Biuro prasowe

Wydawca „Rzeczpospolitej” ponownie na ścieżce wzrostu

Ponad 10% wzrosły w drugim kwartale bieżącego roku przychody netto ze sprzedaży grupy kapitałowej Gremi Media SA. EBITDA skorygowana wzrosła dzięki temu o prawie 5%. Poprawiły się też wyniki finansowe i rentowność w skali całego pierwszego półrocza bieżącego roku.

Przychody ze sprzedaży Grupy Gremi wyniosły w drugim kwartale 2021 r. 25,1 mln złotych, przy 22,7 mln złotych rok wcześniej, co oznacza wzrost o 10,5 proc. EBITDA skorygowana wzrosła wyraźnie o 4,5 proc. do poziomu 6,8 mln złotych z 6,5 mln złotych w tym samym okresie roku ubiegłego.

W całym pierwszym półroczu 2021 roku przychody ze sprzedaży wzrosły o 1,5 proc. z 46,2 mln złotych do 46,9 mln złotych. W tym samym czasie odnotowano zwyżkę wskaźnika EBITDA skorygowana z poziomu 10,8 mln złotych do 11,1 mln złotych czyli o 2,9 proc. Pozwoliło to na kolejny wzrost rentowności EBITDA z 23,3 proc. do 23,6 proc.

- Wyjątkowo dobre wyniki drugiego kwartału bardzo nas cieszą. Zgodnie z oczekiwaniami wróciliśmy na ścieżkę wzrostu również pod kątem generowanych przychodów, mówi Tomasz Jażdżyński, prezes zarządu Gremi Media S.A.  – Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż wzrosty notujemy już także w skali całego półrocza, pomimo tego, że pierwszy kwartał ubiegłego roku, który w większości miał miejsce jeszcze przed pandemią stanowi bardzo wysoką bazę, dodaje.

Wzrosty przychodów grupy kapitałowej Gremi Media następują przede wszystkim w obszarze cyfrowym. W obszarach tradycyjnych, takich jak organizacja wydarzeń i konferencji, spółka dalej napotyka na bardzo poważne przeszkody spowodowane pandemią.

- Pomimo częściowego znoszenia restrykcji związanych z COVID-19  generowanie przychodów w obszarach wymagających organizowania wydarzeń obejmujących większą liczbę osób dalej napotyka na poważne utrudnienia, mówi Jarosław Machocki, członek zarządu Gremi Media S.A. ds. sprzedaży  - Dlatego skupiamy się na rozwoju cyfrowej oferty grupy, również w tych aspektach, które dawniej były zdominowane przez wydarzenia stacjonarne, dodaje.

   Kwartalne wyniki skonsolidowane grupy Gremi Media SA
   [tys. PLN] II kwartał 2021    II kwartał 2020    zmiana   
   Przychody ze sprzedaży ogółem 25 091    22 707   -10,5%   
    EBITDA skorygowana 6 849    6 542   -4,7%   

 

   Półroczne wyniki skonsolidowane grupy Gremi Media SA
   [tys. PLN] H1 2021    H1 2020    zmiana   
   Przychody ze sprzedaży ogółem 46 909   46 233    -1,5%   
   EBITDA skorygowana 11 088    10 774    2,9%   
   Rentowność EBITDA 23,6%    23,3%       

*) EBITDA skorygowana to EBITDA oczyszczona z bezgotówkowych kosztów programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej

Gremi Media S.A. wydaje „Rzeczpospolitą”, „Parkiet” i „Sport” oraz ich serwisy internetowe www.rp.pl, www.parkiet.com i www.sportdziennik.com. Ponadto posiada pakiety kontrolne w spółkach e-Kiosk S.A. i KancelarieRP sp. z o.o. oraz 47 proc. w spółce MMC Conferences S.A., organizującej konferencje biznesowe.

 

Do pobrania

Logotypy spółki

- Gremi Media SA
- Rzeczpospolita
- Parkiet

Kontakt do
Biura Prasowego

tel.: +48 22 46 30 557
e-mail: biuroprasowe@gremimedia.pl