje.

   Kwartalne wyniki skonsolidowane grupy Gremi Media SA
   [tys. PLN] III kwartał 2021     III kwartał 2020    zmiana   
          
   Przychody ze sprzedaży ogółem 24 356    23 170    5,1%   
          
   EBITDA skorygowana 5 180    4 858    6,6%   
          

 

   Wyniki skonsolidowane grupy Gremi Media SA narastająco po trzech kwartałach
   [tys. PLN] I-III kwartał 2021     I-III kwartał 2020    zmiana   
          
   Przychody ze sprzedaży ogółem 71 265    69 403    2,7%   
          
   EBITDA skorygowana 16 268    15 632    4,1%   
       
  Rentowność EBITDA 22,8%    22,5%       
          

 

Gremi Media S.A. wydaje „Rzeczpospolitą”, „Parkiet” i „Sport” oraz ich serwisy internetowe www.rp.pl, www.parkiet.com i www.sportdziennik.com. Ponadto posiada pakiety kontrolne w spółkach e-Kiosk S.A. i KancelarieRP sp. z o.o. oraz 47 proc. w spółce MMC Conferences S.A., organizującej konferencje biznesowe.