Biuro prasowe

Wydawca „Rzeczpospolitej” z dynamicznie rosnącym zyskiem netto w pierwszych trzech kwartałach 2020

Gremi Media SA w pierwszych trzech kwartałach 2020 wykazała o ponad 30% wyższy zysk netto niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Pomimo spadku przychodów spowodowanych pandemią rośnie też rentowność wydawnictwa i jego grupy kapitałowej.

Przychody ze sprzedaży spółki Gremi Media SA, wydającej poza „Rzeczpospolitą” również „Parkiet” i ich witryny internetowe, wyniosły w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. 62,6 mln złotych, przy 72,4  mln złotych rok wcześniej (spadek o 13,6 proc.). Pomimo to wyraźnie (aż o 30,6%) z 7,3 na 9,5 mln złotych wzrósł zysk netto wydawnictwa. Ze względu na rozpoczęcie w trzecim kwartale programu opcyjnego dla kadry zarządzającej Gremi Media SA wzorem innych spółek notowanych na GPW rozpoczęła publikację wskaźnika EBITDA skorygowana, wyliczanego jako EBITDA oczyszczona z kosztów niegotówkowych.

W sprawozdaniu grupy kapitałowej obejmującym poza wydawnictwem także m.in. spółkę zależną eKiosk SA poziom spadku przychodów był niższy i wyniósł 11,4% (z 78,4 na 69,4 mln złotych). Spadek ten w istotnej części wynikał z ograniczenia wymiany barterowej. Przychody gotówkowe spadły na przestrzeni trzech kwartałów o 9,9%. Znacznie niższy bo tylko 3,2% spadek dotyczył zysku EBITDA (skorygowana), którego poziom wyniósł 15,6 mln złotych. Pozwoliło to na kolejny wzrost rentowności EBITDA, która w stosunku do 2019 roku podniosła się o prawie 2 punkty procentowe i wyniosła 22,5%.

- Bardzo cieszy nas to, że pomimo zniżki przychodów spowodowanej pandemią udaje nam się utrzymać lub nawet zwiększać zyski dzięki czemu poprawiamy rentowność wydawnictwa i całej grupy kapitałowej, mówi Tomasz Jażdżyński, prezes zarządu Gremi Media S.A.  – Spadki przychodów są nie do uniknięcia, a wynikają przede wszystkim z praktycznie całkowitego zamknięcia takich sfer naszej działalności jak organizacja i obsługa wydarzeń, konferencji i szkoleń. Na szczęście byliśmy w stanie szybko przenieść dużą część tych aktywności do świata cyfrowego i pomimo obniżki przychodów generować z tego rodzaju działalności istotne zyski, dodaje.

   Wyniki jednostkowe Gremi Media SA
   [tys. PLN] I-III kwartał 2020    I-III kwartał 2019    zmiana   
   Przychody ze sprzedaży - gotówka 54 798    62 678    -12,6%   
   Przychody ze sprzedaży - barter 7 752    9 685    -20,0%   
   Przychody ze sprzedaży ogółem 62 550    72 363    -13,6%   
       
   EBITDA 12 243    13 957    -12,3%   
   EBITDA skorygowana 12 523    13 957    -10,3%   
       
   Zysk Netto 9 480    7 258    30,6%   

 

   Wyniki skonsolidowane Gremi Media SA
   [tys. PLN] I-III kwartał 2020    I-III kwartał 2019    zmiana   
   Przychody ze sprzedaży - gotówka 61 782    68 603    -9,9%   
   Przychody ze sprzedaży - barter 7 621    9 755    -21,9%   
   Przychody ze sprzedaży ogółem 69 403    78 358    -11,4%   
       
   EBITDA 15 335    16 142    -5,0%   
   EBITDA skorygowana 15 632    16 142    -3,2%   
       
   Zysk Netto 12 064    12 627    -4,5%   

 

Gremi Media S.A. wydaje „Rzeczpospolitą”, „Parkiet” i ich serwisy internetowe www.rp.pl i www.parkiet.com. Ponadto posiada pakiety kontrolne w spółkach e-Kiosk S.A. i KancelarieRP sp. z o.o. oraz 47 proc. w spółce MMC Conferences S.A., organizującej konferencje biznesowe.