Biuro prasowe

Rekordowe zyski wydawcy „Rzeczpospolitej” w 2020 roku

Grupa kapitałowa Gremi Media SA trzeci rok z rzędu poprawiła wyniki finansowe. Zyski wzrosły na wszystkich poziomach, a rentowność osiągnęła nienotowany wcześniej pułap, pomimo zmniejszenia przychodów w związku z obostrzeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa. W ciągu ostatnich trzech lat EBITDA wzrosła pięciokrotnie, a zysk netto został poprawiony aż 24-krotnie.

Przychody ze sprzedaży grupy Gremi Media SA, w skład której poza wydawnictwem wchodzi również m. in. spółka dystrybucyjna e-Kiosk SA, wyniosły w 2020 r. 96,1 mln złotych, przy 107,9  mln złotych rok wcześniej (spadek o 10,9 proc.). Spółkę, wydającą oprócz „Rzeczpospolitej” również „Parkiet” i ich witryny internetowe, nie ominęły bowiem trudności, spowodowane pandemią koronawirusa, w prowadzeniu części działalności, przede wszystkim w zakresie organizacji wydarzeń biznesowych, konferencji i szkoleń.

W odpowiedzi na uwarunkowania rynkowe Grupa obniżała koszty co pozwoliło zachować, a nawet poprawić w widoczny sposób rentowność prowadzonych operacji w 2020 roku. Redukcje nie dotyczyły jednak wynagrodzeń. Dzięki szybko wdrożonym programom dostosowawczym, na wszystkich poziomach wzrosły zyski generowane przez spółki Grupy. Trzeci już rok poprawy tych wskaźników wyniósł je na rekordowy w historii wydawcy „Rzeczpospolitej” pułap.

EBITDA (skorygowana) wyniosła w 2020 roku 22,6 mln złotych po wzroście o 3,6 proc, zysk operacyjny zwiększył się o 5,6 proc do poziomu 17,9 mln złotych. Skokową zwyżkę o 13,6 proc. do 16,3 mln złotych zanotował z kolei zysk netto. Rentowność netto grupy wzrosła dzięki temu do 17,0 proc. a rentowność EBITDA osiągnęła rekordowy poziom 22,5 proc.

- Wyniki finansowe minionego roku uważamy za bardzo dobre. Utrata części przychodów była nieunikniona, ale szybka reakcja i przeniesienie działalności związanej z wydarzeniami biznesowymi do sfery cyfrowej pozwoliła nam obronić, a nawet poprawić zyskowność prowadzonych operacji - mówi Tomasz Jażdżyński, prezes zarządu Gremi Media S.A.  – Szczególną satysfakcję czerpiemy z tego, że te rekordowe zyski udało nam się osiągnąć bez redukcji w sferze wynagrodzeń. Zgodnie z planem przebiega również ambitny plan inwestycyjny w zakresie infrastruktury IT prowadzony przez spółki grupy, dodaje.

Wyniki grupy Gremi Media SA w latach 2017-2020

Pełną skalę poprawy sytuacji finansowej grupy Gremi Media SA widać na przestrzeni ostatnich trzech lat. Pomimo iż, ze względu na pandemię koronawirusa i jej wpływ na wyniki 2020 roku, poziom przychodów zmienił się nieznacznie, to bardzo dużej poprawie uległy zyski na wszystkich poziomach. Prawie pięciokrotnie wzrosła w tym okresie EBITDA skorygowana, zysk operacyjny zwyżkował z kolei prawie osiem razy. Skokowo poprawił się zysk netto grupy pomiędzy rokiem 2017 a 2020, rosnąc dwudziestoczterokrotnie.

- Skokowa, kilkukrotna poprawa zysków przy zbliżonym poziomie przychodów to efekt ciężkiej pracy całego zespołu i konsekwentnego konwertowania produktów oraz usług oferowanych przez grupę do sfery cyfrowej, podsumowuje prezes zarządu Tomasz Jażdżyński.

Ze względu na rozpoczęcie w trzecim kwartale programu opcyjnego dla kadry zarządzającej Gremi Media SA wzorem innych spółek notowanych na GPW rozpoczęła publikację wskaźnika EBITDA skorygowana, wyliczanego jako EBITDA oczyszczona z kosztów niegotówkowych.

   Wyniki grupy Gremi Media SA w 2020 roku
   [tys. PLN] 2020     2019    zmiana   
          
   Przychody ze sprzedaży 96 142    107 942    -10,9%   
          
   Zysk operacyjny 17 894    16 946    5,6%   
       
  Zysk netto 16 352    14 396    13,6%   
          
   EBIDTA skorygowana 22 603    21 813    3,6%   
       
  Rentowność netto 17,0%    13,3%       
       
  Rentowność EBITDA 23,5%    20,2%      

 

   Wyniki grupy Gremi Media SA w latach 2017-2020 
   [tys. PLN] 2017     2018     2019     2020    zm 20/17   
              
   Przychody 97 990    101 836    107 942    96 142    -1,9%   
              
   Zysk operacyjny 2 275    8 462    16 946   17 894    686,5%   
           
  Zysk netto 686    6 431    14 396    16 532    2309,9%   
              
   EBIDTA skorygowana 4 580    13 216    21 813    22 603    393,5%   

 

Gremi Media S.A. wydaje m.in. dzienniki „Rzeczpospolita”, „Parkiet”, „Sport” i ich serwisy internetowe www.rp.pl, www.parkiet.com, www.sportdziennik.com. Ponadto posiada pakiety kontrolne w spółkach e-Kiosk S.A. i KancelarieRP sp. z o.o. oraz 47 proc. w spółce MMC Conferences S.A., organizującej konferencje biznesowe.