Biuro prasowe

W dniu 7.06.2017 Pan Tomasz Jażdżyński został powołany do Rady Nadzorczej Gremi Media SA

W dniu 7.06.2017 Pan Tomasz Jażdżyński został powołany do Rady Nadzorczej Gremi Media SA, z poziomu której będzie wspierał strategiczne dla Grupy projekty digitalowe. Wiedza oraz wieloletnie doświadczenie Pana Jażdżyńskiego gwarantuje najwyższy poziom realizacji planów rozwoju Gremi Media SA w tym obszarze.

Tomasz Jażdżyński jest absolwentem Informatyki (1995) oraz Zarządzania i Marketingu (1998) na Uniwersytecie Technicznym AGH w Krakowie.

Był jednym z założycieli, powstałej w roku 1994 r. spółki Abakus - producenta oprogramowania wspomagającego inwestycje kapitałowe. Począwszy od 1995 r. przez 5 kolejnych lat pracował w krakowskich domach maklerskich KDM (później IDM SA) i Penetrator, między innymi jako analityk rynku kapitałowego i szef działu IT.

We wrześniu 1999 r. związał się z portalem Interia.pl, w którym w kwietniu 2000 r. objął stanowisko prezesa zarządu spółki. W lutym 2001 r. - przed ukończeniem 30 roku życia, jako najmłodszy w historii polskiego rynku kapitałowego prezes zarządu - wprowadził Interia.pl SA na GPW w Warszawie.

Po zablokowaniu przez jednego z właścicieli planowanego przez portal przejęcia komunikatora Gadu-Gadu, odszedł w październiku 2004 r. z Interia.pl i związał się z Wirtualną Polską. Tam pełnił funkcję dyrektora finansowego i był odpowiedzialny za restrukturyzację finansową i operacyjną spółki.

Od listopada 2005 r. pełnił funkcję prezesa zarządu Bankier.pl, z którym w czerwcu 2006 r. zadebiutował na GPW w Warszawie. Był pierwszym prezesem zarządu, który wprowadził na warszawską giełdę dwie spółki.

Po przejęciu kontroli nad Interia.pl przez grupę Bauer, ponownie, od maja 2008 r., pełnił funkcję prezesa zarządu portalu. W tym czasie był również członkiem Komitetu Sterującego ds. Internetu globalnej grupy Bauer Media.

Od stycznia 2011 r. do stycznia 2016 r. był prezesem GG Network SA (wchodzącego w skład koncernu mediowego Naspers Ltd.), operatora komunikatora Gadu-Gadu. Od początku 2013 r. do początku 2016 r. pełnił jednocześnie funkcję Dyrektora Zarządzającego Segmentu Media i Komunikacja Grupy Allegro, w skład którego poza GG Network SA wchodziły również Grupa Bankier.pl sp. z o.o. i Wykop.pl sp. z o.o.

Redakcja Internet Standard przyznała mu tytuł Człowieka Roku 2004 polskiego Internetu, a Stowarzyszenie Menedżerów w Polsce tytuł Menedżer Roku 2007

W 2009 r. otrzymał przyznawaną przez Interactive Advertising Bureau Polska prestiżową nagrodę MIXX Awards za dokonania życiowe.