Biuro prasowe

Wzrost rentowności Gremi Media w Q1 2020 roku

Pomimo dewastującej gospodarkę pandemii COVID-19, która w marcu zawitała do Polski  zysk netto wydawcy „Rzeczpospolitej” był w pierwszym kwartale  istotnie większy niż rok wcześniej. Spółka wdrożyła szereg procedur mających zmniejszyć ryzyko związane z potencjalnym stwierdzeniem przypadków choroby wśród swoich pracowników i współpracowników.

Przychody ze sprzedaży Grupy Gremi wyniosły w pierwszym kwartale 2020 r. 23,5 mln złotych, przy 24,6  mln złotych rok wcześniej (spadek o 4 proc.). W dużej mierze wynikało to jednak z ograniczenia wymiany barterowej świadczeń marketingowych - przychody gotówkowe grupy zmniejszyły się tylko o niecałe 2%. Udało się natomiast kolejny raz poprawić rentowność. Zysk operacyjny wyniósł 3,3 mln złotych czyli o 1% więcej niż rok wcześniej, z kolei aż o 15% poprawił się zysk netto osiągając poziom 3,5 mln złotych.

- Druga połowa marca przyniosła poważne załamanie na rynku dystrybucji prasy drukowanej a także na rynku reklamowym i dlatego nie udało nam się poprawić poziomu przychodów. Dzięki kontroli strony kosztowej nie doszło jednak do naruszenia poziomu rentowności prowadzonego biznesu, a wręcz uległ on poprawie, mówi Tomasz Jażdżyński, prezes zarządu Gremi Media S.A.  – Względną odporność na postępujące załamanie rynkowe uzyskaliśmy dzięki konsekwentnie realizowanej transformacji cyfrowej, dodaje.

Prowadzone prace związane z wprowadzaniem produktów cyfrowych zostały w ostatnim okresie jeszcze bardziej zdynamizowane. Gremi Media S.A. organizuje na przykład debaty online w miejsce osobistych spotkań ekspertów. Gala z okazji wręczenia nagród Byki i Niedźwiedzie przyznawanych przez Gazetę Giełdy Parkiet odbyła się w przestrzeni cyfrowej będąc pierwszym wydarzeniem tego typu w nowej rzeczywistości gospodarczej. Spółka zaimplementowała też na przełomie marca i kwietnia szereg procedur mających minimalizować ryzyka związane z ograniczeniami działalności ze względu na pandemię. Jedną z nich jest podział osób nie mogących efektywnie wykonywać swoich obowiązków zdalnie na trzy pracujące rotacyjnie i odseparowane od siebie zespoły.

- Produkty cyfrowe są bardziej rentowne co pozwala realizować cele finansowe spółki pomimo spowodowanych COVID-19 spadków przychodów, mówi Jarosław Machocki, członek zarządu Gremi Media S.A. ds. sprzedaży  - Już w drugiej połowie marca wynajęliśmy dodatkowe biuro na przedmieściach Warszawy, które pozwala nam wdrożyć nowy system pracy rotacyjnej zmniejszający ryzyko objęcia kwarantanną zbyt dużej części naszych pracowników i współpracowników, dodaje.

Spółka Gremi Media S.A. wydaje dzienniki „Rzeczpospolita”, „Parkiet”, miesięcznik „Uważam Rze Historia” i ich serwisy internetowe. Ponadto posiada pakiet kontrolny w spółce e-Kiosk S.A. i 47 procent w spółce MMC Conferences S.A., organizującej konferencje biznesowe.