Biuro prasowe

Zysk netto Gremi Media SA rośnie podczas pandemii

Wydawca „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” pomimo spadku przychodów w pierwszym półroczu 2020 roku spowodowanego pandemią poprawił o ponad połowę zysk netto. Przychody gotówkowe całej grupy kapitałowej były niższe o niecałe 10% a wskaźnik EBITDA obniżył się tylko o 3% co pozwoliło na wzrost rentowności do prawie 20%.

Przychody ze sprzedaży spółki Gremi Media SA wyniosły w pierwszym półroczu 2020 r. 41,6 mln złotych, przy 48,5  mln złotych rok wcześniej (spadek o 14 proc.). Mocno wpłynęło na to ograniczenie wymiany barterowej. Przychody gotówkowe obniżyły się o 11%. Znacznej poprawie bo o 54% uległ natomiast zysk netto wydawnictwa, który wzrósł z 4,7 na 7,3 mln złotych.

W sprawozdaniu skonsolidowanym obejmującym także spółki zależne poziom spadku przychodów gotówkowych był niższy i nie przekroczył 10%. Minimalnie bo o 3% pogorszyła się EBITDA całej grupy kapitałowej. Spowodowało to, że wskaźnik rentowności na poziomie EBITDA wzrósł z 17,7% w pierwszej połowie 2019 roku do 19,5% w okresie bieżącym.

- Podobnie jak wszystkie inne spółki mediowe borykamy się w okresie pandemii z poważnymi problemami. Niektóre sektory naszej działalności jak choćby organizacja wydarzeń zostały praktycznie wyłączone od marca dlatego nie udało się uniknąć spadku przychodów. Na poziomie grupy kapitałowej jest to jednak zniżka poniżej 10%, co w zaistniałej sytuacji gospodarczej oceniamy jako wynik bardzo dobry, mówi Tomasz Jażdżyński, prezes zarządu Gremi Media S.A.  – Pomimo bardzo trudnych warunków, dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji już w pierwszym kwartale, udało się kolejny raz poprawić wskaźniki rentowności. Zawdzięczamy to aktywności w domenie cyfrowej, dodaje.

   Wyniki jednostkowe Gremi Media SA
   [tys. PLN] H1 2020    H1 2019    zmiana   
   Przychody ze sprzedaży - gotówka 37 441    42 304    -11,5%   
   Przychody ze sprzedaży - barter 4 160    6 240    -33,3%   
   Przychody ze sprzedaży ogółem 41 601    48 544    -14,3%   
       
   EBIDTA 8 736    9 770    -10,6%  
       
   Zysk Netto 7 274    4 711    54,4%  

 

   Wyniki skonsolidowane grupy Gremi Media SA
   [tys. PLN] H1 2020    H1 2019    zmiana   
   Przychody ze sprzedaży - gotówka 42 019    46 214    -9,1%   
   Przychody ze sprzedaży - barter 4 215    6 280    -32,9%   
   Przychody ze sprzedaży ogółem 46 233    52 494    -11,9%   
       
   EBIDTA 10 774    11 128    -3,2%  
       
   Zysk Netto 9 031    9 311    -3,0%  

 

Gremi Media S.A. wydaje „Rzeczpospolitą”, „Parkiet” i ich serwisy internetowe www.rp.pl i www.parkiet.com. Ponadto posiada pakiety kontrolne w spółkach e-Kiosk S.A. i KancelarieRP sp. z o.o. oraz 47 proc. w spółce MMC Conferences S.A., organizującej konferencje biznesowe.

Do pobrania

Logotypy spółki

- Gremi Media SA
- Rzeczpospolita
- Parkiet

Kontakt do
Biura Prasowego

tel.: +48 22 46 30 557
e-mail: biuroprasowe@gremimedia.pl